Đức Thọ phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong quý 2/2020
(Baohatinh.vn) - Chiều 14/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái dự và chỉ đạo hội nghị.
613cxdff7x82c5x8adaxa596xf1b0xe134x9dafx10c40xX7x9dfexd355xb993x1143cx9671xad54xX5x877fxXax7a03xb350x7cccxX4xX3xXcxX1xbbacxX3xXbxX1xcce6xedcaxX3xc77cxX1dx8345xX3xX1xX22xcac2x9af2xX1exX3xX20xf40cxXexX3xX4xX1xX22x997axX1exX3xX1ex10a4bxX1exbeccxX3xXexX1xX35xX1exX3x10be8xe59exXdxX3xXex891fx10555xX1exX37xX3x63d8xX22x87ffxX3x8878xedd2xX4cxcecaxX4cxX4fxX0xX4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9989xX10xX6x10c6axXaxX12x8525xX1xXdx73b0xX22xX3xX2x7e2axX4dxX2x69bfxX3xc966xX6xX1exX3xXcxX1xae45x7ad3xX1exX37xX3x7388x90d8xX3xX62xX22xX26xX27xX1exX3xfeecxX26xX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3x7764xX62x8e17xX3xXcx6ea9xX1exX1x9350xX3xXexdb34xX3xX4xX1xX14xX4xX3xXexX9exX1exX37xX3xeb84xe841xXexX3xX4xX35xX1exX37xX3xXexd28cxX4xX3x6f02x79c2xX26xX3xX65xb153xX1exX37xX3x107a8xXcxb2e2xX3xX1ex1054cxX3exX3xX4cxX4fxX2xf482xX72xX3xXexX43xXdxd37exX1exX3xXaaxX1xX6xXdxX3xX1exX1xXdxX27xX3exX3xX7fxX80xX3xX1exXc5xX3exX3xX4cxX4fxX4cxX4fx7098xX3xX68xX1xX88xX3xX1exX1xXdxX27xX3exX3x6851xX74x10109xXcxX3xXcx7f40xX1exX1xX3xX88xX26xX3xXc0xX37xX22xX26xf23exX1exX3xXcxX1xeb6axX3x104aexXb4xXdxX3xX65xXbcxX3xX7fxX95xX3xX4xX1xXfcxX3xX20xX2bxX44xX3xX1x970dxXdxX3xX1exX37xX1xX10cxXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xX3xXbxX68xX10xX1exXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1exXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax10367xXdxX65xXexX1x6f80xX3x6266xX2xd1ebxXbxXb7x8441xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX167xX3xX6fxX2xX4fxXbxXb7xX16exXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX167xX4dxX4dxXdxXeaxaa8fxX6xX44xX1xX6xXexXdxX1exX1xXeaxX7fxX1exX4dxX1exX10xX162xX7xX4dxX4cxX4fxX4fxX4cxX4dxce06xX4fxX65xX4cxX2xX16bxX4cxX6fxX2xX4fxXexXcbx89b9xX1b1xX1a5xX2xX5xX4fxXeaxe973xXbxX37xffe4xX43xX9xX1a5x10fabxX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xXaxX12xXc0xXc5xX3exX3xX4cxX4fxX2xXcbxX72xX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX4x7e72xX3xXexX1xd047xX3exX3xX6fxX3xXb7xe489xX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xXc0xXcxXc2xX72xX3xXexXc5xX1exX37xX3xXexX1xX237xX3exX3xX4cxX6fxX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1x6e28xX72xX3xX1exXb8xX1exX37xX3xXexX9exX1exX37xX3xX7xa9fdxX3xXb7xX23dxX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xXexX44xX95xX1exX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX5xX237xX1exX3xX4cxX1b1xX4dxX4cxX1b1xX3xXb7xX23dxX72xX3xX20xX2bxXexX3xX2xX4fxX4fx648bxXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xXaxX12xXc0xXc5xX3exX3xX4cxX4fxX2xXcbxX3xX4xX233xX3xX6fxX2xX3xXexX1xX35xX1exX3xX20xXc5xX1exX37xX3xXaaxX4axX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