Honda ra mắt xe ga Vario 150 mới giá hơn 1.600 USD
Hãng xe Nhật Bản tung phiên bản mới của dòng xe tay ga 150 phân khối tại Indonesia với một số thay đổi ở thiết kế.
d29fx1257dx13685xe0d0x16377xec87xe0f1xebcaxdbaex130d5xda2ex12acbxe127xf6a0xe616xf18exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax113d1x1538fx129ecxXexX0x14e47xXaxX17xX18xX19xXexX0x130b9x112aexX19x1095bxXexX0xXaxe83bxX9xfcbaxXdxX18x12feaxX2fx10ac3x129c9x10541xX5x15966xXbxXdxX17xX32xXex12078xX24xe8abxX19xX18xX9x11322xX18xX9xXcx125d8xXbxX9xd664xX17xX9xf73dxX18xX9x1124exX18xX41xX35xX24xX9xX2axdb6bx104ecxX9xXcx13460xX35xX9xX4bxX35xf94axX9xXax1028bxX3dxX9xX2axdbd3x1286fxX56xX56xX9x12c0bx12e53xX2xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX3bx123e7xX3dxX4bxX9xX48xX17xX9xe237xXax11c46xXbxX9x11514xe666xX3dxX9xXbx1534fxX3dxX4bxX9xX33xXaxX35xe552xX3dxX9xX23xX91xX3dxX9xXcxX59xX35xX9xX2cx10931xX18xX9xX19x10623xX3dxX4bxX9xX48xX17xX9xXbxX18xX26xX9xX4bxX18xX9xX2axX55xX56xX9xX33xXax13d7cxX3dxX9x14fd2xXaxfe22xX35xX9xXbx132a5xX35xX9x14771xX3dxX19xX24xX3dxX17xX2fxX35xX18xX9x15cf7xX59xX35xX9xXcx11f86xXbxX9xX2fxXc5xX9xXbxXaxX18xX26xX9x1626dx102b7xX35xX9x14ebaxX9xXbxXaxX35x12b78xXbxX9xXc3xXefxX65xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX90xX24xX19xX26xX32xXexX4exX18xX41xX35xX24xX9xX2axX55xX56xX9x13f1dxX56xX2ax13acbxX9xXcxX18xX3dxX4bxX9xXbxXaxX35xXefxXbxX9xXc3xXefxX9xXbxXax163a9xX9xXbxXaxX18xX24xX9xXaxX61xX3dx13cddxX9xXd6xX59xX35xX9xX3dxXaxfc58xX3dxX4bxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXe6xXe7xX35xX9xXbxeda0xX9xXbxX41x13c21xX59xX2cxX9xX41xX18xX9xX2fxX18xX95xX9xX48xX17xX65xX9xX4xebeaxXcxX9xXe6x13b59xX3dxX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxX24xX3dxX4bxX9xX2cxX5exX2cxXaxX9xXcxX59xX35xX133xX9xXc3xXaxX5exX9xX4bxX35xXc5xX3dxX4bxX9xXd6xX59xX35xX9xXe6xX161xX3dxX9xX2cxXa8xX18xX9xX19xXacxX3dxX4bxX9xX48xX17xX9xdfe3xX35xX41xX9xX90xXdxX18xX19xX17xX9xXbxXc9xX35xX9xX4exX35x1267fxXbxX9xX8bxX18xXcxX65xX9xX4xX15dxXcxX9xXe6xX161xX3dxX9xX48xX35x13fdaxX3dxXaxX18xX3dxX9xXd6xe177xX9xXe6xX161xX3dxX9xXe6x10f14xX3dxXaxX9xXd6xX1c6xX9xXbxX5exX2cxXaxX9xX41xdc0dxX35xX9xXd6xX59xX35xX9xXe6xX161xX3dxX9xX33xXaxX18xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXd6x13923xX9xXbx1296bxX2cxXaxX9xXaxe301xX33xX9xX2cx12de2xX3dxX4bxX9xX3dxXaxX14dxX9xXbxX41xX14dxX59xX2cxX65xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX4bxX35xX3dxX1b8xXdxX17xdc85xXbx116c1xX9xX18xX95xXbxX24xfd56xX9xXcxX18xX41xX4bxX35xX3dxX1b8xX41xX35xX4bxXaxXbxX21fxX9xX18xX95xXbxX24xX225xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX21fxX1cxX1cxX35xX65xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX65xXd6xX3dxX1cxX3dxX17x14b3cxX2fxX1cxX2axX117xX2axX66xX1cx12ad2xX289xX19xX114xX2axX56xX114xX117xX56x10e55xXbxX117x1107axX289xX114xXdxX56xX65x106f5xX33xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX281xX35xX19xXbxXaxX21fxX55xX56xX56xX33xX48xX225xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX21fxf43bxX2baxX114xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX3dxX19xX18xX9xX41xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX48xX17xX9xX4bxX18xX9xXd6xX18xX41xX35xX24xX9xX2axX55xX56xX9xXcxX24xX35xX9xX4bxX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX9xX66xX56xX56xX9xX95xX2fxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX3bxX24xX3dxX19xX18xX9xX4exX18xX41xX35xX24xX9xX2axX55xX56xX9xX114xX56xX2axX117xX9xX41xX18xX9xXcxX45xXbxX9xXbxXc9xX35xX9xXccxX3dxX19xX24xX3dxX17xX2fxX35xX18xX65xX9xe9a0xX3dxXaxX21fxX9x11b8cxX24xX2cxXc3xXcxX24xXbxX35xX21dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX90xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX18xX35xX9xX23xX9cxX3dxX9xX2fxX14dxX1d3xX3dxX9xX48xX17xX9xXbxXc9xX24xX9xXaxX1e8xX3dxXaxX9xXc3xXaxX17xX9xX4bxX35x10561xX9xXeaxX9xX19xX14dxX59xX35xX9xX2fxX1bfxX3dxX9xXe6xX129xX9xX2cxXaxXc0xX3dxX65xX9xX5xX41xX24xX3dxX4bxX9xXc3xXaxX35xX9xXe6xX3adxX133xX9xX33xXaxX1ebxX18xX9xXe6xX95x11e91xX35xX9xX48xX17xX9xX2cxX15dxXcxX9xXe6xX161xX3dxX9xXaxX8dxX95xX9xXcxX18xX3dxX4bxX9xXc3xX35xX129xX95xX9xX19xX5exX3dxX4bxX9xXcxX59xX35xX133xX9xXe6xX161xX3dxX9xX48xX35xX1b8xX3dxXaxX18xX3dxX9xXbxX1ebxX2cxXaxX9xXaxX1f0xX33xX9xX48xX95xXc5xX3dxX4bxX9xX2cxXaxX45xX3dxX9xX23xX1f4xX3dxX65xX9xX90xXdbxX9xXd6xX1bfxX3dxXaxX9xXe6x148b1xX2cxX9xX55xX9xX2cxXax163fexX95xX9xXc3xd8b4xX33xX9xX2axX292xX9xX35xX3dxX2cxXaxX9xXe6xX14dxX1f0xX2cxX9xXbxXaxX35xXefxXbxX9xXc3xXefxX9xXdxXc9xX35xX9xX2fxX24xX9xXd6xX59xX35xX9xX33xXaxX35xX9cxX3dxX9xX23xX91xX3dxX9xXbxX41xX14dxX59xX2cxX133xX9xXe6xX35xX9xX2cxX1f4xX3dxX4bxX9xXdxXc5xX33xX9xXc3xX1ebxX2cxXaxX9xXbxXaxX14dxX59xX2cxX9xX295xX56xX1cxX117xX56xX9xX33xXaxX1ebxX18xX9xXbxX41xX14dxX59xX2cxX9xXd6xX1bfxX9xX2axX56xX56xX1cxX117xX56xX9xX33xXaxX1ebxX18xX9xX2fxX18xX95