Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng 2 nhân sự
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C đối với 2 chỉ tiêu của vị trí chuyên viên nghiệp vụ vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.
7189xccc5xc266x9783xce76x1257cx12ad8x807ax124bexX7xed18xd512x8858x95a4xbe68x115eaxX5xf2d0xXaxe299x7f0dx11aa4x105d7xd7ddxX3xX1x8975xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16x12654x12e59xX4xX3x12f43xX1xXdxX3xX16xX1x9837xX16xX1xX3xXexa2aaxX16xX1xX3x80e1xX19xX3xXcxb592xX16xX1xX3xXexde34x82c6x120c6xX16xX3xeaa8xf13dxX16xX14xX3xf93fxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX7x81eaxX0x7854xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xX43xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xaefaxXdx12aabxXexX3xX13xX6xc4d5xX3xXexf928xX3xX4xX1xa11fxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX4xec2dxX16xX14xX3xX4xX1xX88xX4xX3xX5xe0d8xccd4xXdxX3xX26xX3x9bb7x883bxXdxX3x8b1dxX23xXdxX3xX48xX3xX4xX1xX31xX3xXexXdxe8c5xX3exX3xX4x10d67xX6xX3xXaaxfe72xX3xXex94dfx10b88xX3xX4xX1xX3exX3fxXb6xX16xX3xXaaxXdxXb6xX16xX3xX16xX14xX1xXdxX7cxXbxX3xXaaxX44xX3xXaaxX19xXa0xX3xX5xX19xX81xX3xXaaxXdxX7cxX4xX3xXexXa1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX16xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX31xX16xX1xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX16x11ce1xX81xX3xX48x12d5dxX48xX48x76e2xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf074xXa0xX43xX3fxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xd139xXex101f5xX6xX5xXdxX14xX16xa51exX3xX4xX10xX16xXexX10xXc1xe019xXaxX12xX0xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xXcxX35x8206xX13x10be1xX3xX12dx11080x107cbxX3xXcx80cfx12aa5xf09fxX13xX3xa524x82b8xX13xX15bxX3xX26xX159xX13xX15bxX3xX26xX35x10058xX26xX3xb6bdxX15fxc570x772fxX3xX26xX3xX7axb6b0xX15fxX3xX176xX17exb3b6xX3xX7axX179x9112xX26xX3xXcxX178xX179xX3xX13xX15bxe23bxX13xX3xX35xX17exX13xX15bxX3xX13xX35xX17exX3xX13xc46dx9340xX26xX3xX26xX35xX179xX3xX13xX35xX15exX13xX35xX3xXcxde36xX13xX35xX3xX35xX17exX3xXcxed9bxX13xX35xX3xX13xc355xX183xX3xX48xX11axX48xX48xX0xX52xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX13xX6xX81xX3xXexX84xX3xX4xX1xX88xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX4xX96xX16xX14xX3xX4xX1xX88xX4xX3xX5xXa0xXa1xXdxX3xX26xX3xXa6xXa7xXdxX3xXaaxX23xXdxX3xX48xX3xX4xX1xX31xX3xXexXdxXb6xX3exX3xX4xXbaxX6xX3xXaaxXbexX3xXexXc1xXc2xX3xX4xX1xX3exX3fxXb6xX16xX3xXaaxXdxXb6xX16xX3xX16xX14xX1xXdxX7cxXbxX3xXaaxX44xX3xXaaxX19xXa0xX3xX5xX19xX81xX3xXaaxXdxX7cxX4xX3xXexXa1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX16xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX31xX16xX1xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX16xX116xX81xX3xX48xX11axX48xX48xX14cxX3xX4xX44xX3xXexX1xX40xX3xX16xX1xX22xX3xX7xX6xX3exX144xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xX0xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX2xX11dxX3xXcxX1xb7b9xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX3xX16xX1x875exX16xX3xX1x11a57xX3xX7x8ee9xX144xX3xX0xX52xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xcc2axX40xX3xXex104eexX3xX16xX14xX19xX3fxX3xX48xec3bxX52xebf0xX52xX48xX11axX48xX48xX3xXa6xd33dxX16xX3xX1xX30fxXexX3xX16