xXaaxX1xX22xX3xX65xXb8xX1exX3xX4xX7axX3xX3ex11319xX22xX72xX3xX20xXabxX1exX3xX4xX22xX270xXdxX3xX1exXc5xX3exX3xX4xX233xX3xX4cxX6fxX4dxX6fxX2xX3xXexX1xX35xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX2xX4fxX4dxX2xX4fxX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX3xXaaxX1xX22xX3xX65xXb8xX1exX3xX4xX7axX3xX3exX2e7xX22xXeaxX3xc906xb91axX26xX3xXaaxXabxX3xX20xXabxX1exX3xX1exX6xX26xX3xX4xX233xX3xX2xX6fxX1b1xX3xXexX1xX35xX1exX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xXbxX1xX7axe2baxX1exX37xX3xXb4xX1exX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX27xX1exX72xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX20xX233xX3xX4xX233xX3xX169xX4cxX3xXexX1xX35xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX2xX4fxX4dxX2xX4fxX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX3xXaaxX1xX22xX3xX65xXb8xX1exX3xX4xX7axX3xX3exX2e7xX22xX16exX3xX6fxXcbxX2xX3xX7fxX7axX7bxX1exX3xXexX43xXdxXd1xX1exX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX72xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX20xX233xX3xX4xX233xX3xX4cxX2xX2xX3xX7fxX7axX7bxX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xXaxX12xX13xX270xXdxX3xX7fxX3fxXdxX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX72xX3xX1exXc5xX3exX3xX4cxX4fxX2xXcbxX72xX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX20xX2bxXexX3xX1b1xX4dxXcbxX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX72xX3xX20xX270xXdxX3xX7fxX3fxXdxX3xX4cxX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX3xX4xX1xX7axX6xX3xX20xX2bxXexX3xX37x72f4xX3exX167xX3xX10exXdxX6xX44xX3xXexX1xX35xX1exX37xX3xX7fxX95xX3xX3exX35xXdxX3xXexX43xX7axX7bxX1exX37xX3xX1xXdxX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX1b1xX4fxee04xX1a5xX4fxX29fxXeaxX3xXcxX43xX44xX1exX37xX3xX1exXc5xX3exX72xX3xXexX44xX95xX1exX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX1xX22xX26xX3xX20xX121xX1exX37xX3xX20xX7axf470xX4xX3xX16bxX4fxX4fxX3xXex9d05xX3xX20xX452xX1exX37xX72xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX20xX233xX3xX7fxX270xX1exX3xX1exX37xXb8xX1exX3xX7xXb4xX4xX1xX3xX2xX4cxX4cxX72xX1bfxX4cxX3xXexX4a9xX3xX20xX452xX1exX37xX16exX3xX7fxX270xX1exX3xX5xX452xX1exX37xX3xX37xX1x10f13xXbxX3xXexa2b7xX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX1xX7axX350xX1exX37xX3xXexX43x8f93xX1exX1xX72xX3xX65xXbcxX3xXb4xX1exX3xX4cxX4cxXcbxX72xX1b1xX4fxX4cxX3xXexX4a9xX3xX20xX452xX1exX37xX16exX3xX7fxX270xX1exX3xXexX262xX1exX3xX65xX80xX1exX37xX3xXcbxX1a5xX72xX4cxX4cxX1b1xX3xXexX4a9xX3xX20xX452xX1exX37xX16exX3xX4x6759xX1exX3xX5xX2bxXdxX3xX65xX44xX3xX1exX1xXb8xX1exX3xX65xXb8xX1exX3xX7fxX95xX3xX4xX44xX1exX3xX10xX3exX3xXb7xX6xX3xX48xX22xX237xX3xX20xX233xX1exX37xX3xX37xX233xXbxXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xXaxX12xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