Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm Covid-19 cho bệnh nhân có nguy cơ
(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK tỉnh) vừa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 285 bệnh nhân có nguy cơ trong bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
ca7fxf866x121f4x11c28x13c07xe2abx13cecx11a8dx13386xX7x1198cxf6cfxecd8xcda2xf4c0xfec8xX5xdd54xXaxf7f9x143a5xf929x10c8fxX1xX3xe340xXdxX14xX15xX3x10d2fxX6xX3xe814xX1xe762xX6xX3xXexf9faxX15xX1xX3xd26cxd60exX3xXcx14ab3xX15xX1xX3x143bcx13579xXexX3xX15x12620xX1xXdxX14xdffaxX3xfc1bxX22xX18xXdx12a11xe368xX2xd13axX3xX4xX1xX22xX3x14dc8xX14xX15xX1xX3xX15xX1x134c4xX15xX3xX4xd1b4xX3xX15xX37x12927xf3a3xX3xX4xf43cxX0x128a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6xX41xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX26xX15xX1xX3xefa2xX13x111d4xX1dx10d39xX3xXexX26xX15xX1x10acbxX3xX18xdd50xX6xX3xXex12c34xX3xX4xX1x12c5cxX4xX3xX5xd05exX5axX3xX3bx144a9xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX7xX2bxX15xX37xX3xX5x13c91xX4xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX22xX3x13cc7xf251xe4c2xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX4xX55xX3xX15xX37xX59xX5axX3xX4xX5dxX3xXex112ecxX22xX15xX37xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15x1506cxX3xX8fxdc40xXexX3xccbcxX59x14df5xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xXa4xX5axX3xXexX22xX2bxX15xX3xX4ax10a08xX3xX3bxXa8xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3x14cdex1199cxX59xX3xX51xX3bxX3xXex1228exX15xX1xX3xX18x13410xXdxX3xX18xXdxXe6xX59xX7xX3xdeabxde1dx102fcxX13fxX42xX3dxX22xX8dxX42xXccxXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xXcxX1xe8e3xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX4xX1xX26xX3xX129x13cdexX22xX3xX4x11810xX6xX3xX13fx11fddxX3x14b8fxX3xXexXf7xX3xX18xX12axX3xX18xXdxX14xX4xX3xXbxX1xf162xX15xX37xX3xX4xX1x14ed0xX15xX37xX3xX5xX51xX5axX3xX15xX1xXdxcf1cxX3bxX3xX41x133f7xX4xX1xX3xX4axX14xX15xX1xX3xXexXe6xX22xX15xX37xX3xX4xX5dxX3xX7xX176xX3xX5axX3xXexXf7x1415dxX3xX13xX8dxX1dxX8fxX3xXexX26xX15xX1xX3xX129xf674xX3xXexXdxXf7xX15xX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX4xX1xX22xX3xXccxXcdxXcexX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xXf4xX3xX1dxX51xX5axX3xX5xX2bxX3xX15xX1x12df5xX15xX37xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX4xX55xX3xX15xX37xX59xX5axX3xX4xX5dxX3xX129xX6xX15xX37xX3xX129xXdxX12axX59xX3xXexXe6xX19cxX3xXexX16exXdxX3xX4x130a4xX4xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX15xX1x11916xcd73xX3xX2ax137f5xXdxX3xX7xXa0xX4xX3xXexX131xX4xX1xX3xX4xX161xX4xX1b5xX3xXcxX1xf4efxX15xX3xXexXdxXf7xXexX3xX15xXdxX14xX59xX1b5xX3xXcxX1xX24axX15xX1b5xX3xXcxXdxX3bxX3xX3bxX16exX4xX1xf55cxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xX1dxX18dxXdxX3xX18xX136xXdxX3xX8fxX1xX22xX6xX3x1208bxX37xX22xX16exXdxX3xXexX1x1413bxX15xX3xX20xXdxX15xX1xX3xX4xX55xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xXexX98xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX8fxX3xX18xX12axX3xX15xd9e1xX15xX3xXexX22xX2bxX15xX3xX4axX118xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX129xXdxX12axX59xX3xXexXe6xX19cxX3xXexXe6xX22xX15xX37xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX129xX12axX59xX3xX129xX233x11db4xX4xX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xX0xXdxX3bxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXexX1xX59xX3bxX4axX3xXdxX3dxX10xX15xXexX10xXe6xXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxd6cbxXdxX41xXexX1xX234xX3xf0dexX2xXcexXbxX32x1390fxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX234xX3xcf5bxX2xf7bcxXbxX32xX342xXaxX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXf4xX4axX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf4xX18xX15xX5fxX15xX10xX336xX7xX5fxXccxX2xX2xXcdxX5fxX2xcefdxX375xX41xX33dxX34exX44xX375xX33dxX375xXccxXexX44xX2xX34exXcexX44xX5xX34exXf4xdd3cxXbxX37xfd5fxXe6xX9xXcdxX375xX34cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX4xX55xX3xX15xX37xX59xX5axX3xX4xX5dxXaxX3xX336xXdxX41xXexX1xX9xXaxX33dxX2xXcexXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX34cxX2xX34exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xXccxXcdxXcexX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX129xX233xX2e8xX4xX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xX8fxXf7xXexX3xXfaxX59xXfcxX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xXa4xX5axX1b5xX3xXexX22xX2bxX15xX3xX4axX118xX3xXccxXcdxXcexX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX129xX233xX2e8xX4xX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX129xX12axX59xX3xX51xX3bxX3xXexX131xX15xX1xX3xX18xX136xXdxX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xXcxXe6xX22xX15xX37xX3xXexX1xcf92xXdxX3xX37xXdxX6xX15xX3xXexX136xXdxX1b5xX3xX13xX8dxX1dxX8fxX3xXexX26xX15xX1xX3xX7xe923xX3xXexXdxXf7xXbxX3xXex14b06xX4xX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX7xX2bxX15xX37xX3xX5xXbcxX4xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX22xX3xXexX22xX2bxX15xX3xX4axX118xX3xX4xX229xX4xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX129xX6xX15xX37xX3xX129xXdxX12axX59xX3xXexXe6xX19cxX3xXexX16exXdxX3xX4axX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xX289xX37xX22xX2bxXdxX3xX18xXdxX14xX4xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX7xX2bxX15xX37xX3xX5xXbcxX4xX1b5xX3xX13xX8dxX1dxX8fxX3xXexX26xX15xX1xX3xXexXdxXf7xXbxX3xXexX4e9xX4xX3xX4xX1xX26xX3xX129xX16exX22xX3xX4xX229xX4xX3xX20xX1xX22xX6xX1b5xX3xXbxX1xX187xX15xX37xX3xXexX1xX161xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX4xX1x1329bxXexX3xX4xX1xX4e1xX3xX4xX229xX4xX3xX37xXdxXfcxXdxX3xXbxX1xX229xXbxX3xXbxX1xX187xX15xX37xX1b5xX3xX4xX1xX18dxX15xX37xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX15xX1xX233xX234xX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX7xX2bxX15xX37xX3xX5xXbcxX4xX1b5xX3xXbxX1xX51xX15xX3xX5xX59xX237xX15xX37xX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX4axX14xX15xX1xX1b5xX3xX1xX16exX15xX3xX4xX1xXf7xX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX18xX2bxX22xX3xX4xX1x14bcexX3bxX3xX7xX55xX4xX1b5xX3xXexX1xX624xX3bxX3xX15xX22xX3bxX1b5xX3xXexX1xX161xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX15xX37xX1xXdxX2