6 thắc mắc về căn cước công dân gắn chip
Thời gian này, tòa soạn liên tục nhận được các câu hỏi xoay quanh “ Căn cước công dân gắn chip ”. Dưới đây là tổng hợp về những câu hỏi được nhiều người thắc mắc nhất.
111exb573x57f1x9c4axd4c5x5765xae13x39b9x95caxX7xd2e4x130bxb534x53d7x9242x6caexX5xb4a3xXax3e84x4d94xX3xXexX1xa9b2xX4xX3xb02bxX17xX4xX3xe3aex8ecbxX3xX4x2b64xc7a3xX3xX4x1fe4x8a75xX4xX3xX4x7c36xX23xc27dxX3xe626x6edaxX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxX0x1ae7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2241xX10xX6xX2fxXaxX12xXcxX1xdedexXdxX3xX2dxXdxX6xX23xX3xX23x15b0x6fd7xf6d2xX3xXex8b48xX6xX3xX7x5e50xc523xX23xX3xX5xXdxc94exX23xX3xXex9c80xX4xX3xX23xX1xb64exX23xX3xb0d2xX26x3b43xX4xX3xX4x530bxX4xX3xX4xX30xef44xX3xX1x898dxXdxX3xc65bxX65xX6xX5dxX3x970bxX82xX6xX23xX1xX3x1209xX3x7e3dxX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxX3x4d9cx97b8xX3x61c5xX26xX27xXdxX3xX77xX30xX5dxX3xX5xX5cxX3xXex6da1xX23xX2dxX3xX1xX79xXbxX3xX1exX1fxX3xX23xX1xd792xX23xX2dxX3xX4xX30xX82xX3xX1xX85xXdxX3xX77xX26xX79xX4xX3xX23xX1xXdxX1fxX82xX3xX23xX2dxX26xX53xXdxX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX23xX1xd68cxXexXb1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10x6005xXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXax2589xXdxX2fxXexX1x35d7xX3xX13xX2x5181xXbxX88x4704xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX120xX3x3188x892cxe500xXbxX88xX127xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXb1x1781xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb1xX1exX23xX3cxX23xX10xX11bxX7xX3cx47edxX154xX2xX13xX3cxX2x6aa7x62dexX2fxX154xX132xX133xX131xX131xX2xX15axXexX2x5d2fxX15axX124xX5xX13x52c9xX23xX6xX1axX16bxX2xX166xX15bxX15axXb1xXbxX23xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX11bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX13xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX131xX132xX133xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6ccxX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX2xXb1xX3x6c68xX1xX2bxX23xX2dxX3xX77xXc0xXdxX3xX7xX6xX23xX2dxX3xX95xX95xX95xXb3xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX77x4fddxX23xX2dxX3xX1xX66xX23xX3xX142xaaf9xX3xX88x9918xX3xXbxX1xX66xXexX3xX142xX6xX65xX3xX23xX1xXdxX6bxX82xX3xXexXdxX1fxX23x84e0xX0xX3cxX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX82xX5xX3xXdxX2fxX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xb270xX132xXaxX3xX10cxX10xX5xX9xXaxX1axX4xX1exXaxX3xX2fxX7xX65xX10cxXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65x23d6xX10xX24exX1axX4xX82xX3xX1axX4xX1exX3xX82xX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX132xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xc79axXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX132xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX2xX132xX132xXb1xX132xX132xX132xX3xX16bxX3xX15axX132xX132xXb1xX132xX132xX132xX3xX77xc1c1xX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX132xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX2xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX15axX132xX132xXb1xX132xX132xX132xX3xX16bxX3xX124xX132xX132xXb1xX132xX132xX132xX3xX77xX2dcxX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX132xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX154xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX124xX132xX132xXb1xX132xX132xX132xX3xX16bxX3xX15bxX132xX132xXb1xX132xX132xX132xX3xX77xX2dcxX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX82xX5xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX10cxXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX2fxXexX1xX120xX3xX13xX2xX124xXbxX88xX127xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX120xX3xX131xX2xX132xXbxX88xX127xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXb1xX142xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb1xX1exX23xX3cxX23xX10xX11bxX7xX3cxX154xX154xX2xX13xX3cxX2xX15axX15bxX2fxX154xX132xX133xX131xX131xX15axX132xXexX15axX15bxX132xX154xX5xX131xX16bxX4xX4xX4xX2fxX2xXb1xXbxX23xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX11bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX13xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX131xX2xX132xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX154xXb1xX3x734cxX2dxX26xX53xXdxX3xX4xX1xX26xX6xX3xX23xX1xX74xX23xX3xX77xX26xX79xX4xX3xX95xX95xX95xXb3xX3xX4xc0d2xX3xX77xX26xX79xX4xX3xX2fxeb07xX23xX2dxX3xX2dxXdxXf5xX5dxX3xXexX53xX3xX2acxX1xX7dxX4xX3xX77x474bxX3xXexX1xX6xX5dxX3xXexX1x96f5xX3xX2acxX1xXdxX3xX2dxXdxX6xX65xX3xX2fxX20bxX4xX1xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX4xX1xe980xX23xX1xX223xX0xX3cxX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX82xX5xX3xXdxX2fxX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX2xXaxX3xX10cxX10xX5xX9xXaxX1axX4xX1exXaxX3xX2fxX7xX65xX10cxXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xX26fxX10xX24exX1axX4xX82xX3xX1axX4xX1exX3xX82xX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX132xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX95xX4c9xX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX2xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX1e4xX1xX2bxX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX82xX5xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX10cxXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX2fxXexX1xX120xX3xX13xX2xX124xXbxX88xX127xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX120xX3xX131xX2xX132xXbxX88xX127xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXb1xX142xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb1xX1exX23xX3cxX23xX10xX11bxX7xX3cxX154xX154xX2xX13xX3cxX2xX15axX15bxX2fxX154xX132xX133xX131xX131xX15axX166xXexX133xX13xX166xX15axX5xX15bxX16bxX2fxX5xX2fxX4xXb1xXbxX23xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX11bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX13xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX131xX2xX132xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX15axXb1xX3xbdacxX1xcdaaxXdxX3xX77xX4ecxX23xX3xX4xc10cxX3xX8dxX82xX6xX23xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX6xX23xX3xX23xX70bxXdxX3xX77xX22xX23xX2dxX3xX2acxf457xX3xXexX1xX26xX53xX23xX2dxX3xXexX10cxX202xX3xXexX1x6f8cxX3xX1axX27xXdxX3xX77xX26xX79xX4xX3xX5xX5cxX1axX3xX95xX95xX95xXb3xX223xX0xX3cxX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX82xX5xX3xXdxX2fxX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX154xXaxX3xX10cxX10xX5xX9xXaxX1axX4xX1exXaxX3xX2fxX7xX65xX10cxXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xX26fxX10xX24exX1axX4xX82xX3xX1axX4xX1exX3xX82xX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX154xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX132xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3x353axX202xX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX154xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX2xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3x4a3exX6xXdxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX82xX5xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX10cxXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX2fxXexX1xX120xX3xX13xX2xX124xXbxX88xX127xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX120xX3xX131xX2xX132xXbxX88xX127xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXb1xX142xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb1xX1exX23xX3cxX23xX10xX11bxX7xX3cxX154xX154xX2xX13xX3cxX2xX15axX15bxX2fxX154xX132xX133xX131xX131xX131xX124xXexX13xX132xX133xX5xX13xX16bxX4xX4xX4xX2fxXb1xXbxX23xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX11bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX13xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX131xX2xX132xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX131xXb1xX3xX95xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xXbxX1xX703xXdxX3xX77xXc0xXdxX3xX95xX95xX95xXb3xX3xdf1bxX3xX23xX1xXcdxX23xX2dxX3xX77x251bxX3xXexX82xXc0xXdxX3xX23xX5cxX65xX223xX0xX3cxX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX82xX5xX3xXdxX2fxX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX15axXaxX3xX10cxX10xX5xX9xXaxX1axX4xX1exXaxX3xX2fxX7xX65xX10cxXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xX26fxX10xX24exX1axX4xX82xX3xX1axX4xX1exX3xX82xX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX15axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX132xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX7ecx38