Thu giữ 300 bộ kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo
(Baohatinh.vn) - Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 300 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.
e177xf89cx137fax14375x14508xebefxef46xf57bx10af4xX7x1131cx11951x15d5ax15245xf5c6x146d5xX5x1492dxXax10fd8xXcxX1x12a95xX3xf400xXdx13148xX3x148baxe4d8xX1cxX3x10a2bx15b6cxX3x132f6xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3x14ca0x12cf9x104cfx10f67x13ce7x11372xX2x15448xX3xX22xX1x14b94x15164xX17xX3x11fb3x10c2cxX3xX37xX17xX15x110aexX37xX3xX17xfd00xX4xX3x1038bx144f6xX37xX3xX4xX1xX15x128a8x15b4bxX37xX3x10b3axX15xX6xX3xX4x14239xX6xX3xX22xX1x10409xX15xX3xX2bx13a00xX15xX3xXcxX3axX10x16591xX0x137baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117dcxX10xX6x13804xXaxX12xXcxX3ax1111fx12555xX3xX22xXdxX4fxX80xX3xX7xX66x107f0xXexX3x115b9xXdxe349xX37xX3xXbxX1x157b5xX37xX17xX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3x13765xX15xX44xX4xX3xXex12f6bxX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xX3x14777xX8cxX20xX3x14948xX20xXdxX3xX8cxXdxX8exX37xX3xXbxX1xX93xX37xX17xX3xX77x122d3xX3xXcx15570xX37xX1x11948xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1x1212exXbxX3xX47x11ffaxXdxX3xX77xf464xXdxX3xXa0xX15xX6xX37xX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xXa0xX15xX44xX4xX3xXexXa6xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xX3xX47x118caxX6xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxeeb7xX37x12b46xX3xX1fx14323xXexX3xX17xXdxX19xX3xX47x113a0xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX3x15fccxX15x147caxXexX3xX154x16600xe7a0xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX66xX7axX4exXaxX12xX0xXdxX80xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bxX10xX37xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXax1134cxXdxX7axXexX1x12d68xX3x14b07xX2xede3xXbxX154x10a9exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX192xX3x14879xX2xX1cxXbxX154xX199xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX68xX68xXdxX15bxX1fxX6xX66xX1xX6xXexXdxX37xX1xX15bxX47xX37xX68xX37xX10xX18dxX7xX68x13e83xX1c6xX2xX1cxX68xX32xX194xX7axX1bxX1cx14edexX1c6xX1c6xX1cx12773xXexX2xX194xX194xX196xX196xX5xX1cxX15bxXbxX37xX17x1128dxX3axX9xX1c6xX1a3xX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX52xX15xX6xX3xX4xX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xXaxX3xX18dxXdxX7axXexX1xX9xXaxX194xX2xX196xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1a3xX2xX1cxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX66xX37xXaxX12x1171bx1622bxX4xX3xX5x101e3xXd3xX37xX17xX3xX4xX1xX15axX4xX3xX37x10b6dxX37xX17xX3xX22xXdxX4fxX80xX3xXb5xXa6xX80xX3xXexX6xX37xX17xX3xX47xX48xXexX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX66xX7axX4exXaxX12xX2dxXc5xX66xX3xX1xX40xXdxX3xX2xX1bxX3xX17xXdx13f71xX3xX1bxX1cxX3xXbxX1x1447dxXexX3xX37xX17xXc5xX4exX3xX1d0xX68xX1bxX10axX3xXexX7fxXdxX3xX5xX15xX40xX37xX17xX3xX37xX1xX48xXbxX3xX4xXdbxX37xX1xX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xXa0xX15xX44xX4xX3xXexXa6xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xX10axX3xX5xX278xX4xX3xX5xX27cxXd3xX37xX17xX3xX4xX1xX15axX4xX3xX37xX287xX37xX17xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX108xX37xX3xX154xX10xX3xX36xX3xXexX36xX3xX1fxXdxX4fxX37xX3xX22xXdxX4fxX80xX3xX7xX66xX89xXexX3xX1bxX1d4xX77xX3xX1cxX2xX1a3xX15bxX1d4xX32xX3xX7axX66xX3xXexXc5xXdxX3xX154xXa6xX3x15741xX17xX15xX4ex132bcxX37xX3xX2dxX287xX37xX3xX34bxX17xX6xX3xXb1x11a97xX34bxX3xX2xX32xX32xX1cxXcbxX3xX52xX15xX8exX3xe18exX3xX154x1492fxX3xX34bxX17xX1xXdxX3xX277x124baxX80xX3xXb1xX34bxX17xX1xXdxX3xX277xX20xX4xX10axX3xX34bxX17xX1xX108xX3x13c19xX37xXcbxX3xXb5xXdxe29fxX15xX3xX22xX1xXdxX4fxX37xX3xX4x1621bxX3xX1fxXdxX4fxX15xX3xX1xXdxX108xX37xX3xX37xX17xX1xXdxX3xX47xX156xX37xX3xX37xX8exX37xX3xXexXdxXa6xX37xX3xX1xXc5xX37xX1xX3xX22xXdxX4fxX80xX3xXexX3axX6xX15bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX66xX7axX4exXaxX12xX0xXdxX80xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bxX10xX37xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX7axXexX1xX192xX3xX194xX2xX196xXbxX154xX199xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX192xX3xX1a3xX2xX1cxXbxX154xX199xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX68xX68xXdxX15bxX1fxX6xX66xX1xX6xXexXdxX37xX1xX15bxX47xX37xX68xX37xX10xX18dxX7xX68xX1c6xX1c6xX2xX1cxX68xX32xX194xX7axX1bxX1cxX1d0xX1c6xX1c6xX196xX1bxXexX1d4xX1c6xX1d0xX194xX32xX5xX1cxX15bx157f0xXbxX17xX1e1xX3axX9xX1d4xX1d4xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX52xX15xX6xX3xX4xX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xXaxX3xX18dxXdxX7axXexX1xX9xXaxX194xX2xX196xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1a3xX2xX1cxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX66xX37xXaxX12xXcxX66xXc5xX37xX3xX1fxX20xX3xX7xX44xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX4xX396xX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX10axX3xX154xX15xX156xXexX3xX154xX15axX15bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX66xX7axX4exXaxX12xXcxX7fxXdxX3xX1xXdxX108xX37xX3xXexX3axX27cxX2bexX37xX17xX3xX5xX278xX4xX3xX5xX27cxXd3xX37xX17xX3xX4xX1xX15axX4xX3xX37xX287xX37xX17xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX108xX37xX3xXexX3axX8exX37xX3xX4xX6xX3xX1fxXdxX37xX3xX154xX10xX3xX4xX396xX3xX80xX20xXexX3xXexX1x14a9fxX37xX17xX3xX80xXc5xX15xX3xXb5xX10xX37xX3xX1fxX8exX37xX3xXexX3axX66xX37xX17xX3xXb5xX278xX37xX17xX3xX2xX1c6xX3xX1xX20xXbxX3xX37xX1x12ad6xX10axX3xX80x16164xXdxX3xX1xX20xXbxX3xX4xX396xX3xX1c6xX196xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX10axX3xX7xX44xX3xX1xXc5xX37xX17xX3xXexX3axX8exX37xX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX4xX396xX3xX17xXdxX156xX4exX3xXexX2bexX3xX5xXdxX8exX37xX3xX52xX15xX6xX37xX3xXb5xXa6xX37xX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX10axX3xX154xX15xX156xXexX3xX154xX15axX15bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX66xX7axX4exXaxX12xX277xX278xX4xX3xX5xX27cxXd3xX37xX17xX3xX4xX1xX15axX4xX3xX37xX287xX37xX17xX3xXexX7fxXdxX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xX3xXb5xX36bxX3xXexXdxXa6xX37xX3xX1xXc5xX37xX1xX3xX5xX48xXbxX3xX1fxXdxX8exX37xX3xX1fxXdbxX37xX10axX3xX154xX57xX3xX5x1453axX3xXexX1xX10xX66xX3xX52xX15xX4exX3xXb5x11f28xX37xX1xX3xX4x1519fxX6xX3xXbxX1xX89xXbxX3xX5xX15xX48xXexX15bxX0xX68xXbxX12xX0xX7axXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7axX3axX10xX5xX6xXexX10xX7axXaxX12xX0xX7xXexX3axX66xX37xX17xX12xXcxXdxX37xX3xX5xXdxX8exX37xX3xX52xX15xX6xX37xX192xX0xX68xX7xXexX3axX66xX37xX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX30xXexX1xX15xX80xX1fxX30xX6xX37xX7axX30xX7xX6xXbxX66xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xX192xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1x150afxX37xX3xX2xX15bxX1cxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xXaxX3xX1xX3axX10x13a9cxX9xXaxX68xX6xX37xX30xX37xXdxX37xX1xX30xXexX3axX6xXexX30xXexX15xX68xX1xX6xX30xXexXdxX37xX1xX30xXexX1xX15xX30xX17xXdxX15xX30xX1xX66xX37xX30xX2xX30xX1cxX1cxX1cxX30xX1fxX66xX30xX22xXdxXexX30xXexX10xX7xXexX30xX22xX1xX66xX37xX17xX30xX3axX66xX30xX37xX17xX15xX66xX37xX30xX17xX66xX4xX68xX1c6xX1c6xX1d0xX1bxX1a3xX194xX15bxX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX17xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX68xX80xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX1c6xX1cxX68xX37xX10xX18dxX7xX68xX1c6xX1c6xX2xX1cxX68xX32xX194xX7axX1c6xX1c6xX1cxX1c6xX194xX2xX1d0xXexX1a3xX1a3xX1cxX1cxX1c6xX5xX1cxX15bxX444xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX52xX15xX6xX3xX4xX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX47xX12xX0xX7xXexX3axX66xX37xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xX192xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6faxX37xX3xX2xX15bxX1cxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xXaxX3xX1xX3axX10xX726xX9xXaxX68xX6xX37xX30xX37xXdxX37xX1xX30xXexX3axX6xXexX30xXexX15xX68xX1xX6xX30xXexXdxX37xX1xX30xXexX1xX15xX30xX17xXdxX15xX30xX1xX66xX37xX30xX2xX30xX1cxX1cxX1cxX30xX1fxX66xX30xX22xXdxXexX30xXexX10xX7xXexX30xX22xX1xX66xX37xX17xX30xX3axX66xX30xX37xX17xX15xX66xX37xX30xX17xX66xX4xX68xX1c6xX1c6xX1d0xX1bxX1a3xX194xX15bxX1xXexX80xXaxX12xX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xX192xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6faxX37xX3xX2xX15bxX1cxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX3axX66xX37xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xfbeexX1xX93xX37xX17xX3xX6xX37xX3xX37xXdxX37xX1xX3xX80xX7fxX37xX17xX3xX47xXc5xX3xXbxX1xX93xX37xX17xX3xX4xX1xX44xX37xX17xX3xXexX20xXdxX3xXbxX1xX7fxX80xX3xX7xX57xX3xX7axX115xX37xX17xX3xX4xX36xX37xX17xX3xX37xX17xX1xX108xX3xX4xX6xX66xX3xXb1xX2bxX36xX37xX17xX3xX6xX37xX3xX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xXcbxX3xX47xXfexX6xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xXd3xXbxX3xX47xXd7xXdxX3xX5xX278xX4xX3xX5xX27cxXd3xX37xX17xX3xX52xX15xXdbxX37xX3xX5xX662xX3xXexX1xX66exX3xXexX3axX27cxX2bexX37xX17xX3xX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xX3xX22xXdxX4fxX80xX3xXexX3axX6xX10axX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2xX15bxX1cxX196xX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX7axX66xX3xX37xX27cxXd7xX4xX3xX37xX17xX66xXc5xXdxX3xX7xXdbxX37xX3xX154xX15xX156xXexX10axX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX4xX396xX3xX1xX66xX89xX3xXb5xX6faxX37xX10axX3xX4xX1xX15axX37xX17xX3xX80xXdxX37xX1xX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX3xX154xX15xX156xXexX3xX154xX15axX15bxX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX47xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xX192xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX32xX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX52xX15xX6xX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xXaxX3xX1xX3axX10xX726xX9xXaxX68xXbxX1xX6xXbxX30xX5xX15xX6xXexX30xX7axX66xXdxX30xX7xX66xX37xX17xX68xX1xX6xX30xXexXdxX37xX1xX30xXexX1xX15xX30xX17xXdxX15xX30xX32xX1cxX1cxX30xX1fxX66xX30xX22xXdxXexX30xXexX10xX7xXexX30xX4xX66xX47xXdxX7axX30xX2xX32xX30xX47xX6xX37xX30xX4xX1xX15xX4exX10xX37xX30xX52xX15xX6xX30xX4xX15xX6xX30xX22xX1xX6xX15xX30xX4xX6xX15xX30xXexX3axX10xX66xX68xX1c6xX1c6xX1d0xX1c6xX1d0xX1a3xX15bxX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX17xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX68xX80xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX1c6xX1cxX68xX37xX10xX18dxX7xX68xX1c6xX1c6xX2xX1cxX68xX2xX2xX1d4xX7axX2xX1cxX32xX1bxX194xX196xX196xXexX194xX194xX196xX2xX2xX5xX1cxX15bxX444xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX22xX1xX36xX37xX17xX3xX3axX3bxX3xX37xX17xX15xX40xX37xX3xX17xX44xX4xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX52xX15xX6xX3xX4xX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX47xX12xX0xX7xXexX3axX66xX37xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xX192xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX32xX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX52xX15xX6xX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xXaxX3xX1xX3axX10xX726xX9xXaxX68xXbxX1xX6xXbxX30xX5xX15xX6xXexX30xX7axX66xXdxX30xX7xX66xX37xX17xX68xX1xX6xX30xXexXdxX37xX1xX30xXexX1xX15xX30xX17xXdxX15xX30xX32xX1cxX1cxX30xX1fxX66xX30xX22xXdxXexX30xXexX10xX7xXexX30xX4xX66xX47xXdxX7axX30xX2xX32xX30xX47xX6xX37xX30xX4xX1xX15xX4exX10xX37xX30xX52xX15xX6xX30xX4xX15xX6xX30xX22xX1xX6xX15xX30xX4xX6xX15xX30xXexX3axX10xX66xX68xX1c6xX1c6xX1d0xX1c6xX1d0xX1a3xX15bxX1xXexX80xXaxX12xX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xX192xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX32xX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xX52xX15xX6xX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX3axX66xX37xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xX277xX278xX4xX3xX5xX27cxXd3xX37xX17xX3xX4xX1xX15axX4xX3xX37xX287xX37xX17xX3xXexX7fxXdxX3xX2bxX57xX6xX3xX22xX1xX5cxX15xX3xX52xX15xX44xX4xX3xXexXa6xX3xX2bxX60xX15xX3xXcxX3axX10xX66xX3xXb1xX77xXc5xX3xXcxXc8xX37xX1xXcbxX3xX47xXfexX6xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX108xX37xX10axX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX32xX1cxX1cxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxXexX3xXexX10xX7xXexX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xX22xX1xX89xX37xX17xX3xX37xX17xX15xX4exX8exX37xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xX47xX48xX37xX3xX4xX1xX15xX4exX4fxX37xX3xXexXfexX3xX277xXc5xX66xX3xX47xX38cxX3xX2dxXdxX108xXexX3xX34bxX6xX80xX15bxX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX47xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xX15xX5xX12xX0xX7axXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX68xX7axXdxX47xX12xX0xX68xX7axXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX386xX15xXexX1xX66xX3axXaxX12xXcxX1xX6xX37xX1xX3x129e6xXdxX6xX37xX17xX0xX68xXbxX12
Thanh Giang