b9xX3bxX3xXfaxX59xX5axX3xX129xX19cxX15xX1xX3xXcexX8fxX3xXexXe6xX22xX15xX37xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX266xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xX0xXdxX3bxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX15xXexX10xXe6xXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX336xXdxX41xXexX1xX234xX3xX33dxX2xXcexXbxX32xX342xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX234xX3xX34cxX2xX34exXbxX32xX342xXaxX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXf4xX4axX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf4xX18xX15xX5fxX15xX10xX336xX7xX5fxXccxX2xX2xXcdxX5fxX2xX375xX375xX41xX33dxX34exX44xX375xXcdxX34cxX34cxXex12ea5xXcdxX375xX34cxX33dxX5xX34exXf4xX388xXbxX37xX38bxXe6xX9xX6dexX375xXcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX4xX55xX3xX15xX37xX59xX5axX3xX4xX5dxXaxX3xX336xXdxX41xXexX1xX9xXaxX33dxX2xXcexXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX34cxX2xX34exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX289xX1xX51xX15xX3xX18xXdxX2b9xX15xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX18xX2bxX22xX3xXexX24axX15xX3xX37xXdxX233xX4c9xX15xX37xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX129x10c1dxX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX41xX5axXaxX12xXcxXe6xX233xX136xX4xX3xX129xX55xX1b5xX3xX13xX8dxX1dxX8fxX3xXexX26xX15xX1xX3xX4x10371xX15xX37xX3xX129xX1c2xX3xXexXdxXf7xX15xX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX4xX1xX22xX3xXexX22xX2bxX15xX3xX4axX118xX3xX44xXccxX34cxX3xX4xX229xX15xX3xX4axX118xX1b5xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX18xXdxX2b9xX15xX3xX18xX2bxX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX5xX6xX22xX3xX129xX118xX15xX37xX3xX129xX6xX15xX37xX3xX4xf03exX15xX37xX3xXexX229xX4xX3xXexXe6xX22xX15xX37xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xXf4xX3xX8fxXf7xXexX3xXfaxX59xXfcxX1b5xX3xXexXa4xXexX3xX4xXfcxX3xX3bxXa8xX59xX3xX129xX12axX59xX3xX51xX3bxX3xXexX131xX15xX1xX3xX18xX136xXdxX3xX18xXdxXe6xX59xX7xX3xX13fxX140xX141xX13fxX42xX3dxX22xX8dxX42xXccxXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xX41xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXe6xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX59xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX42xXexX1xX59xX3bxX4axX42xX6xX15xX41xX42xX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12b49x14dc3x10259xX3xXexX98xX15xX37xX3xX15xX1xX2bx14facxX3xX37xXdx10599xXbxX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX41xX51xX15xX3xX18x13765xX15xX37xX3xX4axXdxX2b9xX15xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX15xX37xX624xX15xX3xX15xX37xX98xX6xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xXaxX3xX1xXe6xX10x12f00xX9xXaxX5fxX5xX59xX4xX42xX5xX59xX22xX15xX37xX42xX18xX59xX42xXexXe6xX6xX15xX37xX5fxX37xX22xX42xXexX59xX15xX37xX42xX15xX1xX6xX42xX37xXdxX59xXbxX42xX15xX37xX59xX22xXdxX42xX41xX6xX15xX42xX18xX59xX15xX37xX42xX4axXdxX10xX15xX42xX1xX6xX42xXexXdxX15xX1xX42xX15xX37xX6xX15xX42xX15xX37xX59xX6xX42xX41xXdxX4xX1xX42xX4xX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX5fxXccxX