Tiếp tục thanh tra đột xuất các trường học có dấu hiệu lạm thu
Ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kiểm tra một số cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu tại 4 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Nghệ An.
823exc31axb49cxeafbxa4a6xd276xb880xdd03xd5d7xX7xfc27xbc91xfd9bx83bbx963exdd44xX5xfb47xXaxa84dxXcxXdxb916xXbxX3xXexced8xX4xX3xXexX1xX6xf41cxX1xX3xXex9372xX6xX3x8b74x10630xXexX3x9ffexcc4bxcc86xXexX3xX4xd714xX4xX3xXexX23x999cxb998xX1fxc106xX3xX1xe7f3xX4xX3xX4x91b1xX3x8726xX2cxX2bxX3xX1xXdxfa43xX2bxX3xX5xd3a5xd65dxX3xXexX1xX2bxX0xe3b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd52cxX10xX6xX41xXaxX12xd00cxX38x106f6xd63exX3xX2xe8b4xX52xce35xc110xX3x903exX27xX3xce49xXdxX30xd65axX3xX41xX19xX4xX3xd7fdxX69xX3xdf4exX69xX78xX3xXexX4bxX78xX3xX4xf4a4xX1fxX38xX3xeb27xcdb0xX3xcc55xX15xXexX3xe9dcxX2bxb41bxX3xX91xXdxdaf0xX4cxX3xXexX23xX6xX3xX4cxX27xXexX3xX7xX8fxX3xX4xab28xX3xX7xacc0xX3xX38xXdxX30xX78xX3xX41xX19xX4xX3xX4xX3fxX3xX41xX2cxX2bxX3xX1xXdxX47xX2bxX3xX5xX4bxX4cxX3xXexX1xX2bxX3xXexX4bxXdxX3xdcd2xX3xX26xdb3axX6xX3xXbxX1xX35xXaaxX1fxX38xX3xX5xX69xX3xX61xX69xX3xX67xX27xXdxX70xX3xX61xX97xXdxX3xe553xX1xe12dxX1fxX38xX70xX3xX61xX69xX3xXcxe0a7xX1fxX1xX3xX7exX69xX3xX67xX38xX1xX47xX3xf086xX1fxe58dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX78xX41xX6axXaxX12x8727xX15xXexX3xX95xX2bxX97xX3xX91xXdxX9bxX4cxX3xXexX23xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX1xX2cxX6axX3xX4xX30xX4xX3xX4xXaaxX3xX7xXadxX3xX26x922dxX3xXexX1xX2bxX3xX1fxX1xXdxd7f3xX2bxX3xX91xX1xX78xX97xX1fxX3xX7xX6xXdxX3xX95xX2bxX6axX3xX26xXd3xX1fxX1xX70xX3xX4xX1xf9d8xX3xX6axX15xX2bxX3xX5xX69xX3xX4xX30xX4xX3xX91xX1xX78xX97xX1fxX3xXexX1xX2bxX3xXexX1xc388xX6xX3xXexX1xX2bxee9exX1fxX3xX1fxX1xX35xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX1xX3bxX4xX3xXexXdxX15xX1fxX38xX3xX103xX1fxX1xX3xX7exa90cxXdxX3xX1fxX38xX35xX36xXdxX3xX1fxX35xX19cxX4xX3xX1fxX38xX78xX69xXdxX70xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX1xX3bxX4xX3xX91x103fcxX3xX1fxe50exX1fxX38xX3xX7xX8fxX1fxX38xX70xX3xX7xd5f0xX3xX5xXdx9ab1xX1fxX3xX5xX4bxX4xX3xX26xXdxX47xX1fxX3xXex1021fxX70xX3xX1xX3bxX4xX3xXexX1xX1cdxX4cxX70xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX7exXadxX3xX7exXdxX15xXexX3xX7exX69xX3xX7exXadxX3xX8exX69xXdxX3xXexX181xXbxX3xXexX1xc19axX4xX3xX1xX69xX1fxX1xX70xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX95xX2bxX1bbxX3xX26xX27xXdxX70xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX162xX1fxX38xX3xX1xX27xX3xX4xXaaxX3xX7xXadxX3xX7exX181xXexX3xX4xX1xX2cxXexX70xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX1xX3bxX4xX3xX1fxX38xX78