Brazil vào bán kết: Nguồn cảm hứng “Neymaravilha”
Sau Nhật Bản là Mexico, đối thủ vẫn luôn biết cách làm Brazil bẽ mặt trong quá khứ, Neymar một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng chiến thắng cho đội tuyển vàng - xanh, và giúp đội nhà lấy vé bán kết.
7f55xc976xf45bxdefaxd356xa1bbxe7abxa2f0xX6xd34bx11359xX1xadacxf979xbf91xb163xbadcxd7f4xX4xfe93xX9xX2xX6xX10xb2eaxX4xX12xX8xX9xX10xX12xb80dxX10x10798xX5xX4xXfxfac7x8b40xcd3cxX2x88f9xXcxX6xX10xXfxe925xX17xc7dcxX9xa2edxX0xX6xX10x1061fx8fbdxX25xX24xX31x10206xfcd4xX1xX2xd06dxXfx1067fxX25xX2xd580xX36xf799xX25xX2xX3xd6d4xX3xX2xX3xe683xfd6cxXcxX2xX4x11485xX3xX2xX20xX2xX3axX36xX25xX2dxX12xd1f6xX12xX35xX5xX10xXfxX36xX25xX6xX2xX3axXcxX1xX2x10a76xf27cx11936x9632xX0x804bxX6xX10xX35xX36xX25xX24xX31xX0xX12xd7caxX31xX0xXdxX35xX2xX6fxX31xX0xX6fxX12xX79xX31xX0xX6fxX1xX31xX0xX4dxX6cxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX31xd3f2xX35xX5x10c9cxXfxX4xX2x8209xX45xX36xX2xXdxX49xX25xX2xa6abxb3cbxX10xX26xX2xb36exX24xXcxf429xX25xX2xX3xcb20xX79xX2xX4dxe092xX25xX24xX2x10693xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX5xXa4xXfxX4xX4dxX5xa44bxX0xX6fxX4dxX6cxX31xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xf575xX12xX5xX5cxX9xX31xXbxX5xXcxX2xXb1xX4dxb0d3xX10xX2xX9dxXb8xX25xX2xX4xX45xX2xab1exX12xX1exXfxX3xX36x9b0fxX2xX43xec3fxXfxX2xX10xX4dxdbe1xX2xXa4xc0f5xX25xX2xX4xXcxed5exX25xX2xXdxXfxXadxX10xX2xX3xX49xX3xX4dxX2xX4xX45xX79xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xXdx898fxX2xX79xd03dxX10xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xfa79xXcxX49xX2xXacxX4dxXbcxXfaxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX79xa6eexX10xX2xX4x108e4xX25xX2xX25xa6f3xX5xX2xX10xX35x11088xX2xX10xX4dxX45xX25xX4dxX2xX25xX24xXcxXb4xX25xX2xX3xXb8xX79xX2xX4dxXbcxX25xX24xX2xX3xX4dxXfxXadxX25xX2xX10xX4dxd929xX25xX24xX2xX3xX4dxX36xX2xX43xX140xXfxX2xX10xXcxX17xe29cxX25xX2xXa4xX45xX25xX24xX2xX20xX2xX1exX5xX25xX4dxXfaxX2xXa4xX45xX2xX24xXfxX3bxX1xX2xX43xX140xXfxX2xX25xX4dxX45xX2xX4xa6e8xX17xX2xXa4xe4aaxX2xXdxX49xX25xX2xXacxXadxX10x828dxX2xX0xX6fxX1xX31xX0xXfxX79xX24xX2xX6xX35xX3xX8xX9xX6fxX6fxXfxX1a9xXdxX5xX36xX4dxX5xX10xXfxX25xX4dxX1a9xXa4xX25xX6fxX25xX12xf5ccxX6xX6fxX6cxX6dxX6axf9f3xX6fxeb8exX1d4xX5cxd645xX6bx85c9xX6bxX6bxX6bxX6bxX10xX6dxX6cxX1d7xX6bxX6axX4xX6bxX1a9xX28xX1xX24xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX36x10b65xX79xX5xX24xX12xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX79xX5xX35xX24xXfxX25xX26xX2xX1d7xX1xX1exX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdx8735xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cx1105fxX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xf85cxX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX3xXcxX35xX6xX36xX35xX26xX2xX25xX36xX25xX12xX2fxX9xX2xX6fxX31xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3axX5xX1xX10xXfxX36xX25xX9xX31xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xXa4xX45xX36xX2xXdxX49xX25xX2xXacxXadxX10xX2xXa4xcc8dxXfxX2xX3xXb8xX79xX2xX4dxXbcxX25xX24xX2xX10xe9a4xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xX3axX144xXcxX2xX10xX4dxX102xX2xX6axX6cxX2xX10xXcxf360xXfxX2xX25xX45xX17xX2xX43xX5xX25xX24xX2xX3xX4dxXbcxX25xX24xX2xX79xXfxX25xX4dxX2xX24xXfxX49xX2xX10xX35xe14dxX2xX3xX102xX5xX2xXdxXb8xX25xX2xX4dxd1adxX1xX2xX43xXb4xX25xX24xX2xX79xX45xX2xX5xX25xX4dxX2xXacxce81xX2xXa4xX285xXfxX2xX9dxX5xX35xX3xX5xX2xX1exXbcxX25xX24xX2xX43xX49xX25xX24xX2xX25xX4dxccdbxX2xX10xX4dxXadxX2xX25xX45xX36xXfaxX2xX3xbe3cxX25xX24xX2xX25xX4dxX358xX2xX10xX144xX79xX2xXb8xX25xX4dxX2xX4dxX358xX14dxX25xX24xX2xX3xX102xX5xX2xX79xa2efxX25xX4dxX2xX4xX40xX25xX2xXbxX12xX4xX12xX3xX5xX36xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX31xXdexX37fxX25xX4dxX2xX10xX358xX330xX25xX24xX2xX79xX285xXfxX2xX14dxX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX43xX5xX25xX24xX2xX79xX5xX25xX24xX2xX43xXadxX25xX2xX25xX52xX2xX3xX358xbafexXfxX2xX3xX4dxX36xX2xX3xX49xX3xX2xX3axb41cxcbdbxX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxXfaxX2xcf6exX10xX2xX25xX4dxX19cxX10xX2xX4xX45xX2xX1xX4dxX144xX25xX2xX43xX10axX25xX24xX2xX25xX4dxX148xX25xX24xX2xX2dxX5xX25xX2xX4dxX4exX79xX2xX79xX140xX2xX3xX102xX5xX2xX79xX10axX25xX2xX10xX4dxX17bxX2xX10xX4dxX5xX36xX2xXa4xXcxX5xX2xX10x9d57xXfxX2xX43xX19cxX10xX2xX25xX358xX285xX3xX2xX6xX5xX79xXdxX5xX1a9xX2x9d58xX2xX79xX140xX10xX2xX43xX19cxX10xX2xX25xX358xX285xX3xX2xX79xX45xX2xXdxf144xX25xX24xX2xX43xX49xX2xX10xX35xX14dxX2xX10xX4dxX45xX25xX4dxX2xX10xX4dxX358xX285xX3xX2xX43xX36xX2xX3xX4dxX36xX2xX35xX19cxX10xX2xX25xX4dxXfxcbfcxXcxX2xXa4xX19cxX25xX2xX43xX4d7xX2xX3xXcxX140xX3xX2xX6xXfdxX25xX24xXfaxX2xX25x85a4xXfxX2xX79xX45xX2xX79x10524xXfxX2xX3axX446xX447xX2xX4xXcxX10axX25xX2xX1exX12xX79xX2xX43xX140xXfxX2xX25xX4dxX45xX2xX10xX4dxXcxX140xX3xX2xX43xf038xX25xX24xX2xX3xX19cxX1xX2xXa4xX364xX2xX10xX35xX52xXfaxX2xX3xX4dxXbcxX2xXacxX4dxX10axX25xX24xX2xX3xX4dxe68dxX2xX25xX4dxX19cxX10xX2xX4dxX45xX25xX4dxX2xX10xXfxX25xX4dxXfaxX2xX35xX19cxX10xX2xX25xX4dxXfxX4d7xXcxX2xX4xX43axXfxX2xX4xX123xX2xX3xX4dxX40xX2xXdxX5xXfxX2xX43xb9f3xX2xX43xXadxX25xX2xXa4xX285xXfxX2xXbxX12xX4xX12