xXc0xXcxXc2xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xccd2xX5aaxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxX16exX3xX4xXb4xX4xX3xXb7xX23dxX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX65xX22xX26xX3xXexX43xX4f6xX3xX18exX6bxX1exX3xX7fx7accxX1exX37xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX16exX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX2xX3xXb7xX23dxX3xXc0xXcxXc2xX3xX1exXb8xX1exX37xX3xX4xX6xX44xX72xX3xX2xX3xXb7xX23dxX3xXc0xXcxXc2xX3xXaaxXdxXd1xX22xX3xX3exX2e7xX22xX16exX3xX65xX22xX26xX3xXexX43xX4f6xX3xX169xX4cxX3xXaaxX1xX22xX3xX65xXb8xX1exX3xX4xX7axX3xX3exX2e7xX22xX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX16exX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xX4xX233xX3xXexX1xX237xX3exX3xX2xX4fxX3xXexX1xX35xX1exX3xX20xX2bxXexX3xXaaxX1xX22xX3xX65xXb8xX1exX3xX4xX7axX3xXc0xXcxXc2xX3xXaaxXdxXd1xX22xX3xX3exX2e7xX22xX72xX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xXexX1xX10cxX3xXexX43xX1dxX1exX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX7fxXc5xX1exX3xX3exXdxX1exX1xX3xX20xX35xX3xXexX1xX10cxXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xXaxX12xaf8dxX1xXb4xXexX3xX18exXdxXd1xX22xX3xX4xX1xXfcxX3xX20xX2bxX44xX3xX1xX121xXdxX3xX1exX37xX1xX10cxX72xX3xX68xX1xX88xX3xX1exX1xXdxX27xX3exX3xXf6xX74xXf8xXcxX3xXcxXfcxX1exX1xX3xX88xX26xX3xXc0xX37xX22xX26xX107xX1exX3xXcxX1xX10cxX3xX10exXb4xXdxX3xX5xX7axX22xX3xX4axX72xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX4xe681xX1exX3xX1exbe60xX3xX5xXbcxX4xX3xX1xX350xX1exX3xX1exX5d1xX6xX3xX20xXd1xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xXc0xXcxXc2xXeaxX3xX13xX270xXdxX3xX7fxX3fxXdxX3xX4xXb4xX4xX3xXb7xX23dxX3xX20xX23dxX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xXaaxX1xX35xX1exX37xX3xX20xX7axX4a1xX4xX3xXexXbcxX3xX3exX23dxX1exX16exX3xX4xXb4xX4xX3xXaaxX1xX22xX3xX65xXb8xX1exX3xX4xX7axX3xX3exX2e7xX22xX72xX3xX7fxX7axX7bxX1exX3xX3exX2e7xX22xX3xXaaxX1xX35xX1exX37xX3xX4xX1xX2bxX26xX3xXexX1xX10xX44xX3xXbxX1xX44xX1exX37xX3xXexX43xX95xX44xX3xX3exX95xX3xXbxX1x10988xXdxX3xXexX1xXbcxX4xX3xXexXabxX72xX3xX3exX80xX4xX3xX20xX262xX4xX1xX3xX1xX7axX3fxX1exX37xX3xXexX3fxXdxX3xX5xX95xX3xX1exXb8xX1exX37xX3xX4xX6xX44xX3xX20xX7bxXdxX3xX7xX270xX1exX37xX72xX3xX7fxb982xXexX3xX4xX1xX1dxXexX72xX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX706xX1exX3xX4xX1xX44xX3xX1exX37xX7axX7bxXdxX3xX65xXb8xX1exXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xX3xXbxX68xX10xX1exXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1exXexX10xX43xX3xX65xXexX1xX22xX3exX18exXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX65xXexX1xX167xX3xX169xX2xX6fxXbxXb7xX16exX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX167xX3xX6fxX2xX4fxXbxXb7xX16exXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX167xX4dxX4dxXdxXeaxX18exX6xX44xX1xX6xXexXdxX1exX1xXeaxX7fxX1exX4dxX1exX10xX162xX7xX4dxX4cxX4fxX4fxX4cxX4dxX2xX1bfxX169xX65xX4cxX2xX169xX1bfxX16bxX6fxXcbxXexX16bxX4fxX1b1xX1a5xX1bfxX5xX4fxXeaxX1b8xXbxX37xX1bbxX43xX9xX1b1xX4fxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX44xX1exXaxX12xX68xX1xX88xX3xX1exX1xXdxX27xX3exX3x916dxX26xX3xX18exX6xX1exX3xXf8xXdxXd1xX3exX3xXexX43xX6xX3xXcxXfcxX1exX1xX3xX88xX26xX3xXc0xX37xX22xX26xX107xX1exX3xXcxX1xX10cxX3xX10exXb4xXdxX3xXexb3a0xX1exX37xX3xX37xXdxX1dxX26xX3xXaaxX1xX10xX1exX3xX4xX1xX44xX3xX1a5xX3xXexX7ddxXbxX3xXexX1xXd1xX3xX4xX233xX3xXexX1xX95xX1exX1xX3xXexX262xX4xX1xX3xXb7xX22xX1dxXexX3xX7x910fxX4xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xXbxX1xX44xX1exX37xX3xXexX43xX95xX44xX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xXc0xXcxXc2xX3xX1exXc5xX3exX3xX4cxX4fxX2xXcbxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX44xX65xX26xX3xXbxX68xX10xX1exXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1exXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX65xXexX1xX167xX3xX169xX2xX6fxXbxXb7xX16exX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX167xX3xX6fxX2xX4fxXbxXb7xX16exXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX167xX4dxX4dxXdxXeaxX18exX6xX44xX1xX6xXexXdxX1exX1xXeaxX7fxX1exX4dxX1exX10xX162xX7xX4dxX4cxX4fxX4fxX4cxX4dxX2xX1bfxX169xX65xX4cxX2xX169xX1bfxX169xX4fxXcbxXexXcbxX1b1xX1bfxX16bxX1bfxX5xX4fxXeaxX1b8xXbxX37xX1bbxX43xX9xX1bfxX169xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX44xX1exXaxX12xXcxX932xX1exX37xX3xX37xXdxX1dxX26xX3xXaaxX1xX10xX1exX3xX4xX1xX44xX3xX16bxX3xX4xXb4xX3xX1exX1xXb8xX1exX3xX4xX233xX3xXexX1xX95xX1exX1xX3xXexX262xX4xX1xX3xXb7xX22xX1dxXexX3xX7xX962xX4xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xXbxX1xX44xX1exX37xX3xXexX43xX95xX44xX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xXc0xXcxXc2xXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xX65xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX43xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX237xX1exX3xX48xX22xX6xX1exX167xX0xX4dxX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX47axXexX1xX22xX3exX18exX47axX6xX1exX65xX47axX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd0e8xX22xX237xX3xX1xX7axX350xX1exX37xX3xX4xX270xX3xXcxX9exX1exX37xX3xX74xX262xX3xXexX1xX7axX3xXcxX43xX706xX1exX3xX6b6xX1x945bxX3xX20xX233xX1exX3xX1exX1xX7ddxX1exX3xX18ex7692xX1exX37xX3xXb7xX23dxX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xX1exXb8xX1exX37xX3xX4xX6xX44xXaxX3xX1xX43xX10xcf2cxX9xXaxX4dxX1exX44xX1exX37xX47axX1exX37xX1xXdxX10xXbxX4dxX48xX22xX10xX47axX1xX22xX44xX1exX37xX47axX4xX44xX47axXexX44xX1exX37xX47axX18exXdxX47axXexX1xX22xX47axXexX43xX6xX1exX47axXbxX1xX22xX47axX65xX44xX1exX47axX1exX1xX6xX1exX47axX18exX6xX1exX37xX47axXb7xX6xX47axX65xX6xXexX47axX4xX1xX22xX6xX1exX47axX1exX44xX1exX37xX47axXexX1xX44xX1exX47axX3exX44xXdxX47axX1exX6xX1exX37xX47axX4xX6xX44xX4dxX2xX1a5xX2xX4cxX169xX1a5xXeaxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX4dxX3exX10xX65xXdxX6xX4dxX2xX4cxX4fxX4dxX1exX10xX162xX7xX4dxX2xXcbxX6fxX4cxX4dxX1b1xX4cxX65xX169xX2xX4fxX2xX1a5xX16bxX4fxXexX1b1xX2xX4fxX169xX6fxX5xX4fxXeaxX1b8xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX65xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb40xX22xX237xX3xX1xX7axX350xX1exX37xX3xX4xX270xX3xXcxX9exX1exX37xX3xX74xX262xX3xXexX1xX7axX3xXcxX43xX706xX1exX3xX6b6xX1xXb60xX3xX20xX233xX1exX3xX1exX1xX7ddxX1exX3xX18exXb6cxX1exX37xX3xXb7xX23dxX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xX1exXb8xX1exX37xX3xX4xX6xX44xXaxX3xX1xX43xX10xXb98xX9xXaxX4dxX1exX44xX1exX37xX47axX1exX37xX1xXdxX10xXbxX4dxX48xX22xX10xX47axX1xX22xX44xX1exX37xX47axX4xX44xX47axXexX44xX1exX37xX47axX18exXdxX47axXexX1xX22xX47axXexX43xX6xX1exX47axXbxX1xX22xX47axX65xX44xX1exX47axX1exX1xX6xX1exX47axX18exX6xX1exX37xX47axXb7xX6xX47axX65xX6xXexX47axX4xX1xX22xX6xX1exX47axX1exX44xX1exX37xX47axXexX1xX44xX1exX47axX3exX44xXdxX47axX1exX6xX1exX37xX47axX4xX6xX44xX4dxX2xX1a5xX2xX4cxX169xX1a5xXeaxX1xXexX3exXaxX12xXb40xX22xX237xX3xX1xX7axX350xX1exX37xX3xX4xX270xX3xXcxX9exX1exX37xX3xX74xX262xX3xXexX1xX7axX3xXcxX43xX706xX1exX3xX6b6xX1xXb60xX3xX20xX233xX1exX3xX1exX1xX7ddxX1exX3xX18exXb6cxX1exX37xX3xXb7xX23dxX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xX1exXb8xX1exX37xX3xX4xX6xX44xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xb603xXb4xX1exX37xX3xX4cxX169xX4dxX2xX4fxX72xX3xXb7xX23dxX3xXcxe548xX1exX37xX3xe26fxX1exX1xX3xX93xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX47axX3xX62xX95xX3xXcxX98xX1exX1xX9bxX3xXexX9exX3xX4xX1xX14xX4xX3xX1xX121xXdxX3xX1exX37xX1xX10cxX3xXexX9exX1exX37xX3xXaaxXabxXexX3xX2xX4fxX3xX1exXc5xX3exX3xXexX1xXbcxX4xX3xX1xXdxX27xX1exX3xX68xX1xX7axX350xX1exX37xX3xXexX43xX4f6xX1exX1xX3xXc2xXcxXb40xX10exX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xX93xXc0xXcxXc2xX9bxX3xX37xXdxX6xXdxX3xX20xX44xX2bxX1exX3xX4cxX4fxX4fxXcbxX3xX47axX3xX4cxX4fxX2xXcbxX3xX7fxX95xX3xX20xX233xX1exX3xX1exX1xX7ddxX1exX3xX18exXb6cxX1exX37xX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xX1exXb8xX1exX37xX3xX4xX6xX44xXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX65xXdxX7fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX20xX2bxXexX3xXaaxXabxXexX3xX48xX22xX7a7xX3xXexX44xX95xX1exX3xX65xXdxX27xX1exX3xX7xX6xX22xX3xX2xX4fxX3xX1exXc5xX3exX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxXaxX3xX1xX43xX10xXb98xX9xXaxX4dxX1exX44xX1exX37xX47axX1exX37xX1xXdxX10xXbxX4dxX65xX22xX4xX47axXexX1xX44xX47axX65xX6xXexX47axXaaxX10xXexX47axX48xX22xX6xX47axXexX44xX6xX1exX47axX65xXdxX10xX1exX47axX7xX6xX22xX47axX2xX4fxX47axX1exX6xX3exX47axXb7xX6xX26xX47axX65xX22xX1exX37xX47axX1exX44xX1exX37xX47axXexX1xX44xX1exX47axX3exX44xXdxX4dxX2xX1b1xX1b1xX1a5xX1bfxX16bxXeaxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX4dxX3exX10xX65xXdxX6xX4dxX2xX4cxX4fxX4dxX1exX10xX162xX7xX4dxX2xXcbxX1bfxX1bfxX4dxX1b1xX4cxX65xX1bfxX2xX2xX2xX4cxX6fxX6fxXexX6fxXcbxX16bxX1b1xX6fxX5xX4fxXeaxX1b8xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX65xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX20xX2bxXexX3xXaaxXabxXexX3xX48xX22xX7a7xX3xXexX44xX95xX1exX3xX65xXdxX27xX1exX3xX7xX6xX22xX3xX2xX4fxX3xX1exXc5xX3exX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxXaxX3xX1xX43xX10xXb98xX9xXaxX4dxX1exX44xX1exX37xX47axX1exX37xX1xXdxX10xXbxX4dxX65xX22xX4xX47axXexX1xX44xX47axX65xX6xXexX47axXaaxX10xXexX47axX48xX22xX6xX47axXexX44xX6xX1exX47axX65xXdxX10xX1exX47axX7xX6xX22xX47axX2xX4fxX47axX1exX6xX3exX47axXb7xX6xX26xX47axX65xX22xX1exX37xX47axX1exX44xX1exX37xX47axXexX1xX44xX1exX47axX3exX44xXdxX4dxX2xX1b1xX1b1xX1a5xX1bfxX16bxXeaxX1xXexX3exXaxX12xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX20xX2bxXexX3xXaaxXabxXexX3xX48xX22xX7a7xX3xXexX44xX95xX1exX3xX65xXdxX27xX1exX3xX7xX6xX22xX3xX2xX4fxX3xX1exXc5xX3exX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXddaxX6xX22xX3xX2xX4fxX3xX1exXc5xX3exX3xXexX43xXdxXd1xX1exX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xX93xXc0xXcxXc2xX9bxX72xX3xX4xX1dxXbxX3xX88xX26xX72xX3xX4xX1xX262xX1exX1xX3xX48xX22xX26xX6bxX1exX3xX7fxX95xX3xX1exX1xXb8xX1exX3xX65xXb8xX1exX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX93xX62xX95xX3xXcxX98xX1exX1xX9bxX3xX20xX23dxX3xX4xX1xX22xX1exX37xX3xX7xX14xX4xX72xX3xX20xX452xX1exX37xX3xX5xX530xX1exX37xX72xX3xX20xX2bxXexX3xXaaxXabxXexX3xX48xX22xX7a7xX3xXexX44xX95xX1exX3xX65xXdxX27xX1exX16exX3xX20xX7bxXdxX3xX7xX270xX1exX37xX3xX7fxX7ddxXexX3xX4xX1xX1dxXexX72xX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX706xX1exX3xX1exX37xX7axX7bxXdxX3xX65xXb8xX1exX3xX1exX37xX95xX26xX3xX4xX95xX1exX37xX3xX20xX7axX4a1xX4xX3xX1exXb8xX1exX37xX3xX4xX6xX44xX72xX3xX1exX1xXdxX6bxX22xX3xX7fxXdeaxX1exX37xX3xX48xX22xX237xX3xXexX43xXdeaxX3xXbxX1xXb60xX72xX3xX6xX1exX3xX5xX95xX1exX1xXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX65xXdxX7fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa33axX32axX3xXb40xX22xX6xX1exX37xX3xX4xX706xX1exX3xXexX43xX6xX1exX1xX3xXexX1xX88xX3xX1exX37xX22xX452xX1exX3xX5xXbcxX4xX72xX3xX1xX44xX95xX1exX3xXexX1xX95xX1exX1xX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX3xXaaxX1xX233xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxXaxX3xX1xX43xX10xXb98xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1exX1xX47axXexX43xXdxX4dxX7fxX22xX47axX48xX22xX6xX1exX37xX47axX4xX6xX1exX47axXexX43xX6xX1exX1xX47axXexX1xX22xX47axX1exX37xX22xX44xX1exX47axX5xX22xX4xX47axX1xX44xX6xX1exX47axXexX1xX6xX1exX1xX47axXexXdxX10xX22xX47axX4xX1xXdxX47axXaaxX1xX44xX47axXexX43xX44xX1exX37xX47axXb7xX6xX26xX47axX65xX22xX1exX37xX47axX1xX22xX26xX10xX1exX47axX1exX44xX1exX37xX47axXexX1xX44xX1exX47axX3exX44xXdxX4dxX2xX1b1xX4fxX1b1xX4cxX1b1xXeaxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX4dxX3exX10xX65xXdxX6xX4dxX2xX4cxX4fxX4dxX1exX10xX162xX7xX4dxX2xXcbxX2xX1bfxX4dxX2xX4cxX16bxX65xX1bfxX2xX6fxX1bfxX2xX1bfxX4fxXexX16bxX2xX1a5xXcbxX4fxX5xX4fxXeaxX1b8xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX1dxX22xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xX48xX22xX4axX3xX4cxX4dxX4cxX4fxX4cxX4fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX65xXdxX7fxX12xX0xX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1214xX32axX3xXb40xX22xX6xX1exX37xX3xX4xX706xX1exX3xXexX43xX6xX1exX1xX3xXexX1xX88xX3xX1exX37xX22xX452xX1exX3xX5xXbcxX4xX72xX3xX1xX44xX95xX1exX3xXexX1xX95xX1exX1xX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX3xXaaxX1xX233xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxXaxX3xX1xX43xX10xXb98xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1exX1xX47axXexX43xXdxX4dxX7fxX22xX47axX48xX22xX6xX1exX37xX47axX4xX6xX1exX47axXexX43xX6xX1exX1xX47axXexX1xX22xX47axX1exX37xX22xX44xX1exX47axX5xX22xX4xX47axX1xX44xX6xX1exX47axXexX1xX6xX1exX1xX47axXexXdxX10xX22xX47axX4xX1xXdxX47axXaaxX1xX44xX47axXexX43xX44xX1exX37xX47axXb7xX6xX26xX47axX65xX22xX1exX37xX47axX1xX22xX26xX10xX1exX47axX1exX44xX1exX37xX47axXexX1xX44xX1exX47axX3exX44xXdxX4dxX2xX1b1xX4fxX1b1xX4cxX1b1xXeaxX1xXexX3exXaxX12xX1214xX32axX3xXb40xX22xX6xX1exX37xX3xX4xX706xX1exX3xXexX43xX6xX1exX1xX3xXexX1xX88xX3xX1exX37xX22xX452xX1exX3xX5xXbcxX4xX72xX3xX1xX44xX95xX1exX3xXexX1xX95xX1exX1xX3xXexXdxX237xX22xX3xX4xX1xX262xX3xXaaxX1xX233xX3xXexX43xX44xX1exX37xX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX43xX44xX1exX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXddaxXb4xX1exX37xX3xX1bfxX4dxX6fxX72xX3xX68xX1xX88xX3xXexX10cxX4xX1xX3xXf6xX74xXc0xff54xX3xXexXfcxX1exX1xX3xX62xX95xX3xXcxX98xX1exX1xX3xX13xX932xX1exX37xX3xXb40xX22xX270xX4xX3xXf8xX1xXb4xX1exX1xX3xX20xX23dxX3xX20xXdxX3xXaaxXdxXd1xX3exX3xXexX43xX6xX3xX7fxX95xX3xX4xX1xX88xX3xXexX43xX4f6xX3xX18exX22xX9exXdxX3xX5xX95xX3exX3xX7fxXdxX27xX4xX3xX7fxX3fxXdxX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX1214xX32axX3xXb40xX22xX6xX1exX37xX3xX7fxX6bxX3xXexX43xXdxXd1xX1exX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXb7xXb8xX26xX3xX65xXbcxX1exX37xX3xX1xX22xX26xX27xX1exX3xX20xX2bxXexX3xX4xX1xX22xX31xX1exX3xX1exX35xX1exX37xX3xXexX1xX35xX1exX3xX3exX3fxXdxXeaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX65xXdxX7fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX22xX5xX12xX0xX65xXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX4dxX65xXdxX7fxX12xX0xX4dxX65xXdxX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8282xX22xXexX1xX44xX43xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX6b6xX1xXb60xX0xX4dxXbxX12
Đức Phú