xX4bxXdxX3xX91xX1xX3fxX6xX70xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX4cxX2bxX6xX3xX4cxX30xX6axX3xX4xX1xXdxX15xX2bxX70xX3xXexXdxX149xX1fxX3xX5xbcabxXbxX3xX26x8918xXexX3xX26xXdxX149xX2bxX3xX1xXeexX6xX70xX3xX1xf299xX3xXexX23x88ccxX3xX4cxX2bxX6xX3xX8exX69xX1fxX3xX38xX1xX15xX105xX105xX105xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX78xX41xX6axXaxX12xX0xX6xX3xX1xX23xX10xc0d5xX9xXaxX1xXexXexXbx100d4xX52xX52xX1xX6xX1fxX78xXdxX4cxX78xXdxX105xX4xX78xX4cxX105xX7exX1fxX52xdc85xXbxX5xX78xX6xX41xX7xX52xX6xX1fxX1xXexX1xX2bxX52xc9aaxe787xX2xedcfxX52xX6fxX52xX2xX6fxX52xX5xX6xX4cxc2b7xXexX1xX2bxX105xdb0axXbxX38xXaxX3xXexX6xX23xX38xX10xXexX9xXax8c99xX8exX5xX6xX1fxX91xXaxX12xX0xXdxX4cxX38xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2aexX52xX52xXdxX105xX8exX6xX78xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX105xX7exX1fxX52xX1fxX10x101eexX7xX52xX2xX2d3x8baexX6dxX52xX2xX2d1xX2d0xX41xX2d0xX2d1xX6dxa3ecxX2d0xX2xX2xXexX2d0xX6fxX6fxX5xX2d1xX105xX2e2xXbxX38xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX319xXdxX41xXexX1xX2aexXd0xX2d0xX2xXbxX2axa9ecxX1xX10xXdxX38xX1xXexX2aexX2d0xX6dxX2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xXexX2bxX4xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX23xX6xX3xX41xX78xXexX3xX2axX2bxX6xXexX3xX4xX6xX4xX3xXexX23xX2bxX78xX1fxX38xX3xX1xX78xX4xX3xX4xX78xX3xX41xX6xX2bxX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX5xX6xX4cxX3xXexX1xX2bxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce3axX6xXbxXexXdxX78xX1fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX2ddxX6xX5xXdxX38xX1fxX2aexX3xX2e2xX2bxX7xXexXdxX2a7xX6axX34axXaxX12xX67xX1xXdxX149xX2bxX3xX91xX1xX78xX97xX1fxX3xXexX1xX2bxX3xXexX1xX17bxX6xX3xXexX1xX2bxX181xX1fxX3xX26xX140xX3xX26xX35xX27cxX4xX3xX4xX30xX4xX3xXexX23xX35xX36xX1fxX38xX3xXexX1c9xX3xX4xX1xf2f1xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX91xX1xX8axX1fxX38xX3xX26xe342xX1fxX38xX3xX95xX2bxX6axX3xX26xXd3xX1fxX1xX105xX3xb9edxX1fxX1xX2aexX3xXcxXecxX105xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX78xX41xX6axXaxX12xX3b3xX30xX4xX3xXexX23xX35xX36xX1fxX38xX3xX26xX140xX3xXexX1c9xX3xX4xX1xX40cxX4xX3xXexX1xX2bxX3xX91xX1xX8axX1fxX38xX3xX26xX41axX1fxX38xX3xX95xX2bxX6axX3xX26xXd3xX1fxX1xX3xXexX4bxXdxX3xXcxX1xX8axX1fxX38xX3xXexX35xX3xX2d0xX6fxX52xX2d0xX2d1xX2xX2d0xX52xXcxXcxX2ddxX72xX75xfd8exX81xXcxX3xX7exX149xX3xXexX69xXdxX3xXexX23xX27cxX3xX4xX1xX78xX3xX4xX30xX4xX3xX4xXaaxX3xX7xXadxX3xX38xXdxX30xX78xX3xX41xX19xX4xX3xXexX1xX2bxX27xX4xX3xX1xX47xX3xXexX1xX8fxX1fxX38xX3xX38xXdxX30xX78xX3xX41xX19xX4xX3xX95xX2bxX8fxX4xX3xX41xaa93xX1fxX105xX3xXcxX4bxXdxX3xX1fxX1xXdxX149xX