Nga thử thành công lò phản ứng vĩnh cửu cho tàu ngầm nguyên tử
Theo báo cáo của văn phòng thiết kế chế tạo máy mang tên Afrikantov, thành viên của Tập đoàn nguyên tử Rosatom, Nga đã chế tạo và thử thành công lò phản ứng hạt nhân có trữ lượng đủ cho cả tuổi đời của một tàu ngầm nguyên tử.
2f0axde28xb693xc309x10e25xa657x11392xebb2x9165xX7xab33x5a25x598cxe76bx464ax9759xX5x4f2dxXax8a85xb484x5e02xX6xX3xXexX1x86f9xX3xXexX1x979ex9915xX1xX3xX4x303exX1exX14xX3xX5xf5aexX3xXbxX1x3051xX1exX3x10cccxX1exX14xX3xf0efx9644xX1exX1xX3xX4xX19xa542xX3xX4xX1x6f7dxX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14x3f05x3c00xX3xX1exX14xX39xa355x8629xX1exX3xXexX19xX0xb74exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc971xX10xX6xfc3axXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3x5aafxa102xX3dxX3xX4xX6dxX3dxX3xX4xc183xX6xX3xX32x4a4bxX1exX3xXbxX1xX27xX1exX14xX3xXexX1xXdx8da9xXexX3x6af7xX85xX3xX4xX1xX85xX3xXexf1c4xX3dxX3xX46xX6dxX4bxX3xX46xX6xX1exX14xX3xXexX4cxX1exX3xfa6dx7398xd439xXdxX88xX6xX1exXexX3dxX32xba8axX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX32xXdxX4cxX1exX3xX4xX75xX6xX3xXcx11104xXbxX3x7876xX3dxX1dxX1exX3xX1exX14xX39xX4bxX4cxX1exX3xXexX19xX3x5da1xX3dxX7xX6xXexX3dxX46xXaaxX3xX13xX14xX6xX3xXbfx4270xX3xX4xX1xX85xX3xXexX90xX3dxX3xX32xX1dxX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX4xX22xX1exX14xX3xX5xX27xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1exX14xX3xX1xX90xXexX3xX1exX1x988axX1exX3xX4x6dfdxX3xXexXa2x4211xX3xX5x640dx600cxX1exX14xX3xXbfxX75xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX2bxX3xXexX39x6d28xXdxX3xXbfx1183exXdxX3xX4xX75xX6xX3xX46x7508xXexX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1exX14xX39xX4bxX4cxX1exX3xXexX19x9d21xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx888dxX10xX1exXexX10xXa2xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXa2xX10xXa1xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x5f87xX52xX52xXdxX46xX14xX147xX32xXdxX10xXexX1exX6xX46xXbxX5xX39xX7xX147xX32xX1exX52xXexd469xX184x675dxX52xf897xXbxX5xX3dxX6xX64xX10xX64xX52xX1xX3dxXexX1exX1ex69f5xX52x11655xX186xX2x1055ax9f56xX186xX19bxX19cxX186xX19bxX52xXexXex1125cxX32xX1exX19cxXexX6xX39xX19cxX1exX14xX6xX46xX19cxX1exX14xX6xX147x62d7xXbxX14xXaxX12xX0xXdxX46xX14xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX52xX52xXdxX147xX6cxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX1exX1xX147xX32xX1exX52xX1exX10xcac3xX7xX52xX2xX19bx42f6xX198xX52xX2xX186x6a86xX64xX1e2xX2xX1e7xX186xX1e7xX1e2xX1e7xXexd326xX184xX1e7xX1e7xX5xX2xX147xX1b6xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX4xX22xX1exX14xX3xX5xX27xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1exX14xX3xX32xX33xX1exX1xX3xX4xX19xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1exX14xX39xX4bxX4cxX1exX3xXexX19xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX6xXbxXexXdxX3dxX1exXaxX12xXcxX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1xX90xXexX3xX1exX1xX10axX1exX3x3f21xX39xXa2xX4bxX3x10fd2xX3dxX5xX14xX3dxXa2xX39xX88xX4bxX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX6xX147xX3x67f0xX13xX14xX39x3ee1xX1exX16dxX3xXcexX10xX39xXexX10xXa2xX7xX52xXcxXcx114e4xf524xX13x409exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc74exX3dxX64xX4bxXaxX12xX13xX1xX115xX3xX32xXbcxX4bxX3xXexXa2xX