xX65xX9xX7xXaxX18xX3dxXaxX9xXe6x15e40xX18xX9xXbxX41xX9cxX3dxX9xX2cxX91xX9xX114xX9xX23xX5exX3dxXaxX133xX9xXd6xX59xX35xX9xXbxX1ebxX2cxXaxX9xX3dxe6c8xX3dxX4bxX9xX33xXaxX18xX3dxXaxX9xXc3xXefxXbxX9xXaxX1f0xX33xX133xX9xXc3xXaxX3d8xX3dxX4bxX9xX2cxX3adxX9xX2cxXaxXc5xX3dxX4bxX9xX23xX3adxX9xX2cx14b4cxX3dxX4bxX9xX33xXaxX18xX3dxXaxX9xX196xX90xX6bxX65xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX90xX24xX19xX26xX32xXex114f7xX17xX9xXbxX18xX26xX9xX4bxX18xX9xX2cxXa8xX18xX9xX3bxX24xX3dxX19xX18xX9xXe6xX14dxX1f0xX2cxX9xXbxX1ebxX2cxXaxX9xXaxX1f0xX33xX9xXcxXdbxXbxX9xX2fxXc5xX9xXbxX41xX18xX3dxX4bxX9xX23xX1c6xX9xXaxX35xX1a6xX3dxX9xXe6xXc9xX35xX9xX3dxXaxX14dxX9xXe6x104a9xX3dxX4bxX9xXaxX555xX9xXaxX35xX129xX3dxX9xXbxXaxX1c6xX9xX19xXc9xX3dxX4bxX9xXe6xX35xX1a6xX3dxX9xXbx11d7fxX9xXaxX24xX1bfxX3dxX9xXbxX24xX1bfxX3dxX133xX9xXe6xX161xX3dxX9xX33xXaxX18xX9x14f30xX8xX2xX9xXbxX24xX1bfxX3dxX9xX23xXdbxX65xX9xX4exX18xX41xX35xX24xX9xX2axX55xX56xX9xX2fxX570xX9xX19xX15dxX3dxX4bxX9xXeaxX9xXc3xXaxX24xX5exX9xXbxXaxX3d8xX3dxX4bxX9xXcxX35xX3dxXaxX133xX9xX2cxXaxX1e8xX18xX9xXbxX1ebxX2cxXaxX9xXaxX1f0xX33xX9xXbxX1e8xXcxX9xX48xX17xX9xXd6xX1bfxX9xX2cxXaxXc5xX3dxX4bxX9xXbxX41xXdbxXcxX65xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX90xX24xX19xX26xX32xXex12f79xXdbxX3dxX4bxX9xX2cxX61xX9xXdxX1bfxX9xXdxX24xXc9xX35xX9xX292xX9xXbxXaxX1e8xX9xX2axX55xX56xX9xX33xXaxXc0xX3dxX9xXc3xXaxXc5xX35xX133xX9xX6bxX3xX3bxX4xX133xX9xX2cxX3d8xX3dxX4bxX9xX2fxX95xX433xXbxX9xX2axX2baxX133xX2axX9xXcxX84xX9xXdxf863xX2cxX9xXbxXc9xX35xX9xX117xX65xX55xX56xX56xX9xXd6xXacxX3dxX4bxX1cxX33xXaxX42cxXbxX9xXd6xX1bfxX9xXcxX3d8xX1b8xXcxX17xX3dxX9xX48xX24xX45xX3dxX9xX2cxX62dxX2cxX9xXe6xXc9xX35xX9xX2axX2baxX133xX292xX9xX8bxXcxX9xXbxXc9xX35xX9xX55xX65xX56xX56xX56xX9xXd6xXacxX3dxX4bxX1cxX33xXaxX42cxXbxX133xX9xXbxX1ebxX2cxXaxX9xXaxX1f0xX33xX9xX33xXaxX95xX3dxX9xX48xX4ccxX3dxX4bxX9xXe6xX35xX1a6xX3dxX9xXbxX570xX9xX7xf8a2x13f34xX1b8x154ebxX35xX65xX9xX4exX18xX41xX35xX24xX9xX2axX55xX56xX9xX2cxda75xX3dxX4bxX9xX2cxX3adxX9xXccxX19xXdxX35xX3dxX4bxX9xX6bxXbxX24xX33xX9xX3dxXaxX14dxX9xX3dxXaxX35x12054xX95xX9xX19xXacxX3dxX4bxX9xX48xX17xX9xX4bxX18xX9xXc3xXaxX5exX2cxX9xX2cxXa8xX18xX9xX3bxX24xX3dxX19xX18xX65xX9xX695xX4f2xX2cxX9xXbxX35xX9cxX95xX9xXaxX18xX24xX9xX3dxXaxX35xX9cxX3dxX9xXdxX35xX1a6xX95xX9xX2cxX3d8xX3dxX4bxX9xX23xXc5xX9xXbxX149xX9xX3dxXaxX1bfxX9xX2fxX91xX3dxX9xX48xX95xX433xXbxX9