Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu Thạch Đồng xây dựng NTM
(Baohatinh.vn) - Chiều 27/4, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh phối hợp với xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh) tổ chức ký kết phối hợp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020.
f7e0x1cbefx16abax1425bx1676fx16eb9x158acx1a1eax177d2xX7x189aex11822x1a7ffx182bex14798x1217dxX5x12471xXax181a7x1433ax1a10dx12c82x166b5xX3x19d4dx1af0fxX3x1af01xX1x1a13bxXdxX3xX4x1179fxX3x1a3fcx151aexX6xX15xX3xXex10b9exX15xX1xX3x15484xf8c0xX3xXcxff0fxX15xX1xX3x17f77x127d2xX3xX35x157c8xX24xX3xXcxX1x173dexX4xX1xX3xX13x127c4xX15xX16xX3x169c9x110daxX19xX3x10955x13ffaxX15xX16xX3x1c5fbxXcx12459xX0x1a5bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6xX4bxXaxX12x13c67xX1xXdx130bbxX24xX3x17e98x1bddcxX54x17894x19eb2xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX4x1733bxX4xX3xX69xX21xX3xX23xX24xX6xX15xX3xXexX29xX15xX1xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1x13fecxXbxX3x188e6x147ecxXdxX3xX47x16832xX3xXcxX1xX3exX4xX1xX3xX13xX43xX15xX16xX3x1c1d1xXcx16098xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX15xX1x1bdcexX3xXex15bfaxX3xX4xX1x17729xX4xX3xX1bx1bda1xX3xX1bx1c24axXexX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX99xXbxX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX15x1c49fxX15xX16xX3xXexX1xXddxX15xX3x10b60xX9dxXdxX3xXex1c51ex1390axX15xX3xX35x10499xX6xX3x1ca13xX2exX15xX3xX47xXa1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX35x1287fxX3exX15xX3xX6fx19fb7xX2x10727xX3x14e63xX3xX6fxX105xX6fxX105x1283exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a3cdxX100xX4bxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX109xX6xX5xXdxX16xX15x17799xX3xX4xX10xX15xXexX10xXebx1092cxXaxX12xX0xXdxXe6xX16xX3xX7xXebxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxX10fxXf3xX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX9cxX15xX54xX15xX10x165c4xX7xX54xX2xX107xX2xX107xX54xX2x17a95xX72xX4bx1afccxX105x1d0f1xX16cxX2xX72xX107xXexX6fxX2xX16fxX5xX105xX10fx17ed0xXbxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX4bxXexX1xX136x15270xX105xX105xXbxX47xX13exX1xX10xXdxX16xX1xXexX136xX72xX105xX105xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4bxX6xX15xX16xX3xX24xX19xX3xX1bxX1xX100xXdxX3xX4xX100xX3xX23xX24xX6xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xX4bxX100xX3xX4bxX6xX24xX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX4bxX100xX15xX16xX3xX47xX6xX19xX3xX4bxX24xX15xX16xX3xX15xXexXe6xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX109xX6xX5xXdxX16xX15xX136xX3xX17dxX24xX7xXexXdx1216fxX19xX13exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX69xX69x1619axX3xXexX29xX15xX1xX3xX9cxX2exX3xX47xXa1xX3xXcxX1xX3exX4xX1xX3xX13xX43xX15xX16xX3xX1bxXc4xX3xX1bxXc7xXexX3xXf3xXdxXecxX15xX3xXf3xX14xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX9dxX3xX9cxX6cxX3xX9cxXdx11cadxX4xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX99xXbxX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX50xXcxX52xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX100xX4bxX19xXaxX12xXcxX1xX3exX4xX1xX3xX13xX43xX15xX16xX3xX15x19711xXe6xX3x108b1xX3xXbxX1x1b488xX6xX3xX13xXddxX15xX16xX3xX11fx19d15xX4xX3xXcxXb0xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX15xX1xX73xX3xX35x12ed5xXdxX3xX7xX1dxX15xX16xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX4bxX48xX15xX3xX4x123fdxX15xX3xX16x19616xXbxX3xX15xX1xXdxX6cxX24xX3xX1bxX1x14620xX3xX1bxX1x15640xX15xX73xX3xX4xX21xX3xX7xX2a2xX3xX1xX3exX3xXexX39xX15xX16xX3xXexX1xXdxXc7xX24xX3xX9cxX2exX3xX19xXc7xX24xX73xX3xX15xX16xX24xX43xX15xX3xXexX1xX24xX3xX15xX16xX48xX15xX3xX7xX83xX4xX1xX3xXexXebxXecxX15xX3xX35xXf0xX6xX3xXf3xX2exX15xX3xXexX1x1006fxXbxX10fxX3xXcxX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX265xX15xX3xX4xX1x11db4xX21xX15xX16xX3xXexXebx14d20xX15xX1xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX50xXcxX52xX73xX3xX35xXc7xX15xX3xX15xX6xX19xX73xX3xX47xXa1xX3xXe6xX9dxXdxX3xX1xX100xX2exX15xX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xX2xX2xX54xX6fxX105xX3xXexXdxXecxX24xX3xX4xX1xX2a6xX3xX50xXcxX52xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX100xX4bxX19xXaxX12xX69xX83xX4xX3xXexXdxXecxX24xX3xX4xX1xX2a6xX3xX4xX1xX337xX6xX3xX1xX100xX2exX15xX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xXbxX1xX39xX15xX3xX5xX9dxX15xX3xX35xX6cxX24xX3xX19xXecxX24xX3xX4xX39xX24xX3xX15xX16xX24xX43xX15xX3xX1bxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX2a6xX3xX5xX9dxX15xX3xX15xX1xX337xX136xX3x11544xXdxX6xX100xX3xXexX1xXddxX15xX16xX73xX3xXexX1xX18xX19xX3xX5xX99xXdxX73xX3xX4xX21xX3xX7xX2a2xX3xX9cx1be34xXexX3xX4xX1xX327xXexX3xX9cxX2e4xX15xX3xX1xX2e0xX6xX73xX3xX4xX1xX99xX3xX15xXddxX15xX16xX3xXexX1xXddxX15xX73xX3xX15xX1xX2exX3xX2a2xX3xX4bxX48xX15xX3xX4xX337xX73xX3xXexX1xX24xX3xX15xX1xX3faxXbxX73xX3xX1x1791bxX3xX15xX16xX1x16130xX100xX73xX3xX4xX21xX3xX7xX2a2xX3xX9cxX3faxXexX3xX4xX1xX327xXexX3xX9cxX2e4xX15xX3xX1xX2e0xX6xX73xX3xXe6xXddxXdxX3xXexXebxX337xX2bfxX15xX16xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX100xX4bxX19xXaxX12x174afxX6xX24xX3xX1bxX1xXdxX3xXexX1xX14xX100xX3xX5xX24xX3faxX15xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX69xX69xX230xX3xXexX29xX15xX1xX3xX9cxX2exX3xX11fxX6xX15xX3xX69xX1xX29xX3xX35xX3exX100xX3xX50xXcxX52xX3xX47xXa1xX3xXcxX1xX3exX4xX1xX3xX13xX43xX15xX16xX3xX35xXa1xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX15xX1xX327xXexX3xX1bxXc4xX3xX1bxXc7xXexX3xXf3xXdxXecxX15xX3xXf3xX14xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX9dxX3xX9cxX6cxX3xX9cxXdxX265xX4xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX99xXbxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX265xX15xX3xX4xX1xX337xX21xX15xX16xX3xXexXebxX33exX15xX1xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX50xXcxX52xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX100xX4bxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX100xX3xX35xX2e0xX73xX3xX1xX6xXdxX3xXf3xXecxX15xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX99xXbxX3xXexX24xX19xXecxX15xX3xXexXebxX24xX19xX6cxX15xX73xX3xX15xX48xX15xX16xX3xX4xX6xX100xX3xX15xX1xX3faxX15xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX4xX1xX100xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX4bxX48xX15xX3xX9cxX2exX3xX4xX433xX15xX16xX3xX35xX43xX15xX16xX3xX9cxX6cxX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX50xXcxX52xX73xX3xX1bxXdxXc7xX15xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX9cxX6cxX3xX7xX14xX15xX3xX47xX24xX327xXexX3xX1xX2exX15xX16xX3xX1xX2e0xX6xX13exX3xXexX3faxXbxX3xX1xX24xX327xX15xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX1bxX1xX24xX3xX4bxX48xX15xX3xX4xX337xX3xX50xXcxX52xX3xX1bxXdx125b2xX24xX3xXe6x146bbxX24xX73xX3xX9cxX337xX2bfxX15xX3xXe6xX5dbxX24xX13exX3xXexX3faxXbxX3xX1xX24xX327xX15xX3xX4xX21xX3xX4xX1xXc7xX3xX4xX1xX2a6xX15xX1xX3xX7xX83xX4xX1xX73xX3xX7x1c67cxX3xX4bx18937xX15xX16xX3xX15xX16xX24xX43xX15xX3xX9cxX1dxX15xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX50xXcxX52xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX100xX4bxX19xXaxX12xX0xXdxXe6xX16xX3xX7xXebxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxX10fxXf3xX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX9cxX15xX54xX15xX10xX163xX7xX54xX2xX107xX2xX107xX54xX2xX16cxX72xX4bxX16fxX105xX171xX16cxX2xX72xX107xXexX171xX16cxX70xX5xX2xX10fxX17dxXbxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX4bxXexX1xX136xX18fxX105xX105xXbxX47xX13exX1xX10xXdxX16xX1xXexX136xX72xX105xX105xXbxX47xX13exX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX19xX136xXf3xX5xX100xX4xX1bxX13exXe6xX6xXebxX16xXdxX15xX109xX5xX10xX21cxXexX136xX6xX24xXexX100xX13exXe6xX6xXebxX16xXdxX15xX109xXebxXdxX16xX1xXexX136xX6xX24xXexX100xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4bxX6xX15xX16xX3xX24xX19xX3xX1bxX1xX100xXdxX3xX4xX100xX3xX23xX24xX6xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xX4bxX100xX3xX4bxX6xX24xX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX4bxX100xX15xX16xX3xX47xX6xX19xX3xX4bxX24xX15xX16xX3xX15xXexXe6xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX109xX6xX5xXdxX16xX15xX136xX3xX17dxX24xX7xXexXdxX21cxX19xX13exXaxX12xXcxXebxX100xX15xX16xX3xX4bxXf0xXbxX3xX15xX2exX19xX73xX3xX13xX100xX2exX15xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX69xX69xX230xX3xXexX29xX15xX1xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX99xXbxX3xX4x14525xX15xX16xX3x1a2dfxX11fxX52xXcxXcxX230xX3xXcxXb0xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX15xX1xX3xXexXbcxX3xX4xX1xXc0xX4xX3xXexXebxX6xX100xX3xXexX2d5xX15xX16xX3xX72xX16fxX3xXexXebxXdxX265xX24xX3xX35xX43xX15xX16xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX15xX1xX2exX3xXexX33exX15xX1xX3xX15xX16xX1xX31xX6xX3xX4xX1xX100xX3xXf3xX2exX3xXcxXebxX337xX21xX15xX16xX3xXcxX1xXf0xX3xX52xX6xXdxX3xXaexXexX1xXddxX15xX3xX13xX43xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX73xX3xX47xXa1xX3xXcxX1xX3exX4xX1xX3xX13xX43xX15xX16xXb9xX3xX5xX2exX3xX1xX433xX3xX15xX16xX1xX438xX100xX3xX4xX18xX6xX3xX47xXa1xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX100xX4bxX19xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX69xX69xX230xX3xXexX29xX15xX1xX3xX7x143caxX3xXexX1xX337xX2bfxX15xX16xX3xX47xX24xX19xXecxX15xX3xX15xX2afxXe6xX3xXf3xX2afxXexX3xXexX33exX15xX1xX3xX1xX33exX15xX1xX73xX3xXexXdxXc7xX15xX3xX35xX433xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX265xX15xX3xX4xX83xX4xX3xX4xX1xX29xX3xXexXdxXecxX24xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX15xXddxX15xX16xX3xXexX1xXddxX15xX3xXe6xX9dxXdxX3xX4xX18xX6xX3xX47xXa1xX3xX35xX5d7xX3xX4xX776xX15xX16xX3xXexX1xX6xXe6xX3xX16xXdxX6xX3xXexX337xX3xX9cxX327xX15xX73xX3xX1x125c6xX3xXexXebxX99xX3xX16xXdxX14xXdxX3xX23xX24xX19xXc7xXexX3xX15xX1x103bcxX15xX16xX3xX1bxX1xX2e0xX3xX1bxX1xX2e4xX15xX73xX3xX9cxX337xX9dxX15xX16xX3xXe6xX2afxX4xX3xXexXebxX100xX15xX16xX3xX23xX24xX83xX3xXexXebxX33exX15xX1xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX265xX15xX13exX3xXbxX1xX327xX15xX3xX35xX327xX24xX3xX35xXc7xX15xX3xX15xX2e4xXe6xX3xX6fxX105xX6fxX105xX3xX1xX100xX2exX15xX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xX6fxX105xX54xX6fxX105xX3xXexXdxXecxX24xX3xX4xX1xX2a6xX3xX50xXcxX52xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xXf3xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX15xX16xX9xXaxX16fxXaxX12xX0xXexXf3xX100xX4bxX19xX12xX0xXexXebxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX100xX4bxX19xXaxX12xXcxX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX265xX15xX3xX23xX24xX19xXc7xXexX3xX35xXf0xX15xX1xX3xX4xX18xX6xX3xX77axX11fxX50x1123exX3xXexX29xX15xX1xX3xX9cxX6cxX3xX9cxXdxX265xX4xX3xX4xX1xX327xXbxX3xXexX1xX24xX3faxX15xX3xX9cxX2exX3xX16xXdxX6xX100xX3xX35xX36xX3xX35xX39xX24xX3xX4xX83xX4xX3xX35xXf0xX6xX3xXbxX1xX337xX21xX15xX16xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX265xX15xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX15xXddxX15xX16xX3xXexX1xXddxX15xX3xXe6xX9dxXdxX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX69xX69xX230xX3xXexX29xX15xX1xX3xX35xXa1xX3xX35xX36xX3xX35xX39xX24xX3xX4xX83xX4xX3xX35xXf0xX6xX3xXbxX1xX337xX21xX15xX16xX136xX3x1b7eax1a763xX3xXcxX48xX15xX3xXaexX1xX24xX19xX265xX15xX3xXa2fxXa30xX3x1628bxX15xX1xXb9xX73xX3xX474xX21xX15xX3xXcxXebxX24xX15xX16xX3xXaexX2dxX337xX21xX15xX16xX3xX474xX21xX15xXb9xX73xX3x1bbfcxXecxX15xX3xX2dxX43xX3xXaexX13xXc0xX4xX3xXcxX1x17f15xXb9xX3xX35xX3exXexX3xX4xX1xX24x1bd2fxX15xX3xX50xXcxX52xX10fxX3xX50xX2e4xXe6xX3xX6fxX105xX2xX107xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xXexXdxXc7xXbxX3xXexX609xX4xX3xX35xX36xX3xX35xX39xX24xX73xX3xX1xX8b3xX3xXexXebxX99xX3xX47xXa1xX3xXcxX1xX3exX4xX1xX3xX13xX43xX15xX16xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX50xXcxX52xX3xX9cxX2exX3xXbxX1xX337xX2bfxX15xX16xX3xXcxX48xX15xX3xX3ddxXdxX6xX15xX16xX3xXaexXcxXb0xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX15xX1xXb9xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX337xX2bfxX15xX16xX3xX35xX3exXexX3xX4xX1xX24xXa75xX15xX3xX9cxX2e4xX15xX3xXe6xXdxX15xX1xX3xX35xXddxX3xXexX1xXf0xX10fxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX4bxX12xX0xX54xXexXebxX12xX0xX54xXexXf3xX100xX4bxX19xX12xX0xX54xXexX6xXf3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa40xX24xXexX1xX100xXebxXaxX12xX50xX16xX48xX15xX3xX3ddxXdxX6xX15xX16xX0xX54xXbxX12
Ngân Giang