2xX2xXccxXcdxX2xXf4xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX37xX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX5fxX3bxX10xX41xXdxX6xX5fxX2xXccxX34exX5fxX15xX10xX336xX7xX5fxXccxX2xX2xXcdxX5fxX2xX34exX33dxX41xX34cxXccxX2xX375xXcdxX34exXcexXexXcdxX6dexX34cxX375xX33dxX5xX34exXf4xX388xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX4xX55xX3xX15xX37xX59xX5axX3xX4xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX41xXdxX18xX12xX0xX7xXexXe6xX22xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8d6xX8d7xX8d8xX3xXexX98xX15xX37xX3xX15xX1xX2bxX8e2xX3xX37xXdxX8e6xXbxX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX41xX51xX15xX3xX18xX8f4xX15xX37xX3xX4axXdxX2b9xX15xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX15xX37xX624xX15xX3xX15xX37xX98xX6xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xXaxX3xX1xXe6xX10xX921xX9xXaxX5fxX5xX59xX4xX42xX5xX59xX22xX15xX37xX42xX18xX59xX42xXexXe6xX6xX15xX37xX5fxX37xX22xX42xXexX59xX15xX37xX42xX15xX1xX6xX42xX37xXdxX59xXbxX42xX15xX37xX59xX22xXdxX42xX41xX6xX15xX42xX18xX59xX15xX37xX42xX4axXdxX10xX15xX42xX1xX6xX42xXexXdxX15xX1xX42xX15xX37xX6xX15xX42xX15xX37xX59xX6xX42xX41xXdxX4xX1xX42xX4xX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX5fxXccxX2xX2xXccxXcdxX2xXf4xX1xXexX3bxXaxX12xX8d6xX8d7xX8d8xX3xXexX98xX15xX37xX3xX15xX1xX2bxX8e2xX3xX37xXdxX8e6xXbxX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX41xX51xX15xX3xX18xX8f4xX15xX37xX3xX4axXdxX2b9xX15xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX15xX37xX624xX15xX3xX15xX37xX98xX6xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXe6xX22xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXcxX16exXdxX3xX20xX1xX59xX3xX18xX161xX4xX3xX4axXdxX2b9xX15xX3xX37xXdxX136xXdxX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX1b5xX3xX5xX161xX4xX3xX5xX233xX2e8xX15xX37xX3xX4axXdxX2b9xX15xX3xXbxX1xX187xX15xX37xX3xX129xX1c2xX3xX18xX2bxX3xX129xX6xX15xX37xX3xXexXe6xXdxX79fxX15xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxX12axX59xX3xX4axXdxX14xX15xX3xXbxX1xX229xXbxX3xXbxX1xX187xX15xX37xX3xX4xX1xX18dxX15xX37xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX1b5xX3xXexXe6xX22xX15xX37xX3xX129xX55xX3xX4xX1xX8e6xX3xXexXe6xXbcxX15xX37xX3xX4xX83fxX15xX37xX3xXexX229xX4xX3xXexXe6xX59xX5axX12axX15xX3xXexX1xX83fxX15xX37xX3xX129xXf7xX15xX3xX4xX229xX4xX3xX1xX118xX3xX37xXdxX6xX3xX129xd9a4xX15xX1xX3xX15xX1x11045xX3bxX3xX15xX51xX15xX37xX3xX4xX6xX22xX3xX15xX1xX24axX15xX3xXexX1xXa0xX4xX1b5xX3xXexX16exX22xX3xX7xX161xX3xX4xXfcxX15xX1xX3xX37xXdxX229xX4xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX2bxX3xX4xX22xX15xXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX41xXdxX18xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12cc1xX1xX4e9xX3xX15xX1fdxX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX4axX12axX15xX3xX4axX26xX3xXexX59xX5axX2b9xX15xX3xXexXe6xX59xX5axX12axX15xX1b5xX3xX1x12c04xX3xXexXe6xX2e8xX3xXbxX1xX187xX15xX37xX3xX4xX1xX18dxX15xX37xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xXaxX3xX1xXe6xX10xX921xX9xXaxX5fxX41xX22xX6xX15xX42xXexX1xX10xX5fxXbxX1xX59xX42xX15xX59xX42xX1xX6xX42xXexXdxX15xX1xX42xX4axX10xX15xX42xX4axXdxX42xXexX59xX5axX10xX15xX42xXexXe6xX59xX5axX10xX15xX42xX1xX22xX42xXexXe6xX22xX42xXbxX1xX22xX15xX37xX42xX4xX1xX22xX15xX37xX42xX41xXdxX4xX1xX42xX4xX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX5fxXccxX2xX2xX375xX6dexX375xXf4xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX37xX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX5fxX3bxX10xX41xXdxX6xX5fxX2xXccxX34exX5fxX15xX10xX336xX7xX5fxXccxX2xX2xXcdxX5fxX2xXcexXcexX41xXcexXccxX2xXccxX33dxX2xXcexXexX6dexX33dxX2xX34cxX34cxX5xX34exXf4xX388xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX4xX55xX3xX15xX37xX59xX5axX3xX4xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX41xXdxX18xX12xX0xX7xXexXe6xX22xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc4axX1xX4e9xX3xX15xX1fdxX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX4axX12axX15xX3xX4axX26xX3xXexX59xX5axX2b9xX15xX3xXexXe6xX59xX5axX12axX15xX1b5xX3xX1xXc6fxX3xXexXe6xX2e8xX3xXbxX1xX187xX15xX37xX3xX4xX1xX18dxX15xX37xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xXaxX3xX1xXe6xX10xX921xX9xXaxX5fxX41xX22xX6xX15xX42xXexX1xX10xX5fxXbxX1xX59xX42xX15xX59xX42xX1xX6xX42xXexXdxX15xX1xX42xX4axX10xX15xX42xX4axXdxX42xXexX59xX5axX10xX15xX42xXexXe6xX59xX5axX10xX15xX42xX1xX22xX42xXexXe6xX22xX42xXbxX1xX22xX15xX37xX42xX4xX1xX22xX15xX37xX42xX41xXdxX4xX1xX42xX4xX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX5fxXccxX2xX2xX375xX6dexX375xXf4xX1xXexX3bxXaxX12xXc4axX1xX4e9xX3xX15xX1fdxX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX4axX12axX15xX3xX4axX26xX3xXexX59xX5axX2b9xX15xX3xXexXe6xX59xX5axX12axX15xX1b5xX3xX1xXc6fxX3xXexXe6xX2e8xX3xXbxX1xX187xX15xX37xX3xX4xX1xX18dxX15xX37xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXe6xX22xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX3dxX229xX4xX3xX4xXa4xXbxX3xX1xX118xXdxX3xXbxX1xX4e9xX3xX15xX1fdxX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX129xX6xX15xX37xX3xXexXdxXf7xXbxX3xXexX4e9xX4xX3xX1xX59xX5axX3xX129xX118xX15xX37xX3xXexX18dxXdxX3xX129xX6xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX5xX161xX4xX3xXexX59xX5axX2b9xX15xX3xXexXe6xX59xX5axX12axX15xX1b5xX3xX18xX24axX15xX3xX129xX118xX15xX37xX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX41xX51xX15xX3xX4xX1xXa4xXbxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX15xX37xX1xXdxX2b9xX3bxX3xX4xX229xX4xX3xXfaxX59xX5axX3xX129xX19cxX15xX1xX3xX18xX2bxX3xXbxX1xX18dxXdxX3xX1xX2e8xXbxX3xX1xXc6fxX3xXexXe6xX2e8xX3xX4xX83fxX15xX37xX3xXexX229xX4xX3xXbxX1xX187xX15xX37xX3xX4xX1xX18dxX15xX37xX3xX41xX19cxX4xX1xX3xX4axX14xX15xX1xXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX41xXdxX18xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxXf7xXbxX3xXexX4e9xX4xX3xXe6xX2bxX3xX7xX22xX229xXexX1b5xX3xX7xX18dxX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX129xXdxX3xXexX98xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX8fxX3xX18xX12axX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xXexX624xX15xX37xX3xX5xX2b9xX15xX3xX33dxX44xX2xXaxX3xX1xXe6xX10xX921xX9xXaxX5fxX5axX42xXexX10xX5fxXexXdxX10xXbxX42xXexX59xX4xX42xXe6xX6xX42xX7xX22xX6xXexX42xX7xX22xX42xX15xX37xX59xX22xXdxX42xX41xXdxX42xXexX59xX42xX4axX10xX15xX1xX42xX18xXdxX10xX15xX42xX20xX42xX18xX10xX42xX1xX6xX42xXexXdxX15xX1xX42xXexX6xX15xX37xX42xX5xX10xX15xX42xX33dxX44xX2xX5fxXccxX2xX2xX34cxX375xX44xXf4xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX37xX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX5fxX3bxX10xX41xXdxX6xX5fxX2xXccxX34exX5fxX15xX10xX336xX7xX5fxXccxX2xX2xXcdxX5fxX2xX375xX375xX41xXcexXccxXccxXccxX34exX375xXcexXexXcdxX34exXcexXcexX44xX5xX34exXf4xX388xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX22xX3xX4axX14xX15xX1xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX4xX55xX3xX15xX37xX59xX5axX3xX4xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX41xXdxX18xX12xX0xX7xXexXe6xX22xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxXf7xXbxX3xXexX4e9xX4xX3xXe6xX2bxX3xX7xX22xX229xXexX1b5xX3xX7xX18dxX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX129xXdxX3xXexX98xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX8fxX3xX18xX12axX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xXexX624xX15xX37xX3xX5xX2b9xX15xX3xX33dxX44xX2xXaxX3xX1xXe6xX10xX921xX9xXaxX5fxX5axX42xXexX10xX5fxXexXdxX10xXbxX42xXexX59xX4xX42xXe6xX6xX42xX7xX22xX6xXexX42xX7xX22xX42xX15xX37xX59xX22xXdxX42xX41xXdxX42xXexX59xX42xX4axX10xX15xX1xX42xX18xXdxX10xX15xX42xX20xX42xX18xX10xX42xX1xX6xX42xXexXdxX15xX1xX42xXexX6xX15xX37xX42xX5xX10xX15xX42xX33dxX44xX2xX5fxXccxX2xX2xX34cxX375xX44xXf4xX1xXexX3bxXaxX12xXcxXdxXf7xXbxX3xXexX4e9xX4xX3xXe6xX2bxX3xX7xX22xX229xXexX1b5xX3xX7xX18dxX3xX15xX37xX233xX4c9xXdxX3xX129xXdxX3xXexX98xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX8fxX3xX18xX12axX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xXexX624xX15xX37xX3xX5xX2b9xX15xX3xX33dxX44xX2xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXe6xX22xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX1dxXf7xX15xX3xXexX18dxXdxX3xX15xX37xX2bxX5axX3xX6dexX5fxXcexX1b5xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX129xX1c2xX3xXe6xX2bxX3xX7xX22xX229xXexX1b5xX3xX5xX24axXbxX3xX41xX6xX15xX1xX3xX7xX229xX4xX1xX3xX129xX233xX2e8xX4xX3xX33dxX44xX2xX3xXexXe6xX233xX4c9xX15xX37xX3xX1xX2e8xXbxX3xXexX98xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX8fxX3xX18xX12axX3xXexXe6xX2b9xX15xX3xX129xX19cxX6xX3xX4axX2bxX15xXf4xX3xX289xX37xX2bxX15xX1xX3xX5axX3xXexXf7xX3xX129xX6xX15xX37xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX55xX15xX37xX3xX5xXa4xX5axX3xX3bxXa8xX59xX3xX32xX33xXexX3xX15xX37xX1xXdxX14xX3bxX3xX3dxX22xX18xXdxX41xX42xX2xX44xX3xX18xX2bxX3xXexXdxXf7xX15xX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX18xXdxX14xX4xX3xX4xX1xX26xX3xX129xX19cxX15xX1xX3xX4xX229xX4xX1xX3xX5xX5axX3xX5axX3xXexXf7xX3xXbxX1xX8f4xX3xX1xX2e8xXbxXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX41xXdxX18xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX59xX5xX12xX0xX41xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe6xXaxX12xX0xX5fxX41xXdxX18xX12xX0xX5fxX41xXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX59xXexX1xX22xXe6xXaxX12xXc4axX1xX8e6xX4xX3xfcfaxX59xX6xX15xX37xX0xX5fxXbxX12
Phúc Quang