xXc3xXaxX24xX91xX3dxX4bxX9xX292xX289xX9xXc3xXcxX1cxXdxX1ebxXbxX9xX48xX4ccxX3dxX4bxX65xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xX4bxX35xX3dxX1b8xXdxX17xX21dxXbxX21fxX9xX18xX95xXbxX24xX225xX9xXcxX18xX41xX4bxX35xX3dxX1b8xX41xX35xX4bxXaxXbxX21fxX9xX18xX95xXbxX24xX225xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX21fxX1cxX1cxX35xX65xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX65xXd6xX3dxX1cxX3dxX17xX281xX2fxX1cxX2axX117xX2axX66xX1cxX289xX289xX19xX114xX2axX56xX114xX117xX56xX292xXbxX2axX117xX66xX292xXdxX2axX65xX29bxX33xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX281xX35xX19xXbxXaxX21fxX55xX56xX56xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX3dxX19xX18xX9xX41xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX48xX17xX9xX4bxX18xX9xXd6xX18xX41xX35xX24xX9xX2axX55xX56xX9xXcxX24xX35xX9xX4bxX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX9xX66xX56xX56xX9xX95xX2fxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX5efx10f8exX95xX9xX48xX17xX9xXbxXaxX35xXefxXbxX9xXc3xXefxX9xXaxX824xXcxX9xXaxXc5xX65xX9xX351xX3dxXaxX21fxX9xX356xX24xX2cxXc3xXcxX24xXbxX35xX21dxX65xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX90xX24xX19xX26xX32xXexX5xXc9xX35xX9xXccxX3dxX19xX24xX3dxX17xX2fxX35xX18xX133xX9xX19xXacxX3dxX4bxX9xX48xX17xX9xX3dxX1bfxX26xX9xX2cxX3adxX9xX292xX9xXcxX1bfxX95xX9xX2fxX61xX3dxX9xXbxX95x14b2axX9xX2cxXaxf731xX3dxX133xX9xXd6xX59xX35xX9xX4bxX35xX5exX9xXc3xXaxX24xX91xX3dxX4bxX9xX2axX65xX66xX56xX56xX9xX6axX6bxX2xX65xX9xX4exX18xX41xX35xX24xX9xXdxX1bfxX9xX19xXacxX3dxX4bxX9xX48xX17xX9xXbxX18xX26xX9xX4bxX18xX9xXc3xXaxX5exX9xfc7axX95xX17xX3dxX9xXbxXaxX95xXdbxX2cxX9xXbxXc9xX35xX9xX4exX35xX1a6xXbxX9xX8bxX18xXcxX133xX9xXbxXaxX3d8xX3dxX4bxX9xX8e1xX95xX18xX9xXc3xX9cxX3dxXaxX9xX33xXaxXc0xX3dxX9xX33xXaxXc5xX35xX9xX2cxXa8xX18xX9xX2cxX5exX2cxX9xXe6xXc9xX35xX9xXdx11e52xX9xXbxX14dxX9xX3dxXaxXc0xX3dxX65xX9xX5xX41xX9cxX3dxX9xXbxXaxX1c6xX9xXbxX41xX14dxX1d3xX3dxX4bxX133xX9xX19xXacxX3dxX4bxX9xX48xX17xX9xX3dxX1bfxX26xX9xX2cxX3adxX9xX4bxX35xX5exX9xXc3xXaxX24xX91xX3dxX4bxX9xX66xX56xX9xXbxX41xX35xX1a6xX95xX9xXe6xX555xX3dxX4bxX65xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6bxX24xX95xX41xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX7xXaxX14dxX61xX3dxX4bxX9xX585xX35xX3dxXaxX1cxX4exX3dxX8xX48xX33xX41xX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe