Tuyển dụng hơn 2.000 chỉ tiêu trong 2 năm học, Hà Tĩnh giải quyết cơ bản tình trạng thiếu giáo viên
(Baohatinh.vn) - Niềm vui lớn đang đến với ngành Giáo dục Hà Tĩnh sau khi UBND tỉnh đồng ý chủ trương tuyển dụng 1.167 giáo viên bậc mầm non, tiểu học, THCS trong năm học 2020-2021.
6e76x723ex11f6bxceaex79c0x9891xa202xffd0xcdfexX7xf136x75cbx1080ex8c73x11019xbc69xX5x934exXax10db9xXcxab41x11e10xf094x121efxX3xaf61xc8aaxX17x11f58xX3xX1x11148xX17xX3x86a5x106eaxb4e8xX24xX24xX3xX4xX1x11c9cxX3xXexXdx8d19xX14xX3xXex7941xad07xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xc506x1120cxX3xX1xbcd0xX4x11bdaxX3xb05fx715exX3xXcxb0f9xX17xX1xX3xX1cxXdxd74bxXdxX3x9496xX14xX15xce06xXexX3xX4xX1fxX3x10840xX4cxX17xX3xXexb722xX17xX1xX3xXexX32xb5ddxX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxd24fxX33xX3x9415xXdxX2exX17xX0xd6b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX19xXaxX12xf3f0xXdxd707xX3bxX3xX72xX14xXdxX3xX5x11659xX17xX3xaab4xX6xX17xX1cxX3xX99xX52xX17xX3xX72xX96xXdxX3xX17xX1cxX43xX17xX1xX3x78dexXdxX6fxX33xX3xX19xX1axX4xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX7xX6xX14xX3x10d3cxX1xXdxX3x9526xa1ffxX8cx72f4xX3xXexX2axX17xX1xX3xX99x11129xX17xX1cxX3xef22xX3xX4xX1xa2cbxX3xXexX32x8468xX1fxX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2xX23xX2xcd3ax873exX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX58x7baexX4xX3xX3bxce76xX3bxX3xX17xX33xX17xX40xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX40xX3xXcxX42x77f4xb783xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX22xX24xX22xX24xa777xX22xX24xX22xX2xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc92bxX17xXexX10xX32xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xe3a3xXexX12axX6xX5xXdxX1cxX17xb94fxX3xX4xX10xX17xXexX10xX32x808exXaxX12xX8cxXdxX8exX3bxX3xX72xX14xXdxX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX3bxX96xXdxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xXcxX1xca78xX17xX1cxX3xXc1xX2exX3xXexca60xX3xX116x9287xX3xX8cxb565xXdxX3xX72xX1axX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xd54exX15xX40xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX5xXdxX2exX17xX3xXexX1axX4xX3xfd07xXexX1a0xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX22xX24xX2xea3exX3xX12axX3xX22xX24xX22xX24xX3xX72xX43xX3xX22xX24xX22xX24xX3xX12axX3xX22xX24xX22xX2x9884xX40xX3xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xXexX2axX17xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX99xcd2cxX3xX99xXd0xX17xX1cxX3xXd4xX3xX4xX1xXd8xX3xXexX32xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX4xX1xX33xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xe0a3xX24xX24xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX40xX3xX17xX1x10617xX17xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX1x71c0xX3xXexX32x10524xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX72xX1axX3xXexX63xXdxX3xX4xX6fxX4xX3xXexX32xXdcx95bcxX17xX1cxX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa1b0xXdxX19xXexX1xX15cxX3xXefxX2xeae7xXbxX154xX164xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15cxX3xX238xX2xX24xXbxX154xX164xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX77xX77xXdxX23xX58xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xX23xX72xX17xX77xX17xX10xX2a8xX7xX77xX22xX24xd9efxaf17xX77xX2xX24xX2e9xX19xXefxX22xX2e8xX22xX22xX2e8xX22xXexX2xX1e2xX2e8xXefxX5xX2e8xX12axXefxX2e9xX19xXefxX22xX2xX22xX2e8xX2e8xX238xXexX2b1xX1e2xX2e8xX1e2xX24xX5xX24xX23x8babxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX24xX24xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xXaxX3xX2a8xXdxX19xXexX1xX9xXaxXefxX2xX2b1xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX238xX2xX24xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX33xX17xXaxX12x1139dxXdx7281xX4xX3xX4xX1xX33xX3xXbxX1x109c3xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX99xX20fxX3xX3bxX6xX17xX1cxX3xX99xX52xX17xX3xXexXdxX17xX3xX72xX14xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX4xX6fxX4xX3xX17xX1xX43xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX3bxX96xXdxX3xX0xX10xX3bxX12xX1d3xdeffxX17xX1xX3xX4xX1xX1axXbxX3xXexX63xXdxX3xXcxX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xXcxXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xX42xXdcxX17xX1cxX3xXcxX32xf206xX40xX3xXexX1xdc29xX3xX154xX20fxX3xb43dxe405xX3xe42exX17xX1xX1f9xX23xX0xX77xX10xX3bxX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX115xX1axX3xXexX1xX16xX40xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX72xX1a0xX6xX3xX4fxX14xX6xX40xX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX7xc6f6xX3xX99xXd0xX17xX1cxX3xXd4xX3xX4xXd8xX6xX3xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xXexX2axX17xX1xX40xX3xX4xX6fxX4xX3xX99xX43dxX6xX3xXbxX1xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX99xX20fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX238xX2b1xXefxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX40xX3xX2xX2b1xXf0xX3xX58xXdxX2exX17xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX43xX3bxX3xX17xX1xXdxX3b5xX3bxX3xX72xX1axX3xX17xX1xX249xX17xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX1xX252xX3xXexX32xX256xX40xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX72xX1axX3xXexX63xXdxX3xX4xX6fxX4xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX164xX3xX2e8xX2e9xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXcxX42x8138xXcxX164xX3xXefxX2xX22xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX8cxX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX3bxX96xXdxX3xX17xX43xX15xX40xX3xX115xX1xXd8xX3xXexX43dxX4xX1xX3xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xXexX2axX17xX1xX3xX72xX1a0xX6xX3xXc1xXd4xX3xX72xX3axX17xX3xX58xX4cxX17xX3xX4xX1xX33xX3xXbxX1xX3bexXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX2xX23xX2xXefxXf0xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX40xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX40xX3xXcxX42xX115xX116xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX3b3xXdxX3b5xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX7xX198xX3xX5xXdcxX256xX17xX1cxX3xX5xX96xX17xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xX99xX6fxXbxX3xc1d5xX17xX1cxX3xX17xX1xX14xX3xX4xX101xX14xX3xX19xX63xX15xX3xX1xX3exX4xX3xX1a3xX3xX4xX6fxX4xX3xX17xX1xX43xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX115xcdcexX3xX8cxX1cxX14xX15x94c3xX17xX3xXcxX1xX43dxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX8cxX1cxX6xX3xX12axX3xXcxX32xXdcxX1a3xX17xX1cxX3xXbxX1x99c5xX17xX1cxX3xXacxXdxX6fxX33xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX63xX4xX1xX3xX42xX43xX3xX4xX1xX33xX3xX58xXdxX52xXexX15cxX3xf25exb968xX14xX15xX52xXexX3xX99xX43dxX17xX1xX3xX4xX1xX33xX3xXbxX1xX3bexXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX17xX1cxX6xX15xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xXexX1xX6fxX17xX1cxX3xX99xX101xX14xX3xXexXdxX2exX17xX3xX4xXd8xX6xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX3bxX96xXdxX3xX99xX20fxX3xXexX1xX483xX4xX3xX7xX483xX3xX3bxX6xX17xX1cxX3xX17xXdxX8exX3bxX3xX72xX14xXdxX3xX5xX96xX17xX3xX99xX198xXdxX3xX72xX96xXdxX3xX4xX1xe3c9xX17xX1cxX3xXexX646xXdxX23xX3xafb5xe221xX3xX5xX43xX3xX5xX26bxXdxX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xXexX14xX15xX3b5xXexX3xX72xX26bxXdxX3xX4xX1xX33xX3xX58xX43xXdxX3xXexX33xX6fxX17xX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX72xX198xX17xX3xX99xX6xX17xX1cxX3xX5xX43xX3bxX3xXc1xX1xX70dxX3xX4xX6fxX4xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX4xX6fxX4xX3xX99xX43dxX6xX3xXbxX1xXdcxX1fxX17xX1cxX3xXexX32xX2exX17xX3xXexX33xX43xX17xX3xXexX2axX17xX1xX23xX3xX115xX1xX703xX17xX1cxX3xXexX646xXdxX3xX99xc2dexX4xX3xX58xXdxX3b5xXexX3xX4xX4cxX3bxX3xX1fxX17xX3xX116xX1a3xX3xX8cxX1a6xXdxX3xX72xX1axX3xX99xX20fxX3xX5xX14xX646xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd0e7xX40xX3xXexX1xX1baxX14xX3xX1xXdxX16xX14xX40xX3xX58xX6fxX3bxX3xX7xX6fxXexX3xX4xX6fxX4xX3xX17xX1cxX1xX43dxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX40xX3xX72xX3axX17xX3xX58xX4cxX17xX40xX3xX1xXdcxX96xX17xX1cxX3xX19xc53dxX17xX3xX3bxX96xXdxX3xX99xX16xX3xXc1xX43dxXbxX3xXexX1xX26bxXdxX3xX154xXdxX17xX3xXd4xX3xXc1xXdxX52xX17xX3xX4xXd8xX6xX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX1baxXbxX3xX58xX1a6xX40xX3xX17xX1cxX43xX17xX1xX3xX72xX43xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX3bxXdcxX14xX3xX4xX1xX33xX3xXexX2axX17xX1x8236xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a8xXdxX19xXexX1xX15cxX3xXefxX2xX2b1xXbxX154xX164xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15cxX3xX238xX2xX24xXbxX154xX164xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX77xX77xXdxX23xX58xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xX23xX72xX17xX77xX17xX10xX2a8xX7xX77xX22xX24xX2e8xX2e9xX77xXefxX1e2xX19xXefxX22xX22xX238xX2xX2e8xX22xXexX22xX2e9xX2e9xX2b1xX5xX2xX12axXefxX2e9xX19xXefxX22xX2xX22xX2e9xX2e8xX238xXexXf0xX2e9xXf0xX24xX24xX5xX24xX23xX311xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX24xX24xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xXaxX3xX2a8xXdxX19xXexX1xX9xXaxXefxX2xX2b1xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX238xX2xX24xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX33xX17xXaxX12xXc8xaca0xX3xX99xX20fxX3xX19xXd0xX17xX3xX5xX96xXbxX40xX3xXexX3axX17xX1cxX3xX7x106c2xX3xX7xX198xX3xX17xX1xXdcxX17xX1cxX3xXcxX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3x11e31xX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX3xXcxX1xX63xX4xX1xX3xXcxX249xX17xX3xX1d3xX1xX14xX15xX3b5xX17xX3xXcxX1xX63xX4xX1xX3xX42xX43xX1f9xX3xX72xX7eaxX17xX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX238xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX3b3xXdxX3b5xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX7xX198xX3xX5xXdcxX256xX17xX1cxX3xX5xX96xX17xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX99xX33xX63xX17xX3xX1xXdxX3b5xX17xX3xX17xX6xX15xX3xX4xXd8xX6xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX5xX43xX3xX3bxX1a6xXexX3xX17xX252xX3xX5xX483xX4xX3xX5xX96xX17xX3xXexX1xX16xX3xX1xXdxX3b5xX17xX3xX7xX483xX3xX4fxX14xX6xX17xX3xXexX249xX3bxX3xX99xX78dxX4xX3xX58xXdxX3b5xXexX3xX72xX96xXdxX3xX17xX1cxX43xX17xX1xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX19xX1axX4xX23xX3xX70cxX249xX15xX3xX4xf3a4xX17xX1cxX3xX5xX43xX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xX3bxX43xX3xX1xX101xX14xX3xX17xX1xXdcxX3xXexX1baxXexX3xX4xX4cxX3xX4xX6fxX4xX3xXexX2axX17xX1xX40xX3xXexX1xX43xX17xX1xX3xXexX32xX2exX17xX3xX4xX4cxX3xX17xXdcxX96xX4xX3xX4xX1xXdcxX6xX3xX5xX43xX3bxX3xX99xXdcxX256xX4xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX70cxX16xX3xX4xX70dxX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX7xX483xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX3bxXdcxX14xX3xX99xX703xX17xX1cxX3xX72xX96xXdxX3xX4xX1xXd8xX3xXexX32xXdcxX1fxX17xX1cxX40xX3xX17xX1cxX33xX43xXdxX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xX58xX6fxX3bxX3xX7xX6fxXexX3xX4xX6fxX4xX3xX72xX3axX17xX3xX58xX4cxX17xX40xX3xX17xX1cxX1xX43dxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX40xX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX99xX43dxX17xX1xX3xX4xXd8xX6xX3xX4xX1baxXbxX3xXexX32xX2exX17xX40xX3xXexX1xX26bxXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX4fxX14xX6xX40xX3xX116xX1a3xX3xX8cxX1a6xXdxX3xX72xX1axX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX99xX20fxX3xXbxX1xX198xXdxX3xX1xX256xXbxX3xX4xX1xX78dxXexX3xX4xX1x8f8cxX3xX72xX96xXdxX3xX4xX6fxX4xX3xX1xX14xX15xX3b5xX17xX40xX3xXexX1xX43xX17xX1xX40xX3xXexX1xX43dxX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xX32xX43xX3xX7xX33xX6fxXexX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX72xX43xX3xX99xX198xXdxX3xX4xX1xXdxX52xX14xX3xX72xX96xXdxX3xX4xX6fxX4xX3xX72xX3axX17xX3xX58xX4cxX17xX3xX99xX16xX3xX99xX8exX3xX154xX14xX1baxXexX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xXcxX32xXdcxX1a3xX17xX1cxX3xXbxX1xX668xX17xX1cxX3xX115xX646xX17xX1cxX3xX4xX1xX60bxX4xX40xX3xX3b3xXdxX2exX17xX3xX4xX1xX60bxX4xX3xX116xX1a3xX3xX8cxX1a6xXdxX3xX72xX1axX3xX115xX970xX3xX42xX14xX15xX3xX115x7d8dxX3bxX3xX4xX1xX33xX3xX58xXdxX52xXexX15cxX3xXaxX3b3xXdxX3b5xX4xX3xX99xX8exX3xX154xX14xX1baxXexX3xXexX3axX17xX1cxX3xX58xXdxX2exX17xX3xX4xX1xX52xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX17xX43xX15xX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX4xX3axX17xX3xX4xX60bxX3xX72xX43xX33xX3xXexX1xX483xX4xX3xXexXdxX64cxX17xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX72xX43xX3xX7xX198xX3xX5xX96xXbxX23xX3xX70cxX198xXdxX3xX72xX96xXdxX3xX4xX646xX17xX1cxX3xXexX6fxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1a3xX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX1baxXbxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX4xX1xX703xX17xX1cxX3xXexX646xXdxX3xX4xXa79xX17xX1cxX3xX99xX8exX3xX154xX14xX1baxXexX3xX22xX3xXbxX1xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX6fxX17xX3xX72xX43xX3xXexX2axX17xX1xX3xX99xX20fxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX99xX43dxX17xX1xX3xX5xX483xX6xX3xX4xX1xX3exX17xX3xXbxX1xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX6fxX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX2e9xX24xc73axX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX4xX668xX17xX3xXexX1xXdxX52xX14xX23xX3xX70cxX249xX15xX3xX4xXa79xX17xX1cxX3xX5xX43xX3xXbxX1xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX6fxX17xX3xX1xX256xXbxX3xX5xXd4xX3xX17xX1xX1baxXexX3xX99xX16xX3xX99xX8exX3xXbxX1xX668xX17xX1cxX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xXexX1xX1a0xX6xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX17xX1xcaebxX17xX1cxX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX96xXdxX23xX3xX116xX198xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX4xX668xX17xX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX7xXb7cxX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxX3xXexX1xX10xX33xX3xX8cxX1cxX1xX43dxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX2xX24xX22xX77xX8cxX689xX12axX115xX52bxX3xX72xX43xX3xX442xX52xX3xX1xX33xX63xX4xX1xX3xX7xX198xX3xX2e8xX24xX24xX77xX442xX42xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xX17xX1cxX43xX15xX3xX24xXefxX77xX2e9xX77xX22xX24xX22xX24xX3xX4xXd8xX6xX3xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xXexX2axX17xX1xX832xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xXexX10xX32xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX154xXexX12axX6xX5xXdxX1cxX17xX15cxX3xX4xX10xX17xXexX10xX32xX164xXaxX12xXacxXdxX4cxX3bxX3xX6fxXbxX3xX5xX483xX4xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX6fxX4xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX40xX3xXexX63xX33xX3xX4xX1fxX3xX1xX1a6xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX32xX3xX19xXexX1xX14xX3bxX58xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a8xXdxX19xXexX1xX15cxX3xXefxX2xX2b1xXbxX154xX164xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15cxX3xX238xX2xX24xXbxX154xX164xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX77xX77xXdxX23xX58xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xX23xX72xX17xX77xX17xX10xX2a8xX7xX77xX22xX24xX2e8xX2e9xX77xX2xX24xX2e9xX19xXefxX22xX2e8xX22xX22xX2xX1e2xXexX22xX24xX2e8xX2e9xX5xX22xX12axXefxX1e2xX19xXefxX22xX22xX2b1xX2xX238xX1e2xXexX238xX2e8xX2xX2e9xXefxX5xX24xX23xX311xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX24xX24xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xXaxX3xX2a8xXdxX19xXexX1xX9xXaxXefxX2xX2b1xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX238xX2xX24xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX33xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX154xXexX12axX6xX5xXdxX1cxX17xX15cxX3xX311xX14xX7xXexXdxa99axX15xX164xXaxX12xX3b3xXdxX3b5xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX58xf8d5xX3xX7xX14xX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX1cxXdxX703xXbxX3xX17xX1xXdxX8exX14xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX1xX3exX4xX3xX1cxXdxX4cxX3bxX3xX6fxXbxX3xX5xX483xX4xX3xX72xX8exX3xXexX3axX17xX1cxX3xXexXdxX52xXexX40xX3xX58xX6xX17xX3xX1cxXdxX6fxX3bxX3xX1xXdxX3b5xX14xX3xX17xX1xX43xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX4xXa79xX17xX1cxX3xX7xXb7cxX3xX438xXexX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX99xX60bxX17xX1cxX3xX5xX96xXbxX3xXexX1xX6xX15xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX0xX10xX3bxX12xX3xX1d3xXcxX32xX33xX17xX1cxX3xX4cxX17xX1xX15cxX3xXcxX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xXcxXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xXcxX249xX17xX3xc37cxX249xX3bxX3xX42xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX1d3xX1xX14xX15xX3b5xX17xX3xXcxX1xX63xX4xX1xX3xX42xX43xX1f9xX0xX77xX10xX3bxX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xXcxX32xXdcxX1a3xX17xX1cxX3xXbxX1xX668xX17xX1cxX3xXacxXc8x1056exX70cxXcxX3xXexX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX3xX8cxX1cxX14xX15xX64cxX17xX3xX42xXd81xX14xX3xX116xX14xX3bxX3xX4xX1xX33xX3xX58xXdxX52xXexX15cxX3xX688xX8cxX1xXdxX8exX14xX3xX17xX3axX3bxX3xX4fxX14xX6xX40xX3xXexX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX3xX5xX14xX646xX17xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexX32xX101xX3bxX3xXexX32xX3exX17xX1cxX23xX3xX3b3xX5dxX3xXexX1xX52xX40xX3xX3b3xX3axX17xX3xX58xX4cxX17xX3xX7xX198xX3xXefxX2e8xX2e9xX2xX77xXc5xXc6xX8cxXc8xX12axX8cxX115xX2xX3xX17xX1cxX43xX15xX3xX22xX22xX77xX1e2xX77xX22xX24xX22xX24xX3xX4xXd8xX6xX3xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xXexX2axX17xX1xX3xX72xX8exX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xX99xXd0xX17xX1cxX3xXd4xX3xX4xX1xXd8xX3xXexX32xXdcxX1fxX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX40xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX99xX70dxX3xXexX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX3xX99xXdcxX256xX4xX3xXbxX1xX3bexXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX22xX24xX2e8xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xX1d3xX2xX2xX2e8xX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX40xX3xXefxX24xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xX72xX43xX3xX2e8xX24xX3xXcxX42xX115xX116xX1f9xX3xX99xX20fxX3xXexX1xX483xX4xX3xX7xX483xX3xX3bxX6xX17xX1cxX3xX99xX52xX17xX3xX17xXdxX8exX3bxX3xX72xX14xXdxX3xX5xX96xX17xX3xX99xX198xXdxX3xX72xX96xXdxX3xXexX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xXaxX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xXexX1xX101xX15xX3xXcxX32xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX115xX646xX17xX1cxX3xX116xX1fxX17xX3xX12axX3xX42xXdxX3b5xX14xX3xXexX32xXdcxX1a3xX17xX1cxX3xXcxX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xXcxXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xX42xXdcxX17xX1cxX3xXcxX32xX438xX3xX1d3xXexX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX1f9xX15cxX3xX688xXcxXff1xX17xX1cxX3xX7xX198xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexX33xX43xX17xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX5xX43xX3xXefxX2e8xX3xX17xX1cxXdcxX26bxXdxX3xXexX32xX2exX17xX3xXexXff1xX17xX1cxX3xX7xX198xX3xX238xX1e2xX3xX5xX96xXbxX40xX3xXexX1xX10xX33xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xX2xX40xX238xX22xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX77xX5xX96xXbxX40xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX4xX668xX17xX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xXf0xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX23xX3xX3b3xX5dxX3xXexX1xX52xX40xX3xX72xX96xXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX99xX43dxX17xX1xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX5xX101xX17xX3xX17xX43xX15xX3xX4xXd8xX6xX3xXexX2axX17xX1xX40xX3xX4xX1xX703xX17xX1cxX3xXexX646xXdxX3xXexXdxX17xX3xX32xae0fxX17xX1cxX3xX99xX1a6xXdxX3xX17xX1cxXa79xX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX7xXb7cxX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX58xXff1xX3xX7xX14xX17xX1cxX40xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX7xXb7cxX3xXc1xX1xX646xX17xX1cxX3xX4xX668xX17xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX99xX6xX14xX3xX99xX101xX14xX3xXexX438xX17xX1xX3xXexX33xX6fxX17xX3xX4xX249xX17xX3xX99xX198xXdxX3xXexX3axX17xX1cxX3xXexXdxX52xXexX40xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX4xXa79xX17xX1cxX3xX7xXb7cxX3xXc1xX1xX646xX17xX1cxX3xX4xX668xX17xX3xX6fxXbxX3xX5xX483xX4xX3xX19xX63xX15xX3xX4fxX14xX6fxX3xX1cxXdxX26bxX832xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a8xXdxX19xXexX1xX15cxX3xXefxX2xX2b1xXbxX154xX164xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15cxX3xXefxXf0xX22xXbxX154xX164xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX77xX77xXdxX23xX58xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xX23xX72xX17xX77xX17xX10xX2a8xX7xX77xX22xX24xX2e8xX2e9xX77xXefxX2e9xX19xXefxX22xX2xX238xX2e8xX2e8xX2e8xXexXefxX2b1xX2xX2b1xXf0xX5xX24xX23xX311xXbxX1cx7136xX32xX9xXf0xX2e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX24xX24xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xXaxX3xX2a8xXdxX19xXexX1xX9xXaxXefxX2xX2b1xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxXefxXf0xX22xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX33xX17xXaxX12xX115xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xX99xX20fxX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX19xX14xX15xX3b5xXexX40xX3xX4xX6fxX4xX3xX99xX43dxX6xX3xXbxX1xXdcxX1fxX17xX1cxX3xX3bxX33xX17xX1cxX3xX7xX96xX3bxX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX17xX1cxX43xX17xX1xX3xX1xXdcxX96xX17xX1cxX3xX19xX7eaxX17xX3xX99xX16xX3xXexX32xXdxX16xX17xX3xXc1xX1xX6xXdxX3xX4xX646xX17xX1cxX3xXexX6fxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX115xX970xX17xX1cxX3xX72xX96xXdxX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xX1cxXdxX4cxX3bxX3xX6fxXbxX3xX5xX483xX4xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX6fxX4xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX40xX3xX4xX1xXd8xX3xXexX32xXdcxX1fxX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX4xXd8xX6xX3xXexX2axX17xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX4xXa79xX17xX1cxX3xX99xX20fxX3xX3bxX1a3xX3xX32xX6xX3xX4xX1fxX3xX1xX1a6xXdxX3xX3bxX96xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX17xX1xXdxX8exX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxX3xX1a3xX3xX4xX6fxX4xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX72xX43xX3xX17xX1xXd81xX17xX1cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX3bxX96xXdxX3xXexX198xXexX3xX17xX1cxX1xXdxX3b5xXbxX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX115xX646xX3xX8cxX1cxX14xX15xX64cxX17xX3xXcxX1xX43dxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX42xX33xX6xX3xX12axX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXcxX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX996xX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX3xXcxX1xX63xX4xX1xX3xXcxX249xX17xX3xX1d3xXcxX1xX63xX4xX1xX3xX42xX43xX1f9xX3xX4xX1xX33xX3xX58xXdxX52xXexX15cxX3xX688xf0d6xX6xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xX19xX63xX15xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxX3xX99xX20fxX3xX2b1xX3xX17xX3axX3bxX3xX17xX2exX17xX3xX4xX1xXd8xX3xXexX32xXdcxX1fxX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX5xX101xX17xX3xX17xX43xX15xX3xX99xX20fxX3xX4xX1xX33xX3xX4xX1xX703xX17xX1cxX3xX10xX3bxX3xX1xX15xX3xX72xX3exX17xX1cxX3xX72xX8exX3xX3bxX1a6xXexX3xX7xX483xX3xXff1xX17xX3xX99xX43dxX17xX1xX3xX17xX1cxX1xX8exX3xX17xX1cxX1xXdxX3b5xXbxX3xX5xX249xX14xX3xX19xX43xXdxX23xX3xbf3exX3bxX3xX7xXb7cxX3xX4xX198xX3xX1cx121eexX17xX1cxX3xX99xX16xX3xX17xX1772xX3bxX3xX58xX1772xXexX3xX4xX1fxX3xX1xX1a6xXdxX3xX17xX43xX15xX832xX23xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX33xX19xX15xXaxX12xX8cxX1xXd81xX17xX1cxX3xX17xX1cxX43xX15xX3xX17xX43xX15xX40xX3xX4xX6fxX4xX3xXbxX1xX668xX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX19xX1axX4xX3xX99xX6xX17xX1cxX3xX4xX3axX17xX3xX4xX60bxX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xX58xXdxX2exX17xX3xX4xX1xX52xX40xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX99xXdcxX256xX4xX3xX1cxXdxX6xX33xX40xX3xX7xX198xX3xX5xXdcxX256xX17xX1cxX40xX3xX4xX1fxX3xX4xX1baxX14xX3xX72xX43dxX3xXexX32xX438xX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xX5xX43xX3bxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX4xX6fxX4xX3xX58xXfdxX4xX3xX1xX3exX4xX3xX1xXdxX3b5xX17xX3xX4xX70dxX3xX99xX16xX3xX99xX3axX17xX1cxX3xXc1xXd4xX3xX4xX1fxX3xX4xX1baxX14xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX23xX3xX3b3xX43xX3xXexX1baxXexX3xX4xX4cxX3xX4xXa79xX17xX1cxX3xX99xX6xX17xX1cxX3xX3bxX33xX17xX1cxX3xX4xX6fxX4xX3xX99xX1fxX17xX3xX72xX43dxX3xX5xXdxX2exX17xX3xX4fxX14xX6xX17xX3xX7xX96xX3bxX3xX4xX70dxX3xX1xXdcxX96xX17xX1cxX3xX19xX7eaxX17xX3xX99xX16xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX70dxX17xX1cxX3xXexX1xX483xX4xX3xX1xXdxX3b5xX17xX3xX4xX6fxX4xX3xX58xXdcxX96xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexX1xX10xX33xX3xX99xX703xX17xX1cxX3xX4fxX14xX15xX3xX99xX43dxX17xX1xX23xX0xX77xXbxX12xX0xX19xXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX32xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12axXexX1xX14xX3bxX58xX12axX6xX17xX19xX12axX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX3bxX96xXdxX40xX3xX8cxX1cxX1xXdxX3xe449xX14xX249xX17xX3xX72xX7eaxX17xX3xXc1xX1xX70dxX3xXexX5dxX3bxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xX99xX16xX3xXc1xXd4xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxXaxX3xX1xX32xX10xXfdbxX9xXaxX77xX1cxXdxX6xX33xX12axX19xX14xX4xX77xX17xX6xX3bxX12axX1xX33xX4xX12axX3bxX33xXdxX12axX17xX1cxX1xXdxX12axX154xX14xX6xX17xX12axX72xX6xX17xX12axXc1xX1xX33xX12axXexXdxX3bxX12axX1cxXdxX6xX33