xX3xX5xX36xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX10xX4dxX43axXfxX2xX24xXfxX5xX25xX2xX12fxXcxX5xX1a9xX2xXb1xX24xX358xX43axXfxX2xX10xX5xX2xX43x1005cxXfxX2xX4dx8beaxXfxX2xX3xX4dxXfxXadxX25xX2xX10xX4dxdc31xX25xX24xXfaxX2xX79xX58cxX25xX2xX79xX590xXfxX2xX3xX4dxX43axX2xX43xX330xXfxX2xX79xX140xX10xX2xX10xX4dxXbcxX2xX24xea6fxXfxX2xX4xX45xX2xXdxX4b2xX25xX24xX2xX43xX49xX2xX10xX35xX37fxX25xX4dxX2xX5cxXfxd777xX25xX2xX25xX4dxX358xX2xXexX4exX17xX2xX9dxX5xX25xX2xXb1xX4dxX5xX2xX43xX5xX25xX24xX2xX4xX45xX79xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xc026xX4dxXfxX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xXdxX358xX285xX3xX2xXa4xX45xX36xX2xX3axX36xX25xX2dxX12xX5cxX12xX35xX5xX10xXfxX36xX25xX6xX2xX3axXcxX1xXfaxX2xX4dxX37fxX25xX4dxX2xXb8xX25xX4dxX2xX446xXexaa1fx10975xX2xXa4xX45xX2xX24xXfxXb8xXfxX2xX43xX19cxXcxX2xX25xX59bxX79xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX4dx8d90xX2xX10xX4dxXfdxX25xX24xX2xd58cxX1f4xX6a1xX245xX2xX3xX58cxX25xX2xXdxX325xX2xXdxXfxXadxX25xX2xX10xX4dxX45xX25xX4dxX2xX3xX10axX25xX24xX2xX3xX52xX2xX3xX4dxX36xX2xX3xX49xX3xX2xX3xXcxX140xX3xX2xXdxXfxX17bxXcxX2xX10xX37fxX25xX4dxX1a9xX2xXexX4dxX12xX36xX2xXdxX49xX36xX2xX3xX49xX36xX2xX3xX102xX5xX2xX3xX4dxX450xX25xX4dxX2xX12fxXcxX17xX4d7xX25xX2xX43xX325xX5xX2xX1xX4dxX358xX4edxX25xX24xXfaxX2xX3xX4b2xX2xXacxX4dxX36xXb8xX25xX24xX2xX6cxX6bxX1a9xX6bxX6bxX6bxX2xXdxXfxX17bxXcxX2xX10xX37fxX25xX4dxX2xX12fxXcxX5xX25xX4dxX2xX3xX49xX3xX2xXbxX447xX446xX2xX79xX45xX2xXbxX12xX4xX12xX3xX5xX36xX2xX10xX4dxXfxX2xX43xX19cxXcxX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX25xX4dxX148xX25xX24xX2xX25xX24xX45xX17xX2xX12fxXcxX5xX1a9xX2xXb1xX4dxX148xX25xX24xX2xX4xX45xX25xX2xX6xX4b2xX25xX24xX2xXdxXfxX17bxXcxX2xX10xX37fxX25xX4dxX2xX3xX4dxX102xX2xX17xXadxXcxX2xXa4xX37fxX2xX4dxX5xXfxX2xX4xX340xX2xX5cxX36xX26xX2xX6cxX235xX2xXbx8289xX2xX1exX5xX2xX1exX52fxX2xX79xX45xX2xX3xX49xX3xX2xX12fxXcxX5xX25xX2xX3xX4dxXbcxX3xX2xX3axX6a1xX9dxX2xX22axX3exX446xX9dxX446xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX235xX2xX43xX5xX25xX24xX2xX4xX45xX79xX2xXa4xX285xXfxX2xX24xXfxXb8xXfxX2xX3axX36xX25xX2dxX12xX5cxX2xX3axXcxX1xX1a9xX2xX6axX235xX2xXb1xX48cxX25xX2xX10xX4dxX5xX79xX2xX25xX4dxX364xX25xX24xX2xX10xXb4xX25xX2xX10xX48cxXfxX2xX14dxX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xX10xX35xX40xX25xX2xX25xX4dxXfxX4d7xXcxX2xX4xa9c5xX25xX4dxX2xXa4xX786xX3xXfaxX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX43xX4b2xX2xX3xX4b2xX2xX3xXb8xX2xXdxX4b2xX25xX24xX2xX43xX49xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