Xây dựng cơ sở xã, phư­ờng vững mạnh - nền tảng phát triển kinh tế
Xây dựng cơ sở xã, phư­ờng vững mạnh là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược cả trước mắt và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận AN-QP, nhất là thế trận lòng dân ở cơ sở vững chắc, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
73f3xd035x9218xe679x860cx8827x755ex969exa452xX7xebe7xc1d8xbd15xe799x7f78xab18xX5xb19fxXaxe5aexed03x927fxe20bxX3xebabxbc71x8dc0x8af0xX3xX4xe3f8xX3xX7xbdc5xX3x9987xf221x9fdaxX3xXbxX1x7671xec59xbceaxX19xX1axX3x7780xdd89xX19xX1axX3xec9ax8956xX19xX1xX3xd658xX3xX19xb616xX19xX3xXexd6bdxX19xX1axX3xXbxX1xd918xXexX3xXexb035xXdx9e54xX19xX3xe1ebxXdxX19xX1xX3xXexccb7xX0x9ca7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccc0xX10xX6xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19x74a2xX3xd3ecxf425xX7xXexXdxefdcxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX29xX2axX19xX1axX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX33xX34xX19xX1xX3xX5xe324xX3xX33xb4b4xXexX3xX4xX1x9f3axX3xXexX49xX28xX1dxX19xX1axX3xX4xa168xX3xd8bbxX3xX19xX1axX1xe9d8xX6xX3xX4xX1xXdxX54xX19xX3xX5xX28x77e5xX4xX3xX4xX3fxX3xXexX49xX28x9394xX4xX3xX33x9e11xXexX3xX2exXadxX3xX5xX14xX7fxX3xX17xXadxXdxX3xXexX49x9722xX19xX1axX3xX7xX18xX3xX19xX1axX1xXdxa241xXbxX3xX22xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2exXadxX3xa953xX3fxXeexX3xX2exXf9xX3xXcxb413xX3x8d49xX7fxd39exX4xX24xX3xX1axXbfxXbxX3xXbxX1x8debxX19xX3xX112xX7fxX6xX19xX3xXexX49x8d55xX19xX1axX3xX2exXadxXeexX3xX2exXdxXf9xX4xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX54xX3xXexX49xa301xX19xX3xd488xe111xX38xd191xef2bxX24xX3xX19xX1xb12fxXexX3xX5xXadxX3xXexX1xX54xX3xXexX49xX144xX19xX3xX5x8b20xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX20xX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX4xX1xXdexX4xX24xX3xXexX1xd4f7xX4xX3xcc18xc625xX15xX3xX4exXdxX19xX1xX3xXexX54xX38xX22xX23xX3xX1xXb0xXdxX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX49xXdxX4bxX19x9d33xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6caxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xXcxX1xX2axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX112xX7fxX6xX24xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX150xXbxX3xXb5xX15xX3xb6ebxX3fxX19xX1axX24xX3xX4xX1x99b1xX19xX1xX3xX112xX7fxX15xX3bxX19xX3xX20xX3xX65xXadxX3xXcxXc6xX19xX1xX3xX180xX23xX3xXexX144xXbxX3xXexX49xX7fxX19xX1axX3xX5xX23xX19xX1xX3xX180xX34xXeexX24xX3xX4xX1xd6f0xX3xX180xX34xXeexX3xXexX49xXdxX4bxX19xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX4xdc90xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX24xX3xX22xX23xX3xXbxX1xX28xX2axX19xX1axX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX33xX34xX19xX1xX3xXexXeexXadxX19xX3xX17xXdxXf9xX19xX3xX2exXadxX3xX180xX23xX3xX180xX34xXexX3xX4exX54xXexX3xX112xX7fxX3fxX3xXexXeexXadxX19xX3xX17xXdxXf9xX19xX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xXexX49xe9afxX19xX3xd82bxX3xX19xXb0xXdxX3xX17xX7fxX19xX1axX7cxX