3dxX1exX14xX3xXexX115x10ffexX1exX14xX3xX5xX6xXdxXaaxX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1exX14xX39xX4bxX4cxX1exX3xXexX19xX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX7x6f31xX3xX88xX1xX22xX1exX14xX3xX4xX45xX1exX3xXbxX1xX2bxXdxX3xXexXdxX85xX1exX3xX1xX1dxX1exX1xX3xc111xXexX6dxXdxX3xX88xX1xf143xXdxX3xXbfxX132xX1exX14xX3xX5xX27xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1exX14xXaaxXaxX3xXbfxX28exX1exX14xX3xX1exX14xX1xX33xX6xX3xX32xf9c2xXdxX3xX32xXdxe6e4xX4xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xXexX90xX46xX3xXa2xX12axXdxX3xX1xX1dxX1exX14xX3xX1exX14xc439xX3xX4xX1xXdxX85xX1exX3xXbfx5b84xX39xX3xX4xX75xX6xX3xX61xX90xX46xX3xXbfxX132xXdxX3xX1xX2bxXdxX3x10171xX39xX10axX1exX3xX13xX14xX6xX147xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX3dxX64xX4bxXaxX12xX61xXdxX337xX1exX3xXexX90xXdxX3xX32xXdxX337xX4xX3xXexX6dxXdxX3xX1exX90xXbxX3xX1exX1xXdxX4cxX1exX3xX5xXdxX337xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xX5xX27xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1exX14xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xXbfxX115xX116xX4xX3xXexX1x9f13xX4xX3xX1xXdxX337xX1exX3xX46xX132xXexX3xX5xX45xX1exX3xXexXa2xX3dxX1exX14xX3xX32xX27xX1exX14xX3xX1e7x5446xX2xX186xX3xX1exX79xX46xX3xX32xX1dxX3xX88xb3bfxX3dxX3xX64xX1dxXdxX3xX46xX132xXexX3xXexX1xX6dxX1exX14xX147xX3xX29dx43efxX3xXexX45xX46xX3xX36axX39xX6xX1exX3xXexXa2x8d65xX1exX14xX3xX4xX75xX6xX3xX1exX10exXaaxX3xX1xX3dxX90xXexX3xXbfxX132xX1exX14xX3xX1exX1dxX4bxX3xXexXa2xX4cxX1exX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xXbfxX115xX116xX4xX3xX14xX40dxXdxX3xX5xX1dxX3xX309xX1xX3dxX90xXexX3xXbfxX132xX1exX14xX3xX7x9cefxX3xX2x10a5exX3xX32xX1dxX3xXexXa2xX3dxX1exX14xX3xX46xX132xXexX3xXexX1xX6dxX1exX14xX3xX1exX90xXbxX3xX5xX27xX3xXexX3dxX1dxX1exX3xX6cxX132xX3xX1exX79xX1exX14xX3xX5xX3c5xX4xX3xX4xX1xXdxX85xX1exX3xXbfxX357xX39xX3xX4xX75xX6xX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX14xXdxX2bxX46xX3xX1a5xX39xX44dxX1exX14xX3xXexX44dxXdxX3xXexX1xXdx5d5fxX39xX147xX3xX157xX1x774bxX1exX1xX3xX32xX400xX3xX32xXbcxX4bxX3xX88xX1xXdxX3xX88xX1xX22xX1exX14xX3xXbfxX27xXdxX3xX1xc6d9xXdxX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX1exX90xXbxX3xX1exX1xXdxX4cxX1exX3xX5xXdxX337xX39xX3xX1exX112xX6xXaaxX3xX1xX337xX3xX7xX44dxX3xX7xX19xX3xX64x857axX1exX14xX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX7xX2eexX3xXexX79xX1exX14xX3xX5xX4cxX1exX3xX1exX1xXdxd1f9xX39xX3xX5xX45xX1exX147xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX3dxX64xX4bxXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX32xX79xX1exX3xXbxX1xX27xX1exX14xX3xXexXa2xX4cxX1exXaaxX3xX32xXdxX337xX4xX3xXexX1xX19xX3xX1exX14xX1xXdxX337xX46xX3xXbfxX115xX116xX4xX3xXexXdxX85xX1exX3xX1xX1dxX1exX1xX3xXexXa2xX4cxX1exX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xXexX1xX85xX3xX1xX337xX3xXexX1xX2exX3xXexX115xXaaxX3xX5xX1dxX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1dxX39xX3xX2afxX3dxXa2xX10xXdxX3xX32xX1dxX3xX272xX6xX7xX10xX1exX147xX52xX147xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXa2xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexXa2xX3dxX1exX14xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX4cxX1exX3xX36axX39xX6xX1exX16dxX0xX52xX7xXexXa2xX3dxX1exX14xX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