xXdexX37fxX25xX4dxX2xXb8xX25xX4dxX2xX3xX102xX5xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX24xXfxXfdxX25xX24xX2xX25xX4dxX358xX2xX4xXfxX4d7xXcxX2xX10xX4dxXcxXfdxX3xX2xX10xXfxX25xX4dxX2xX10xX4dxX144xX25xX2xX3xX4dxX36xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX1a9xX2xXc0xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xXfaxX2xX1xX4dxXb8xXfxX2xX10xX786xX2xX10xX4dxXbcxX3xX2xX10xX52fxX25xX4dxX2xX43xXfxX1a9xX2xXdexX55bxX17xX2xX4xX19cxX17xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX4xX45xX79xX2xX4dxX37fxX25xX4dxX2xXb8xX25xX4dxX2xX25xX36xXfxX2xX10xX4dxX12xX36xXcdxX2xX20xX2xX79xX140xX10xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX25xX4dxX148xX25xX24xX2xXdxXfxX17bxXcxX2xX25xX24xX148xX2xX1exXcxX19cxX10xX2xX4dxXfxX699xX25xX2xX10xX35xX40xX25xX2xXacxX4dxX49xX25xX2xX43xX45xXfxX2xX6xX4exX25xX2xX245xX5cxX12xX35xX5xX4xX5cxX36xX2xX3axX5xX6xX10xX12xX4xX36xXfaxX2xX25xX4edxXfxX2xX43xX140xXfxX2xX10xXcxX17xX17bxX25xX2xX447xX45xX25xX24xX2xX1exX5xX25xX4dxX2xX10xXfxXadxX1xX2xXf4xX12xX1exXfxX3xX36xX2xX14dxX2xX4xX358xX330xX10xX2xX10xX35xXeaxX25xX2xX10xX4dxXbcxX2xX4dxX5xXfxX2xXdxXb8xX25xX24xX2xX9dxX1a9xX2xX447xX45xXfxX2xX24xXfxX43axX2xX10xX35xX358xX285xX3xX2xX10xX35xXeaxX25xX2xX43xX19cxXcxXfaxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX1xX4dxX49xX10xX2xXdxXfxX17bxXcxX2xX10xX35xX786xX3xX2xX10xXfxXadxX1xX2xX10xX35xX40xX25xX2xX10xX35xXcxX17xX4d7xX25xX2xX4dxX37fxX25xX4dxX2xX35xX59bxX25xX24xX2xXc0xX12fxXcxXfdxX3xX2xX24xXfxX5xX2xX3xX144xX25xX2xX1xX4dxXb8xXfxX2xX10xX48cxX36xX2xX35xX5xX2xX6xX786xX2xX3xX10axX25xX24xX2xXdxX59bxX25xX24xX2xX4dxX4edxX25xXcdxX1a9xX2xX447xX285xXfxX2xX25xX4dxX148xX25xX24xX2xX10xXcxX17xX40xX25xX2xXdxXfdxX2xXa4xX4d7xX2xX6xX786xX2xX3xX10axX25xX24xX2xXdxX59bxX25xX24xXfaxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX43xX358xX330xX3xX2xX25xX24xX358xX43axXfxX2xX4dxX4exX79xX2xX79xX140xX2xX17xX40xXcxX2xX12fxXcxX340xX2xX4dxX4edxX25xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX31xX3axXb8xX79xX2xX4dxXbcxX25xX24xX2xXc0xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX5xXa4xXfxX4xX4dxX5xXcdxX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xXb1xXadxXcxX2xX3xX4dxX52fxX2xX43xX4edxX25xX2xX10xX4dxXcxX144xX25xX2xX4xX45xX2xX25xX4dxX148xX25xX24xX2xX1xX4dxX49xX10xX2xXdxXfxX17bxXcxX2xXa4xX4d7xX2xXc0xX3xXcxX140xX3xX2xX6xXfdxX25xX24xX2xX3xX10axX25xX24xX2xXdxX59bxX25xX24xXcdxXfaxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX35xX19cxX10xX2xXacxX4dxX4b2xX2xX43xX358xX330xX3xX2xX5cxX358xX2xX4xXcxXeaxX25xX2xX102xX25xX24xX2xX4dxX140xX1a9xX2xdfd2xXadxXcxX2xX10xXfdxX2xX12fxXcxX5xX25xX2xX10xX35xX5b9xX25xX24xX2xX25xX4dxX19cxX10xX2xX24xXfxX3bxX1xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX10xX35xX14dxX2xX10xX4dxX45xX25xX4dxX2xX4dxX37fxX25xX4dxX2xX10xX358xX330xX25xX24xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX79xX16cxX10xX2xX25xX24xX358xX43axXfxX2xX4dxX4exX79xX2xX79xX140xX2xX4xX45xX2xX79xX45xX25xX2xX10xX35xX37fxX25xX4dxX2xX5cxXfxX5cfxX25xX2xX10xX35xX40xX25xX2xX6xX4exX25xX2xX3xX590xX1a9xX2xXexX35xX36xX25xX24xX2xX25xX4dxX148xX25xX24xX2xX25xeafcxX79xX2xX24xX144xX17xX2xX43xX4exX17xXfaxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX43xX358xX330xX3xX2xX1exX12xX79xX2xX25xX4dxX358xX2xX10xX45xXfxX2xX25xXbbaxX25xX24xX2xX4xX285xX25xX2xX25xX4dxX19cxX10xX2xX79xX45xX2xXdxX4b2xX25xX24xX2xX43xX49xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xX6xXb8xX25xX2xX6xXfxX25xX4dxX2xX43xX358xX330xX3xX1a9xX2xXf4xX140xX10xX2xXdxXfxX17bxXcxX2xX10xX358xX330xX25xX24xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xXdxX4b2xX25xX24xX2xX43xX49xX2xX4xX105xX25xX2xX4xX7fexX25xX4dxX2xXa4xX786xX3xX2xXacxXfxX25xX4dxX2xX10xXadxX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xX680xXfxX49xX2xX10xX35xX325xX2xX3xX102xX5xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX43xX358xX330xX3xX2xXc0xX12fxXcxXb8xX25xX24xX2xX3xX49xX36xXcdxX2xXdxX14dxXfxX2xX3xX4dxX450xX25xX4dxX2xX5xX25xX4dxXfaxX2xXa4xX285xXfxX2xX79xX45xX25xX2xX10xX35xX37fxX25xX4dxX2xX5cxXfxX5cfxX25xX2xX14dxX2xX3axX36xX25xX2dxX12xX5cxX2xX3axXcxX1xX1a9xX2xXbxX5xXcxX2xX4dxX5xXfxX2xX6xX786xX2xXacxXfxX699xX25xX2xX12fxXcxX5xX25xX2xX10xX35xX5b9xX25xX24xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX6xX786xX2xX25xX24xX4dxXfxX699xX1xXfaxX2xX24xXb4xX79xX2xXdxXb8xX25xX2xX4dxX330xX1xX2xX43xXb4xX25xX24xX2xX1d7xX1d4xX2xX10xX35xXfxX699xXcxX2xX12xXcxX35xX36xX2xXa4xX285xXfxX2xX9dxX5xX35xX3xX5xX2xXa4xX45xX2xX10xXfxXadxX1xX2xX12fxXcxXb8xX25xX2xX3xX4dxXfxXadxX3xX2xX49xX36xX2xX6xXfdxX2xX6cxX6bxX2xX3xX102xX5xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xXfaxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX43xX5xX25xX24xX2xX10xX4dxX17bxX2xX4dxXfxX699xX25xX2xX1xX4dx8f46xX79xX2xX3xX4dxX19cxX10xX2xX3xX102xX5xX2xX79xX37fxX25xX4dxX2xX10xX4dxX10axX25xX24xX2xX12fxXcxX5xX2xX4dxX37fxX25xX4dxX2xXb8xX25xX4dxX2xX19cxX25xX2xX10xX358xX330xX25xX24xX2xX10xX35xX358xX285xX3xX2xXb1xX4dxXeaxX10xX2xX9dxXb8xX25xX2xXa4xX45xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX1a9xX2xXbxX786xX2xXacxX4dxX49xX3xX2xXdxXfxX699xX10