xX14xX19xX3fxX3xX48x7880xX52x7863xX52xX48xX11axX48xX48xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xX0xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX48xX11dxX3x895dxXbexX6xX3xXa6xXdxX40xX81xX3xX16xX1xX2d1xX16xX3xX1xX2d5xX3xX7xX2d8xX144xX3xX0xX52xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xfea7xX1xefcaxX16xX14xX3xXcxX84xX16xX14xX3xX1x11092xXbx10d7exX3xX13xX1xX15xX16xX3xX7xX50xX3xXaaxX19xX3xX2f9xXdxX40xX81xX3xX7xXa0xX2cxXexX3xX16xa588xXdxX3x114f7xX39exX3xX13exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX16xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX31xX16xX1xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX14cxX3xXa6xXbexX6xX3xX4xX1xX31xX144xX3x7466xXa7xX3xX2xX31cxX3xXa6xX22xX2c7xX16xX14xX3xXcxXc1x99f8xX16xX3xX378xX1x763dxX386xX3xXbxX1xX22xX2c7xX16xX14xX3xXcxXc1xX3e8xX16xX3xX378xX1xX3edxX386xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXbxX1xXa7xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xX0xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX31cxX11dxX3xXcxX1xX2c7xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX144xX3xX0xX52xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xX167xX50xX3xbfbfxXdxX30fxX16xX3xXexX84xX3xX4xX1xX88xX4xX3xXexX1xXdxX3xXaaxX19xXa0xX3xX4xX3exXa7xXdxX3xXexX1xX2cxX16xX14xX3x12bf2xX52xX48xX11axX48xX48xX11dxX3xX35xd593xX16xX1xX3xXexX1xX88xX4xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX43xX44xX16xX14xX144xX3xXcxX1xXdxX3xXexX3exX3fxX40xX16xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xXcxXc1xXb6xX16xX3xXa6xX15xX3fxX3xX5xX19xX3xXexfa25xX81xX3xXexeeb9xXexX3xXexX1xX96xX16xX14xX3xXexXdxX16xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX43xX44xX16xX14xX3xX4xX96xX16xX14xX3xX4xX1xX88xX4xX3xX5xXa0xXa1xXdxX3xX26xX3xXaaxX19xXa0xX3xX5xX19xX81xX3xXaaxXdxX7cxX4xX3xXexXa1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX16xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX31xX16xX1xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX16xX116xX81xX3xX48xX11axX48xX48xX11dxX3xXcxX1xX96xX16xX14xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX30fxXexX3xXaax10369xX144xX3xX345xXdxX54exX3exX3xX45fxXdxX7cxX16xX3xX4xX1xX3exX16xX14xX14cxX3xX22xX3exX3xXexXdxXb6xX16xX3xXexXc1xXa0xX16xX14xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX43xX44xX16xX14xX14cxX3xX35xX2d5xX3xX7xX2d8xX3xX43xX50xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX14cxX3xXexX1xX2c7xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX386xX3xXa6xXbexX6xX3xXa6xXdxX40xX81xX3xX16xX1xX2d1xX16xX3xX1xX2d5xX3xX7xX2d8xX3xXaaxX19xX3xX5xX7cxX3xXbxX1xXc2xX3xX43xX50xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX14cxX3xXexX1xX2c7xXdxX3xX14xXdxX6xX16xX386xX3xXa6xXbexX6xX3xXa6xXdxX40xX81xX3xXaaxX19xX3xX16xX39exXdxX3xX43xX3exX16xX14xX3xXexX1xXdxX3xXexX3exX3fxX40xX16xX14cxX3xX13cxX2cxX4xX3xXa6xXbexX16xX1xX3xX16xX14xX22xX2c7xXdxX3xXexXc1xX3edxX16xX14xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xXexXc1xXa0xX16xX14xX3xX45fxf83exX3xXexX1xXdxX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX4xX96xX16xX14xX3xX4xX1xX88xX4xX14cxX3xXa6xX116xX16xX14xX3xXexf0e0xXdxX3xXexX1xX96xX16xX14xX3xXexXdxX16xX3xX13cxX10xX81xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX30fxXexX3xXexXa1xXdxX3xXexX1xX96xX16xX14xX3xX3a1xX2cxXa0xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX43xX44xX16xX14xX3xXexXc1xXa0xX16xX14xX3xX81xX44xX4xX3xXcxX3exX3fxX40xX16xX3xX43xX44xX16xX14xX386xX3x10c6cxX10xX3a1xX7xXdxXexX10xX3xX4xXbaxX6xX3xX13xX35xX13xX13xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX13xX6xX81xX144xX3xX672xX672xX672xX11dxX7xX3a1xXaaxX11dxX14xXa0xXaaxX11dxXaaxX16xX3xX1xXa0xa412xX4xX3xX13xX35xX13xX13xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX144xX3xX1xXexXexXbxX144xX52xX52xX7xX3a1xXaaxX11dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX11dxX14xXa0xXaaxX11dxXaaxX16xX11dxX3xX176xX22xX3exX3x8e49xX144xX3xXcxX1xX96xX16xX14xX3xX3a1xX2cxXa0xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX43xX44xX16xX14xX3xXa6xX116xX16xX14xX3xXexXc1xXb6xX16xX3xX672xX10xX3a1xX7xXdxXexX10xX3xX4xXbaxX6xX3xX13xX35xX13xX13xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX13xX6xX81xX3xX5xX19xX3xX4xX116xX16xX3xX4xX88xX3xXa6xX3e8xX3fxX3xXa6xXbaxX3xX16xX1xc75bxXexX3xXa6xX40xX3xXexX1xXc2xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xXa0xX19xX16xX3xXexX1xXdxX7cxX16xX3xX1xX2d5xX3xX7xX2d8xX3xX43xX50xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xXcxX1xX96xX16xX14xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX30fxXexX3xXa6xX22xX384xX4xX3xX16xXdxXb6xX81xX3xX3fxX30fxXexX3xXexXa1xXdxX3xXexXc1xX44xX3xX7x11042xX3xX13xX35xX13xX13xX3xX26xX1xXdxX3xX16xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX31xX16xX1xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX386xX3xXa6xXdxX7cxX16xX3xXexX1xXa0xXa1xXdxX3xX5xXdxXb6xX16xX3xX1xX7cxX144xX3xX11axX48xX31cxX47fxX31cxX11dxX31exX305xX48xX11dxX47fxX305xb855xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX12xX0xXdxX81xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXexX1xX3exX81xX3a1xX3xX43xX1xXdxX43xX10xX3xXdxX26xX10xX16xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX672xXdxX43xXexX1xX144xX3xX307xX2xX31cxXbxX13cxX14cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xX305xX31cxX31exXbxX13cxX14cxXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX11dxX3a1xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11dxXaaxX16xX52xX16xX10xX672xX7xX52xX48xX48xX31cxX11axX52xX307x11111xX43xX305xX11axX307xX305xX7c3xX48xX31cxXexX31cxX841xX11axX47fxX5xX7c3xX13exXexX3exX3fxX10xX16xX43xX3exX16xX14xX48xbec7xX11dx9dd3xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX16xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX31xX16xX1xX3xX35xX19xX3xXcxX39xX16xX1xX3xXexX3exX3fxX40xX16xX3xX43xX44xX16xX14xX3xX48xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX7xX50xXaxX3xX672xXdxX43xXexX1xX9xXaxX307xX2xX31cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX305xX31cxX31exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxXa0xX43xX3fxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13cxXexX13exX6xX5xXdxX14xX16xX144xX3xXc1xXdxX14xX1xXexX14cxXaxX12xX0xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX3xX13xX15bxX190xX13xX3xX35xX17exX13xX15bxX3xX13xX35xX17exX3xX13xX19dxX19exX26xX3xX26xX35xX179xX3xX13xX35xX15exX13xX35xX3xXcxX1acxX13xX35xX3xX35xX17exX3xXcxX1b4xX13xX35xX0xX52xX7xXexXc1xXa0xX16xX14xX12xX0xX52xXbxX12