xX12axX72xXdxX10xX17xX12axXexXdxX10xX14xX12axX1xX33xX4xX12axX19xX10xX12axXc1xX15xX12axX1xX33xXbxX12axX19xX33xX17xX1cxX77xX2xX1e2xX2e9xX238xX1e2xX24xX23xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX77xX3bxX10xX19xXdxX6xX77xX2xX22xX24xX77xX17xX10xX2a8xX7xX77xX22xX24xX2e8xXf0xX77xX2xX2e8xX2b1xX19xX22xX2xX24xX2b1xX238xX24xX1e2xXexX2b1xX238xX2b1xX2e9xX5xX24xX12axX1e2xX22xX19xX24xX2xX22xX24xX2b1xX238xX1e2xXexX1e2xX22xX238xX1e2xX2b1xX5xX24xX23xX311xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX24xX24xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xXaxX3xX77xX12xX0xX77xX6xX12xX0xX19xXdxX72xX12xX0xX7xXexX32xX33xX17xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX3bxX96xXdxX40xX3xX8cxX1cxX1xXdxX3xX1944xX14xX249xX17xX3xX72xX7eaxX17xX3xXc1xX1xX70dxX3xXexX5dxX3bxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xX99xX16xX3xXc1xXd4xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxXaxX3xX1xX32xX10xXfdbxX9xXaxX77xX1cxXdxX6xX33xX12axX19xX14xX4xX77xX17xX6xX3bxX12axX1xX33xX4xX12axX3bxX33xXdxX12axX17xX1cxX1xXdxX12axX154xX14xX6xX17xX12axX72xX6xX17xX12axXc1xX1xX33xX12axXexXdxX3bxX12axX1cxXdxX6xX33xX12axX72xXdxX10xX17xX12axXexXdxX10xX14xX12axX1xX33xX4xX12axX19xX10xX12axXc1xX15xX12axX1xX33xXbxX12axX19xX33xX17xX1cxX77xX2xX1e2xX2e9xX238xX1e2xX24xX23xX1xXexX3bxXaxX12xX8cxX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX3bxX96xXdxX40xX3xX8cxX1cxX1xXdxX3xX1944xX14xX249xX17xX3xX72xX7eaxX17xX3xXc1xX1xX70dxX3xXexX5dxX3bxX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xX99xX16xX3xXc1xXd4xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxX0xX77xX6xX12xX0xX77xX7xXexX32xX33xX17xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX8cxX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX22xX24xX22xX24xX3xX12axX3xX22xX24xX22xX2xX40xX3xX4xX6fxX4xX3xXexX32xXdcxX26bxX17xX1cxX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX3xX1a3xX3xX8cxX1cxX1xXdxX3xX1944xX14xX249xX17xX3xX1d3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX1f9xX3xX99xXdcxX256xX4xX3xXc1xXd4xX3xX1xX256xXbxX3xX99xXd0xX17xX1cxX3xX72xX96xXdxX3xX2b1xX22xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX19xX63xX15xX3xX72xX3axX17xX3xX1xX70dxX6xX3xX17xX1xXdcxX17xX1cxX3xX99xX52xX17xX3xX17xX6xX15xX40xX3xX3bxX96xXdxX3xX4xX70dxX3xX2xX22xX3xX17xX1cxXdcxX26bxXdxX23xX0xX77xXbxX12xX0xX77xX19xXdxX72xX12xX0xX77xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX3xXexXff1xX3xX4xX1xX60bxX4xX3xX154xX3bexXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX22xX2b1xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xXaxX3xX1xX32xX10xXfdbxX9xXaxX77xX1cxXdxX6xX33xX12axX19xX14xX4xX77xXexX1xXdxX12axX154xX6xX12axXc1xX15xX12axX6xX17xX1xX12axXexX33xX12axX4xX1xX14xX4xX12axX154xX10xXexX12axXexX14xX15xX10xX17xX12axX22xX2b1xX12axX1cxXdxX6xX33xX12axX72xXdxX10xX17xX12axXexXdxX10xX14xX12axX1xX33xX4xX77xX2xX1e2xX2b1xX1e2xX2e8xX2b1xX23xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX77xX3bxX10xX19xXdxX6xX77xX2xX22xX24xX77xX17xX10xX2a8xX7xX77xX2xX1e2xX2e8xX1e2xX77xX2xX238xXefxX19xXefxX24xX1e2xX2e8xX1e2xX24xXefxXexX2b1xX2b1xX2e9xXf0xX2b1xX5xX24xX23xX311xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX24xX24xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xXaxX3xX77xX12xX0xX77xX6xX12xX0xX19xXdxX72xX12xX0xX7xXexX32xX33xX17xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX3xXexXff1xX3xX4xX1xX60bxX4xX3xX154xX3bexXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX22xX2b1xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xXaxX3xX1xX32xX10xXfdbxX9xXaxX77xX1cxXdxX6xX33xX12axX19xX14xX4xX77xXexX1xXdxX12axX154xX6xX12axXc1xX15xX12axX6xX17xX1xX12axXexX33xX12axX4xX1xX14xX4xX12axX154xX10xXexX12axXexX14xX15xX10xX17xX12axX22xX2b1xX12axX1cxXdxX6xX33xX12axX72xXdxX10xX17xX12axXexXdxX10xX14xX12axX1xX33xX4xX77xX2xX1e2xX2b1xX1e2xX2e8xX2b1xX23xX1xXexX3bxXaxX12xXcxX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX3xXexXff1xX3xX4xX1xX60bxX4xX3xX154xX3bexXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX22xX2b1xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX0xX77xX6xX12xX0xX77xX7xXexX32xX33xX17xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX1a0xX3xX17xX1cxX43xX15xX3xX22xX2e8xX77xXf0xX3xX99xX52xX17xX3xX22xX2xX77xX2e9xX40xX3xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