xX2xX79xX45xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX10xX48cxX36xX2xX35xX5xX2xX4xX45xX2xXdxX358xX285xX3xX2xX25xX24xX36xX126xX10xX2xX24xXfxX3bxX1xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xX43xX49xX25xX4dxX2xXdxX48cxXfxX2xXb1xX4dxXeaxX10xX2xX9dxXb8xX25xX2xXa4xX285xXfxX2xX10xb0a3xX2xX6xXfdxX2xX43xXeaxX79xX2xX6dxX20xX6bxX1a9xX2xXexX35xX358xX285xX3xX2xXf4xX12xX1exXfxX3xX36xXfaxX2xX79xX140xX10xX2xX43xXfdxXfxX2xX10xX4dxX102xX2xX79xX48cxX25xX4dxXfaxX2xX3xX364xX25xX24xX2xX3xX4dxX450xX25xX4dxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX4xX45xX2xX25xX24xX358xX43axXfxX2xX25xX308xXfxX2xXdxXeaxX10xX2xX25xX4dxX19cxX10xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xXf4xX140xX10xX2xX3xX3bxX2xXa4xX36xX4xX4xX12xX17xX2xX43x9ad6xX1xX2xX79xX16cxX10xX2xX3xX102xX5xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX24xXfxX3bxX1xX2xXbxX12xX4xX12xX3xX5xX36xX2xX25xX4dxX5xX25xX4dxX2xX3xX4dxX4b2xX25xX24xX2xXacxXfxX17bxX79xX2xX6xX36xX49xX10xX2xX3xXcxX140xX3xX2xX3xX4dxX4edxXfxX1a9xX2xX447xX285xXfxX2xXdxX45xX25xX2xX10xX4dxX16cxX25xX24xX2xX19cxX17xXfaxX2xX3xX49xX3xX2xX3xX144xXcxX2xX10xX4dxX102xX2xX3xX4dxX102xX2xX25xX4dxX45xX2xX43xX358xX330xX3xX2xX10xXfxXadxX1xX2xX10xX4dxX40xX79xX2xX6xXbcxX3xX2xX79xX48cxX25xX4dxX2xX10xXfxX25xX4dxX2xX10xX4dxX144xX25xXfaxX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xXacxX4dxXfxX2xXf4xX12xX1exXfxX3xX36xX2xX3xX4dxX325xXcxX2xX25xX4dxXfxX4d7xXcxX2xX6xXbcxX3xX2xX1a0xX1xX2xXa4xX37fxX2xX43xX55bxX2xX10xX35xX16cxX25xX24xX2xX10xX5xX17xX2xX14dxX2xX4xX358xX330xX10xX2xX43xX144xXcxX2xX10xXfxX40xX25xX1a9xX2xX64cxX4dxXfxX2xX79xX45xX2xXf4xX12xX1exXfxX3xX36xX2xX12fxXcxX17xXadxX10xX2xX10xX4exX79xX2xX10xX37fxX79xX2xXacxXfxXadxX79xX2xXdxX45xX25xX2xX10xX4dxX16cxX25xX24xX2xXa4xX45xX2xX43xXfxX17bxX79xX2xX6xXfdxX2xX43xX144xXcxX2xX10xXfxX40xX25xX2xX43xX17bxX2xXacxX4dxX10axX25xX24xX2xX1xX4dxXb8xXfxX2xX25xX4b2xXfxX2xX4xX43axXfxX2xX3xX4dxXfxX5xX2xX10xX5xX17xX2xX6xX285xX79xX2xXa4xX285xXfxX2xX6xX4exX25xX2xX3xX4dxX4edxXfxX2xX79xX45xX2xX4dxX5b9xX2xX10xX292xX25xX24xX2xX43xXbbaxX25xX24xX2xX12fxXcxX5xX25xX24xX2xX25xXbbaxX79xX2xX6cxcaeexX103bxX103bxXfaxX2xX3xX364xX25xX24xX2xX3xX4dxX450xX25xX4dxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX10xX48cxX36xX2xX25xX40xX25xX2xXacxX4dxX49xX3xX2xXdxXfxX699xX10xX1a9xX2x10b88xX4dxX5xX2xXacxXfxXadxX25xX2xX10xX48cxX36xX2xX3xX102xX5xX2xX25xX24xX10axXfxX2xX6xX5xX36xX2xX6axX6cxX2xX10xXcxX308xXfxX2xX25xX45xX17xX2xX43xX55bxX2xX24xXfxX3bxX1xX2xf1acxX10axX2xX19cxX25xX2xX43xX325xX25xX4dxX2xX10xXe1exX2xX6xXfdxX