2bxX3xX1fxXaaxXdxX70xX3xX72xX6xX1fxX3xX26xX4bxXdxX3xX41xXdxX47xX1fxX3xX4xX1xX6xX3xX4cx8c9dxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX26xX40cxX1fxX38xX3xX23xX6xX3xXexX1xX2bxX3xX1fxX1xXdxX149xX2bxX3xX91xX1xX78xX97xX1fxX3xXexX23xX30xXdxX3xX7exX19cxXdxX3xX95xX2bxX6axX3xX26xXd3xX1fxX1xX3xXexX4bxXdxX3xXcxX1xX8axX1fxX38xX3xXexX35xX3xX328xX328xX52xX2d0xX2d1xX2xX2xX52xXcxXcxX2ddxX72xX75xX48dxX81xXcxX3xX7exX149xX3xX81xXdxX149xX2bxX3xX5xX47xX3xX72xX6xX1fxX3xX26xX4bxXdxX3xX41xXdxX47xX1fxX3xX4xX1xX6xX3xX4cxX4f6xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX105xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX78xX41xX6axXaxX12xe2aexX1fxX38xX3xXcxX8fxX1fxX38xX3xX48dxX2bxX6axX3xX61xXdxX15xX1fxX70xX3xXecxX1xX3fxX3xX3b3xX1xX30xX1fxX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXexX23xX6xX3xX72xX27xX3xX75xXdxX30xX78xX3xX41xX19xX4xX3xX7exX69xX3xX81xX69xX78xX3xXexX4bxX78xX3xX4xX1xX78xX3xX8exXdxX15xXexX70xX3xXexX1xX36xXdxX3xX38xXdxX6xX1fxX3xXexX19cxXdxX70xX3xX72xX27xX3xX75xXdxX30xX78xX3xX41xX19xX4xX3xX7exX69xX3xX81xX69xX78xX3xXexX4bxX78xX3xX7xdb67xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xXexX1c9xX3xX4xX1xX40cxX4xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX23xX6xX3xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxXexX3xXexX4bxXdxX3xX4xX30xX4xX3xX4xXaaxX3xX7xXadxX3xX38xXdxX30xX78xX3xX41xX19xX4xX3xX4xX3fxX3xX41xX2cxX2bxX3xX1xXdxX47xX2bxX3xX5xX4bxX4cxX3xXexX1xX2bxX70xX3xX7exX69xX3xX7xX5f5xX3xX2axX1daxX3xX5x9a0cxX3xX1fxX38xX1xXdxX1cdxX4cxX3xX1fxX1x9275xX1fxX38xX3xX1fxXaaxXdxX3xX4xX3fxX3xX7exXdxX3xXbxX1xX4bxX4cxX105xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX78xX41xX6axXaxX12xX67xX1xb92exX4cxX3xX4xX1xX2cxX1fxX3xX4xX1xcdbfxX1fxX1xX3xXexbd12xX1fxX1xX3xXexX23xX4bxX1fxX38xX3xX5xX4bxX4cxX3xXexX1xX2bxX70xX3xX72xX27xX3xX75xXdxX30xX78xX3xX41xX19xX4xX3xX7exX69xX3xX81xX69xX78xX3xXexX4bxX78xX3xX7xX5f5xX3xX2axX10xX4cxX3xX2axeb92xXexX70xX3xX7xX1daxX6xX3xX26xX1c9xXdxX3xXcxX1xX8axX1fxX38xX3xXexX35xX3xX7xX8fxX3xX328xX328xX52xX2d0xX2d1xX2xX2xX52xXcxXcxX2ddxX72xX75xX48dxX81xXcxX3xX7exX69xX3xX4xX30xX4xX3xX7exX1bexX1fxX3xX8exX97xX1fxX3xX4xX3fxX3xX5xXdxX1cdxX1fxX3xX95xX2bxX6xX1fxX3xX26xX15xX1fxX3xX4xX8axX1fxX38xX3xXexX30xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX4xX1xXdxX3xX1fxX1xX686xX4cxX3xX8exX97xX78xX3xX26xX97xX4cxX3xXex9511xX1fxX1xX3xXexX1xX8fxX1fxX38xX3xX1fxX1xX2cxXexX3xX7exX69xX3xXbxX1xdb5cxX3xX1xX27cxXbxX3xX7exX19cxXdxX3xXexX1xX204xX4xX3xXexX15xX105xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa88cxX78xX2bxX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX61xX69xX3xX67xX27xXdxX3xX4cxX19cxXdxX0xX52xXbxX12