3e1xXexX1xX39xX46xX6cxX3e1xX6xX1exX64xX3e1xX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX2bxXdxX3xX36axX39xX10axX1exX3xX13xX14xX6xX3xXexXdxX85xXbxX3xX1exX1xXbcxX1exX3xXexX1dxX39xX3xX1xX132xX3xX32xX337xX3xXexX4cxX1exX3xX5xX19xX6xX3xX46xX332xXdxXaxX3xX1xXa2xX10xXa1xX9xXaxX52xX32xX39xX3e1xX88xX1xXdxX52xX1xX6xXdxX3e1xX36axX39xX6xX1exX3e1xX1exX14xX6xX3e1xXexXdxX10xXbxX3e1xX1exX1xX6xX1exX3e1xXexX6xX39xX3e1xX1xX3dxX3e1xX32xX10xX3e1xXexX10xX1exX3e1xX5xX39xX6xX3e1xX46xX3dxXdxX52xX2xX1e7xX19bxX184xX198xX198xX147xX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX14xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX52xX46xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX198xX186xX52xX1exX10xX1ddxX7xX52xX2xX19bxX1e2xX186xX52xX2xX186xX19bxX64xX1e2xX198xX1e2xX198xX1e2xX198xX1e7xXexX184xX1e2xX1f1xX186xX5xd9b3xX3e1xX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX1exX147xX1b6xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX4xX22xX1exX14xX3xX5xX27xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1exX14xX3xX32xX33xX1exX1xX3xX4xX19xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1exX14xX39xX4bxX4cxX1exX3xXexX19xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX32xX12xX0xX7xXexXa2xX3dxX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX2bxXdxX3xX36axX39xX10axX1exX3xX13xX14xX6xX3xXexXdxX85xXbxX3xX1exX1xXbcxX1exX3xXexX1dxX39xX3xX1xX132xX3xX32xX337xX3xXexX4cxX1exX3xX5xX19xX6xX3xX46xX332xXdxXaxX3xX1xXa2xX10xXa1xX9xXaxX52xX32xX39xX3e1xX88xX1xXdxX52xX1xX6xXdxX3e1xX36axX39xX6xX1exX3e1xX1exX14xX6xX3e1xXexXdxX10xXbxX3e1xX1exX1xX6xX1exX3e1xXexX6xX39xX3e1xX1xX3dxX3e1xX32xX10xX3e1xXexX10xX1exX3e1xX5xX39xX6xX3e1xX46xX3dxXdxX52xX2xX1e7xX19bxX184xX198xX198xX147xX1xXexX46xXaxX12xX61xX2bxXdxX3xX36axX39xX10axX1exX3xX13xX14xX6xX3xXexXdxX85xXbxX3xX1exX1xXbcxX1exX3xXexX1dxX39xX3xX1xX132xX3xX32xX337xX3xXexX4cxX1exX3xX5xX19xX6xX3xX46xX332xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXa2xX3dxX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX157xX2c5xX3xX36axX39xX6xX1exX3xXexX1xX22xX1exX14xX3xXexX357xX1exX3xX13xX14xX6xX3xXcexf7e4xXa0xX3xX13xX3dxX32xX3dxX7xXexXdxX3xX64x34dbxX1exX3xX1exX14xX39xX28exX1exX3xXexXdxX1exX3xXex927cxX3xX2afxX132xX3x8cd0xX39xX44dxX4xX3xXbxX1xX27xX1exX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX3dxX3xX6cxXdxX85xXexXaaxX3xX1exX14xX1dxX4bxX3xX198xX19bxX52xX1f1xX52xX198xX186xX2xX19bxXaaxX3xX61xX2bxXdxX3xX36axX39xX10axX1exX3xX13xX14xX6xX3xX7xX2eexX3xX5xX1dxX46xX3xX5xe742xX3xXexX1xX115xX116xX1exX14xX3xX4xX12axX3xXexXdxX85xXbxX3xX1exX1xXbcxX1exX3xXexX1dxX39xX3xX1xX132xX3xX32xX337xX3xX309x813bxX22xX3xXbfxX44dxX4xX3xc102xX3dxXa2xX7xX1xX88xX3dxX32xX450xXaaxX3xXexX1dxX39xX3xX4xX1xXdxX85xX1exX3xX46x4a05xXexX3xX1exX115xX332xX4xX3xX4x34d9xX3xX5xX332xX1exX3xXbfxX45xX39xX3xXexXdxX4cxX1exX3xX4xX75xX6xX3xX1exX115xX332xX4xX3xX1exX1dxX4bxX3xXbfxX115xX116xX4xX3xXbfxX10exX1exX14xX3xX46xX332xXdxX3xX88xX4abxX3xXexX80bxX3xX88xX1xXdxX3x54fexXdxX4cxX1exX3xX29cxX22xX3xX7xX4f1xXbxX3xXbfxX126xX3xX32xX1dxX3dxX3xX1exX79xX46xX3xX2x10cbaxX8e1xX2xX147xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX32xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4cxX1exX3xX5xX19xX6xX3xX2afxX39xXa2xX10xX32xX10xX7xXexX1exXdxX88xXaaxX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1xX90xXexX3xX1exX1xX10axX1exX3xbb3dxX3dxX7xX10xXdxX64xX3dxX1exX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX132xX3xX64xXdxX337xX1exXaxX3xX1xXa2xX10xXa1xX9xXaxX52xX32xX39xX3e1xX88xX1xXdxX52xXexX10xX1exX3e1xX5xX39xX6xX3e1xX6cxX39xXa2xX10xX32xX10xX7xXexX1exXdxX88xX3e1xXexX6xX39xX3e1xX1exX14xX6xX46xX3e1xX1xX6xXexX3e1xX1exX1xX6xX1exX3e1xXbxX3dxX7xX10xXdxX64xX3dxX1exX3e1xX4xX39xX6xX3e1xX1exX14xX6xX3e1xX5xX3dxX3e1xX64xXdxX10xX1exX52xX2xX1e7xX19bxX1e2xX1e7xX8e1xX147xX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX14xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX52xX46xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX198xX186xX52xX1exX10xX1ddxX7xX52xX2xX19bxX198xX8e1xX52xX2xX186xX19bxX64xX1e7xX198xX1e2xX2xX1e7xX1e7xX6a3xXexX184xX198xX2xX5xX198xX3e1xXbxX1xX3dxXexX3dxX3e1xX2xX3e1xX2xX1e7xX1e2xX198xX186xX198xX2xX1e2xX2xX1e7xX1e7xX1e2xX147xX1b6xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX4xX22xX1exX14xX3xX5xX27xX3xXbxX1xX2bxX1exX3xX2exX1exX14xX3xX32xX33xX1exX1xX3xX4xX19xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1exX14xX39xX4bxX4cxX1exX3xXexX19xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX32xX12xX0xX7xXexXa2xX3dxX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4cxX1exX3xX5xX19xX6xX3xX2afxX39xXa2xX10xX32xX10xX7xXexX1exXdxX88xXaaxX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1xX90xXexX3xX1exX1xX10axX1exX3xX929xX3dxX7xX10xXdxX64xX3dxX1exX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX132xX3xX64xXdxX337xX1exXaxX3xX1xXa2xX10xXa1xX9xXaxX52xX32xX39xX3e1xX88xX1xXdxX52xXexX10xX1exX3e1xX5xX39xX6xX3e1xX6cxX39xXa2xX10xX32xX10xX7xXexX1exXdxX88xX3e1xXexX6xX39xX3e1xX1exX14xX6xX46xX3e1xX1xX6xXexX3e1xX1exX1xX6xX1exX3e1xXbxX3dxX7xX10xXdxX64xX3dxX1exX3e1xX4xX39xX6xX3e1xX1exX14xX6xX3e1xX5xX3dxX3e1xX64xXdxX10xX1exX52xX2xX1e7xX19bxX1e2xX1e7xX8e1xX147xX1xXexX46xXaxX12xXcxX4cxX1exX3xX5xX19xX6xX3xX2afxX39xXa2xX10xX32xX10xX7xXexX1exXdxX88xXaaxX3xXexX1dxX39xX3xX1exX14xX45xX46xX3xX1xX90xXexX3xX1exX1xX10axX1exX3xX929xX3dxX7xX10xXdxX64xX3dxX1exX3xX4xX75xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX132xX3xX64xXdxX337xX1exX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXa2xX3dxX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxXa2xX3dxX1exX14xX3xXexX1xX22xX1exX14xX3xXbfxXdxX337xXbxX3xX5xXdxX4cxX1exX3xX6cxX6xX1exX14xX3xXbfxX115xX116xX4xX3xXcxX126xX1exX14xX3xXexX1xX44dxX1exX14xX3xX29dxX5xX6xX64xXdxX46xXdxXa2xX3xX929xX39xXexXdxX1exX3xXbfxX40dxX4xX3xX1xX28exXdxX3xXbfxX45xX39xX3xX1exX79xX46xXaaxX3xX22xX1exX14xX3xXbfxXdcxX3xX5xXdxX337xXexX3xX88xX4cxX3xX1e7xX3xX5xX3dxX90xXdxX3xX32xX34exX3xX88xX1xX4b1xX3xX46xX332xXdxX3xX4xX3c5xX4xX3xX46xX90xX1exX1xX3xX7xX2eexX3xXbfxX115xX116xX4xX3xXexXa2xX6xX1exX14xX3xX6cx8443xX3xX4xX1xX3dxX3xX36axX39xX10axX1exX3xXbfxX132xXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexXa2xX3dxX1exX14xX3xXexX115xX2c5xX1exX14xX3xX5xX6xXdxX147xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX32xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX39xX5xX12xX0xX64xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa2xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX32xX12xX0xX52xX64xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6634xX3dxX39xXa2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX29dxXdxX10xXexX1exX6xX46xaf4bxX0xX52xXbxX12