2xX6axX20xX6bxX1a9xX2xX446xX19cxX17xX2xX4xX45xX2xX79xX140xX10xX2xX1xX4dxX5xX2xXdxX4b2xX25xX24xX2xX10xXcxX17xX699xX10xX2xX43xXee4xX1xX1a9xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX43xX55bxX2xX43xX49xX25xX4dxX2xXdxX48cxXfxX2xX24xX5b9xX25xX24xX2xXacxX37fxX79xX2xX3xX102xX5xX2xX4dxX5xXfxX2xX4dxXeaxXcxX2xXa4xX699xX2xX49xX36xX2xX1exX5xX25xX4dxXfaxX2xX10xX35xX358xX285xX3xX2xXacxX4dxXfxX2xX43xX49xX25xX4dxX2xXdxX48cxXfxX2xX25xX24xX358xX43axXfxX2xX10xX4dxXbcxX2xX6dxX2xXa4xX45xX2xXacxXfxXadxX25xX2xX10xX48cxX36xX2xX43xX17bxX2xX1093xX10axX2xX3xX4dxX52fxX2xXa4xXfxX699xX3xX2xXa4xXcxX25xX24xX2xX3xX4dxX4exX25xX2xX6xX3bxX10xX2xXa4xX45xX36xX2xX4xX358xX285xXfxX2xX10xX35xXfdxX25xX24xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX20xX2xX4dxX5xX17xX2xX24xX5b9xXfxX2xX10xX4dxX12xX36xX2xX3xX49xX3xX4dxX2xX3xX102xX5xX2xX24xXfxX285xXfxX2xX10xX35xXcxX17xX4d7xX25xX2xX10xX4dxX10axX25xX24xX2xX4xX45xX2xXc0xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX5xXa4xXfxX4xX4dxX5xXcdxX2xX22axXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xXacxb315xX2xX5cxXfxX699xXcxX235xXfaxX2xX43xX5xX25xX24xX2xX3xX4dxXbcxX25xX24xX2xX79xXfxX25xX4dxX2xX35xX59bxX25xX24xX2xX5xX25xX4dxX2xXacxX4dxX10axX25xX24xX2xX3xX4dxX325xXcxX2xXdxX19cxX10xX2xXacxX11ffxX2xX6xXbcxX3xX2xX1a0xX1xX2xX25xX45xX36xX2xX10xX292xX2xXa4xXfxX699xX3xX2xX1xX4dxXb8xXfxX2xX43xX4b2xX25xX24xX2xXa4xX5xXfxX2xX10xX35xX58cxX2xX25xX24xX358xX43axXfxX2xX5cxX105xX25xX2xX5cxX16cxX10xX2xX10xX4dxXadxX2xX10xX35xXeaxX25xX2xX3xX4dxX36xX2xXbxX12xX4xX12xX3xX5xX36xX1a9xX2xXf4xX45xX25xX2xX10xX35xX37fxX25xX4dxX2xX5cxXfxX5cfxX25xX2xX3xX102xX5xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX79xX5xX25xX24xX2xXa4xX4d7xX2xX25xX4dxX148xX25xX24xX2xXdxX45xX25xX2xX10xX4dxX16cxX25xX24xX2xX12fxXcxX5xX25xX2xX10xX35xX5b9xX25xX24xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX4dxX5xXfxX2xX4xX358xX330xX10xX2xX10xX35xXeaxX25xX1a9xX2xX446xXb4xX25xX24xX2xX10xX4dxX43axXfxXfaxX2xX10xX4exX25xX2xXdxXfxX25xX4dxX2xX3xX102xX5xX2xX9dxX5xX35xX3xX5xX2xX3xX364xX25xX24xX2xX24xXfxX3bxX1xX2xX3xX49xX3xX2xX43xXb4xX25xX24xX2xX43xX140xXfxX2xX1xX4dxX450xX5xX2xX6xX5xXcxX2xX10xX4dxXfxX2xX43xX19cxXcxX2xX10xX4dxX36xXb8xXfxX2xX79xX49xXfxX2xX4dxX4edxX25xXfaxX2xX25xX4dxX43axX2xX43xX4b2xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xX4xX45xX2xX43xX140xXfxX2xX5cxXcxX17xX2xX25xX4dxX19cxX10xX2xX43xX5xX25xX24xX2xX24xXfxX148xX2xX6xX48cxX3xX4dxX2xX4xX358xX285xXfxX2xX14dxX2xX3axX36xX25xX2dxX12xX5cxX2xX3axXcxX1xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX2dxX36xX25xX