b8xX3xX2xX166xX3xXexX82xXc0xXdxX5exX3xX77xXa11xX3xX154xX124xX3xXexX82xXc0xXdxX5exX3xX77xXa11xX3xX131xX132xX3xXexX82xXc0xXdxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX15axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX2xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX7ecxXa11xX3xX154xX124xX3xXexX82xXc0xXdxX5exX3xX77xXa11xX3xX131xX132xX3xXexX82xXc0xXdxX5exX3xX77xXa11xX3xX13xX132xX3xXexX82xXc0xXdxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX15axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX154xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xXcxX10cxX6bxX23xX3xX13xX132xX3xXexX82xXc0xXdxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX82xX5xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX10cxXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX2fxXexX1xX120xX3xX13xX2xX124xXbxX88xX127xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX120xX3xX131xX124xX154xXbxX88xX127xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXb1xX142xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb1xX1exX23xX3cxX23xX10xX11bxX7xX3cxX154xX154xX2xX13xX3cxX2xX15axX15bxX2fxX154xX132xX133xX131xX131xX124xX15axXexX166xX166xX15axX15bxX5xX154xX16bxX4xX4xX4xX2fxX16bxX4xX1xXdxXbxXb1xXbxX23xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX11bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX13xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX131xX124xX154xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX124xXb1xX3xXcxX1xX53xXdxX3xX1xX66xX23xX3xX4xXf5xXbxX5exX3xX77xXc0xXdxX5exX3xX4xXf5xXbxX3xX5xX66xXdxX3xX95xX95xX95xXb3xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX957xX3xX4xX7dxX4xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xXbxX1xc3a5xX5exX3xXexX1xX20bxX3xX88x296bxX3xX5xX5cxX3xX142xX6xX65xX3xX5xX30xX82xX223xX0xX3cxX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX82xX5xX3xXdxX2fxX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX131xXaxX3xX10cxX10xX5xX9xXaxX1axX4xX1exXaxX3xX2fxX7xX65xX10cxXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xX26fxX10xX24exX1axX4xX82xX3xX1axX4xX1exX3xX82xX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX131xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX132xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX1e4xX1xX2bxX23xX2dxX3xX8dxX82xX7dxX3xX2xX124xX3xX23xX2dxX5cxX5dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX131xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX2xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX1e4xX1xX2bxX23xX2dxX3xX8dxX82xX7dxX3xX154xX132xX3xX23xX2dxX5cxX5dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX131xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX154xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX1e4xX1xX2bxX23xX2dxX3xX8dxX82xX7dxX3xX1axX960xXexX3xXexX1xX7dxX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX82xX5xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX23xXexX10xX10cxXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX2fxXexX1xX120xX3xX13xX2xX124xXbxX88xX127xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX120xX3xX131xX2xX132xXbxX88xX127xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXb1xX142xX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb1xX1exX23xX3cxX23xX10xX11bxX7xX3cxX154xX154xX2xX13xX3cxX2xX15axX15bxX2fxX154xX132xX133xX131xX124xX132xX132xXexX15axX133xX131xX15axX5xX154xX16bxXexXdxX10xX1axX16bxX4xX1xX82xX23xX2dxXb1xXbxX23xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX11bxXdxX2fxXexX1xX9xXaxX13xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX131xX2xX132xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX13xXb1xX3xX95xXc3exX3xX724xX3xX5xX5cxX1axX3xX1xX26xX3xX1xX85xX23xX2dxX5exX3xXex96b7xX5dxX3xX88xX4c9xX6xX3xX95xX95xX95xXb3xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX142xX20bxX3xXbxX1xX66xXexX3xX142xX6xX65xX3xX23xX1xXdxX6bxX82xX3xXexXdxX1fxX23xX223xX0xX3cxX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX65xX2fxX5dxXaxX12xX0xX82xX5xX3xXdxX2fxX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX124xXaxX3xX10cxX10xX5xX9xXaxX1axX4xX1exXaxX3xX2fxX7xX65xX10cxXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xX26fxX10xX24exX1axX4xX82xX3xX1axX4xX1exX3xX82xX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX124xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX132xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX124xX132xX132xXb1xX132xX132xX132xX3xX16bxX3xX2xX3xXexX10cxXdx5837xX82xX3xX77xX2dcxX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX124xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX2xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX2xX3xX16bxX3xX154xX3xXexX10cxXdxXfc8xX82xX3xX77xX2dcxX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xXdxX23xXbxX82xXexX3xX23xX6xX1axX10xX9xXaxX2fxX132xX8dxX132xX24exX124xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10xX4xX2acxXaxX3xX1exX6xX5xX82xX10xX9xXaxX154xXaxX3xXexX5dxXbxX10xX9xXaxX10cxX6xX2fxXdxX65xXaxX3xX3cxX12xX3xX154xX3xX16bxX3xX15axX3xXexX10cxXdxXfc8xX82xX3xX77xX2dcxX23xX2dxX0xX3cxX5xX6xX142xX10xX5xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX82xX5xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xX2fxXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX10cxX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX82xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16bxXexX1xX82xX1axX142xX16bxX6xX23xX2fxX16bxX7xX6xXbxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX5cxX3xXcxc1e1xX23xX1xX3xX142xX17xXexX3xX77x2505xX82xX3xX4xXf5xXbxX3xXexX5cxXdxX3xX2acxX1xX65xX703xX23xX3xX77xX20bxX23xX1xX3xX2fxX6xX23xX1xX3xX77xXdxXfc8xX23xX3xXexX20exX3xX4xX1xX65xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xXaxX3xX1xX10cxX10xbe95xX9xXaxX3cxX5xX82xX4xX16bxX5xX82xX65xX23xX2dxX16bxX1exX82xX16bxXexX10cxX6xX23xX2dxX3cxX1xX6xX16bxXexXdxX23xX1xX16bxX142xX6xXexX16bxX2fxX6xX82xX16bxX4xX6xXbxX16bxXexX6xXdxX16bxX2acxX1xX65xX6xX23xX16bxX2fxXdxX23xX1xX16bxX2fxX6xX23xX1xX16bxX2fxXdxX10xX23xX16bxXexX82xX16bxX4xX1xX65xX16bxX4xX65xX23xX2dxX16bxX2fxX6xX23xX3cxX154xX154xX133xX13xX2xX131xXb1xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX1axX10xX2fxXdxX6xX3cxX2xX154xX132xX3cxX23xX10xX11bxX7xX3cxX154xX154xX2xX131xX3cxX2xX132xX124xX2fxX2xX132xX166xX154xX166xX132xX15bxXexX131xX2xX154xX131xX5xX131xX16bxX2fxXdxX23xX1xX16bxX2fxX6xX23xX1xX16bxX2fxXdxX10xX23xX16bxXexX82xX16bxX154xX124xXb1x6641xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1axX17xX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX2fxXdxX1exX12xX0xX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX5cxX3xXcxX10f6xX23xX1xX3xX142xX17xXexX3xX77xX10ffxX82xX3xX4xXf5xXbxX3xXexX5cxXdxX3xX2acxX1xX65xX703xX23xX3xX77xX20bxX23xX1xX3xX2fxX6xX23xX1xX3xX77xXdxXfc8xX23xX3xXexX20exX3xX4xX1xX65xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xXaxX3xX1xX10cxX10xX1133xX9xXaxX3cxX5xX82xX4xX16bxX5xX82xX65xX23xX2dxX16bxX1exX82xX16bxXexX10cxX6xX23xX2dxX3cxX1xX6xX16bxXexXdxX23xX1xX16bxX142xX6xXexX16bxX2fxX6xX82xX16bxX4xX6xXbxX16bxXexX6xXdxX16bxX2acxX1xX65xX6xX23xX16bxX2fxXdxX23xX1xX16bxX2fxX6xX23xX1xX16bxX2fxXdxX10xX23xX16bxXexX82xX16bxX4xX1xX65xX16bxX4xX65xX23xX2dxX16bxX2fxX6xX23xX3cxX154xX154xX133xX13xX2xX131xXb1xX1xXexX1axXaxX12xX4bxX5cxX3xXcxX10f6xX23xX1xX3xX142xX17xXexX3xX77xX10ffxX82xX3xX4xXf5xXbxX3xXexX5cxXdxX3xX2acxX1xX65xX703xX23xX3xX77xX20bxX23xX1xX3xX2fxX6xX23xX1xX3xX77xXdxXfc8xX23xX3xXexX20exX3xX4xX1xX65xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX10cxX65xX23xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX95xX2bxX23xX2dxX3xX6xX23xX3xXcxX701xX3xX4bxX5cxX3xXcxX10f6xX23xX1xX3xX142xX17xXexX3xX77xX10ffxX82xX3xX5xX5cxX1axX3xXexX1xXa11xX3xXexX6fxX4xX3xX4xXf5xXbxX3xXexX5cxXdxX3xX2acxX1xX65xX703xX23xX3xX77xX20bxX23xX1xX3xX2fxX6xX23xX1xX3xX77xXdxXfc8xX23xX3xXexX20exX3xX4xX1xX65xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX77xXc46xX3xX4xX4c9xX3xXexX1x3476xX3xX4xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX23xX2dxX3xX2fxX30xX23xX3xX2dxX17xX23xX3xX4xX1xXdxXbxX3xXexX10cxX6bxX23xX3xX77xX20bxX6xX3xX142xX5cxX23xX3xX1exX5cxX3xX4xX7dxX4xX3xX1xX82xX5dxXfc8xX23xX5exX3xXexX1xX20bxX3xX88xXc46xX3xX2acxX1xX7dxX4xXb1xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX2fxXdxX1exX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX82xX5xX12xX0xX3cxX2fxXdxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX844xX65xX82xX10cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3x6ec2xXdxX23xX2dxX0xX3cxXbxX12