xXexX1xX43dxX3xX154xX20fxX3xX442xX443xX3xX445xX17xX1xX3xX1d3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX1f9xX3xXexXff1xX3xX4xX1xX60bxX4xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xXfdxX17xX3xX1xXd0xX3xX7xX1fxX3xX154xX3bexXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX22xX2b1xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX58xXfdxX4xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3exX4xX23xX3xXc8xX483xX3xXc1xXdxX52xX17xX40xX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xX154xX3bexXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX64cxX17xX3xX32xX6xX3xX72xX43xX33xX3xX99xX101xX14xX3xXexX1xX6fxX17xX1cxX3xX1e2xX77xX22xX24xX22xX24xX23xX0xX77xXbxX12xX0xX77xX19xXdxX72xX12xX0xX77xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXefxX2xX22xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxX1baxXbxX3xX32xX703xXexX3xX1xX33xX43xX17xX3xXexX1xX43xX17xX1xX3xX1xXd0xX3xX7xX1fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX99xX78dxX4xX3xX4xX6fxX4xX1xXaxX3xX1xX32xX10xXfdbxX9xXaxX77xX1cxXdxX6xX33xX12axX19xX14xX4xX77xXefxX2xX22xX12axX1cxXdxX6xX33xX12axX72xXdxX10xX17xX12axX3bxX6xX3bxX12axX17xX33xX17xX12axX1xX6xX12axXexXdxX17xX1xX12axX1cxX6xXbxX12axX32xX14xXexX12axX1xX33xX6xX17xX12axXexX1xX6xX17xX1xX12axX1xX33xX12axX7xX33xX12axXexX14xX15xX10xX17xX12axX19xX14xX17xX1cxX12axX19xX6xX4xX12axX4xX6xX4xX1xX77xX2xX1e2xX2e8xX22xXf0xX22xX23xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX1cxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX77xX3bxX10xX19xXdxX6xX77xX2xX22xX24xX77xX17xX10xX2a8xX7xX77xX22xX24xX22xX22xX77xXefxX2e9xX19xX2b1xX2xX2b1xX2xX22xX22xX2xXexX2b1xXefxX2b1xX1e2xXf0xX5xX24xX23xX311xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX24xX24xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX2exX14xX3xXexX32xX33xX17xX1cxX3xX22xX3xX17xX3axX3bxX3xX1xX3exX4xX40xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX14xX15xX52xXexX3xX4xX1fxX3xX58xX4cxX17xX3xXexX5dxX17xX1xX3xXexX32xX63xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX14xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xXaxX3xX77xX12xX0xX77xX6xX12xX0xX19xXdxX72xX12xX0xX7xXexX32xX33xX17xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXefxX2xX22xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxX1baxXbxX3xX32xX703xXexX3xX1xX33xX43xX17xX3xXexX1xX43xX17xX1xX3xX1xXd0xX3xX7xX1fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX99xX78dxX4xX3xX4xX6fxX4xX1xXaxX3xX1xX32xX10xXfdbxX9xXaxX77xX1cxXdxX6xX33xX12axX19xX14xX4xX77xXefxX2xX22xX12axX1cxXdxX6xX33xX12axX72xXdxX10xX17xX12axX3bxX6xX3bxX12axX17xX33xX17xX12axX1xX6xX12axXexXdxX17xX1xX12axX1cxX6xXbxX12axX32xX14xXexX12axX1xX33xX6xX17xX12axXexX1xX6xX17xX1xX12axX1xX33xX12axX7xX33xX12axXexX14xX15xX10xX17xX12axX19xX14xX17xX1cxX12axX19xX6xX4xX12axX4xX6xX4xX1xX77xX2xX1e2xX2e8xX22xXf0xX22xX23xX1xXexX3bxXaxX12xXefxX2xX22xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX1cxX1baxXbxX3xX32xX703xXexX3xX1xX33xX43xX17xX3xXexX1xX43xX17xX1xX3xX1xXd0xX3xX7xX1fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX99xX78dxX4xX3xX4xX6fxX4xX1xX0xX77xX6xX12xX0xX77xX7xXexX32xX33xX17xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXefxX2xX22xX3xX1cxXdxX6fxX33xX3xX72xXdxX2exX17xX3xX3bxX101xX3bxX3xX17xX33xX17xX3xX99xXdcxX256xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX99xX78dxX4xX3xX4xX6fxX4xX1xX3xXexX1xX10xX33xX3xX72xX3axX17xX3xX58xX4cxX17xX3xX2e8xX2e8xX2e8xX2xX77xXc5xXc6xX8cxXc8xX12axX8cxX115xX2xX3xX17xX1cxX43xX15xX3xX22xXf0xX77xX2b1xX77xX22xX24xX22xX24xX3xX4xXd8xX6xX3xXc5xXc6xX8cxXc8xX3xXexX2axX17xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX17xX1xX3xX99xX6xX17xX1cxX3xX1cxX1baxXbxX3xX32xX703xXexX3xX1xX33xX43xX17xX3xXexX1xX43xX17xX1xX3xX1xXd0xX3xX7xX1fxX40xX3xXexX1xXd8xX3xXexX1axX4xX3xX99xX16xX3xXc1xX52xXexX3xXexX1xX703xX4xX3xX72xXdxX3b5xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xXexX32xXdcxX96xX4xX3xX17xX1cxX43xX15xX3xX2e8xX24xX77xXefxX23xX0xX77xXbxX12xX0xX77xX19xXdxX72xX12xX0xX77xX5xXdxX12xX0xX77xX14xX5xX12xX0xX19xXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX32xXaxX12xX0xX77xX19xXdxX72xX12xX0xX77xX19xXdxX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX445xX14xXexX1xX33xX32xXaxX12xX445xX17xX1xX3xXcxX1xXdcxX0xX77xXbxX12
Anh Thư