10xX20xX6xXfxXa0xX12xX26xX2xX6cxX6dxX1xX1exX2fxX2xX3xX36xX4xX36xX35xX26xX2xX35xX24xXdxX22axX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxXfaxX2xX1d7xX6cxX235xX2fxX2xX2dxX36xX25xX10xX20xX2dxX5xX79xXfxX4xX17xX26xX2xX245xX35xXfxX5xX4xX2fxX2xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX2fxX9xX31xXexX19cxX10xX2xX25xX4dxXfxX40xX25xXfaxX2xXa4xX105xX25xX2xX3xX58cxX25xX2xX6xX285xX79xX2xX43xX17bxX2xX25xX4b2xXfxX2xXc0xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX5xXa4xXfxX4xX4dxX5xXcdxX2xX6xX123xX2xX43xX358xX5xX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xX43xXadxX25xX2xXa4xX285xXfxX2xXa4xXfxX25xX4dxX2xX12fxXcxX5xX25xX24xX1a9xX2xXexX19cxX10xX2xX3xXb8xX2xX4dxXfxX699xX25xX2xX79xX285xXfxX2xX4xX45xX2xXacxX4dxX14dxXfxX2xX43xX144xXcxX2xX3xX4dxX36xX2xX79xX140xX10xX2xX3xX4dxXcxX2xXacxX11ffxX2xX79xX285xXfxX1a9xX2xXf4xX140xX10xX2xX25xXbbaxX79xX2xX10xX35xX358xX285xX3xXfaxX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX43xX55bxX2xX3xX4b2xX2xXacxX4dxX14dxXfxX2xX43xX144xXcxX2xX19cxX25xX2xX10xX358xX330xX25xX24xX2xXa4xX285xXfxX2xd91cxX20xX6axX6dxX2xX9dxX35xX5xXa0xXfxX4xX2xX10xX48cxXfxX2xXa4xX58cxX25xX24xX2xXdxXb8xX25xX24xX2x100c4xX4xX17xX79xX1xXfxX3xX2xX3exX36xX25xX5cxX36xX25xXfaxX2xXacxX4dxXfxX2xX24xX4dxXfxX2xX6axX2xXdxX45xX25xX2xX10xX35xX36xX25xX24xX2xX6axX2xX10xX35xXeaxX25xX2xX43xX144xXcxX2xX10xXfxX40xX25xX1a9xX2xXexX4dxXadxX2xX25xX4dxX358xX25xX24xXfaxX2xX6xXbcxX3xX2xX1a0xX1xX2xX10xX4dxX45xX25xX4dxX2xX3xX10axX25xX24xX2xX43xX55bxX2xXacxX4dxXfxXadxX25xX2xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX2xX10xX4dxXfxX2xX43xX19cxXcxX2xX79xX43axX2xX25xX4dxX48cxX10xX2xX3xX49xX3xX2xX10xX35xXeaxX25xX2xX6xX5xXcxX2xX43xX4b2xXfaxX2xX43xX126xX3xX2xXdxXfxX699xX10xX2xX4xX45xX2xXacxX4dxXfxX2xX43xXfdxXfxX2xX79xX126xX10xX2xXa4xX285xXfxX2xX1473xX20xX6axX6dxX2xXf4xX12xX1exXfxX3xX36xX2xX14dxX2xX10xX35xXeaxX25xX2xX10xX35xX5xX25xX4dxX2xXdexX3axX447xX1a9xX2xX9dxX45xXfxX2xX4dxX5b9xX3xX2xXa4xX105xX25xX2xX43xX5xX25xX24xX2xX35xX19cxX10xX2xX25xX4b2xX25xX24xX2xX4dxX308xXfxXfaxX2xXa4xX45xX2xX24xXfxX49xX2xX10xX35xX325xX2xX3xX102xX5xX2xXc0xXb1xX12xX17xX79xX5xX35xX5xXa4xXfxX4xX4dxX5xXcdxX2xX3xX144xX25xX2xX10xX4dxX40xX79xX2xX10xX4dxX43axXfxX2xX24xXfxX5xX25xX2xX43xX17bxX2xXacxXfxX17bxX79xX2xX3xX4dxXbcxX25xX24xX1a9xX0xX6fxX1xX31xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxX36xXcxX35xX3xX12xX9xX31xXexX4dxX12xX36xX2xX0xX6xX10xX35xX36xX25xX24xX31xXexX4dxX12xX10xX4dxX5xX36xXa4xX5xX25xX4dxX36xX5xX1a9xXa4xX25xX2xX0xX6fxX6xX10xX35xX36xX25xX24xX31xX0xX6fxX1xX31
congthanh