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xXexX49xa9b5xX3xX110xX19xX3xX180xX2a1xX19xX1xX24xX3xX4exXdxX19xX1xX3xXexX54xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX49xXdxX4bxX19xX24xX3xX14axX14bxX38xX147xX148xX3xX180xX29xX28xXd1xX4xX3xX4x798fxX19xX1axX3xX4xX114xX24xX3xXexf0dbxX19xX1axX3xX4xX29xX28xX2axX19xX1axX24xX3xX2exX2d6xX19xX3xX1xXeexX45xX38xX3xX22xX23xX3xX1xXb0xXdxX3xX4xXbfxX3xX19xX1xXdxX3bxX7fxX3xX4xX1xX7fxX15xX4bxX19xX3xX108xXdxX54xX19xX3xXexX114xXexX24xX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX22xX23xX3xX1xXb0xXdxX24xX3xX1xX144xX7fxX3xXbxX1xX28xX29xX1dxX19xX1axX3xX112xX7fxX14xX19xX3xX180xXb0xXdxX3xX180xX28xX29xXd1xX4xX3xX4xX1xX2d6xX33xX3xX5xXeexX3xX180xX17dxX19xX1axX3xX33x7472xX4xX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa74dxX7fxX108xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXf9xX3xXexX1xX114xX19xX1axX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xXexX49xX2a1xX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX33xX34xX19xX1xX19dxX19dxX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xXcxX49xXeexX19xX1axX3xX4xX230xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXf9xX19xX3xX28dxX3xX19xXb0xXdxX3xX17xX7fxX19xX1axX3xX22xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3x96f3xX13xc6d1x8001xX35axc742xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX2axX19xX1axX24xX3xXexX1xX2a1xX3xXexX49xX150xX19xX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX33xX34xX19xX1xX3xXexXeexXadxX19xX3xX17xXdxXf9xX19xX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xXexX1xX2axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX112xX7fxX6xX24xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX150xXbxX3xX7fxf2aexX3xX1e9xX3fxX19xX1axX3xX20xX3xX65xXadxX3xXcxXc6xX19xX1xX3xX180xX23xX3xXexX144xXbxX3xXexX49xX7fxX19xX1axX3xX112xX7fxX45xX19xX3xXexX49xXdxXf9xXexX3xX1xX128xX4xX3xXexX144xXbxX3xX19xX1axX1xXdxX28axX33xX3xXexX17dxX4xX3xX4xX45xX4xX3xX3f3xX1xX21exX3xXexX1xX2a1xX24xX3xX148xX1axX1xX2a1xX3xX112xX7fxX15xX54xXexX3xX4xXb5xX6xX3xX1adxX6xX19xX3xX4xX1xX150xXbxX3xX1xXadxX19xX1xX3xXcxX49xX7fxX19xX1axX3xX28xX29xX1dxX19xX1axX3xX1e9xX3fxX19xX1axX3xX4exX1xXeexX45xX3xX13xX24xX3xX148xX1axX1xX2a1xX3xX112xX7fxX15xX54xXexX3xba93x7fbcxX3xX4xXb5xX6xX3xXcxX21exX19xX1xX3xXb5xX15xX3xX2exX3bxX3xXaxX19xX230xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxXf9xXbxX24xX3xX19xX230xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX24xX3xX19xX230xX19xX1axX3xXexX1xX230xX19xX3xX65xXadxX3xXcxXc6xX19xX1xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX180xXeexX34xX19xX3xcb07xX4c8xX4c8x85dbxX38xX50exX4c8xX2xX28dxX3xX2exXadxX3xX180xX2a1xX19xX1xX3xX1xX28xXdaxX19xX1axX3xX180xX54xX19xX3xX19xX2d6xX33xX3xX50exX4c8xX50exX4c8xXaxX24xX3xX4xX7fxXb0xX4xX3xX2exX144xX19xX3xX180xXb0xX19xX1axX3xXaxX65xX128xX4xX3xXexX144xXbxX3xX2exXadxX3xX5xXadxX33xX3xXexX1xX10xXeexX3xXexX150xX33xX3xX1axX28xX1dxX19xX1axX3xX180xX34xXeexX3xX180xX348xX4xX3xX65xdbd2xX3xX3f3xX1xX1f1xX3xe7a7xXdxX19xX1xXaxX3xXexXdxX54xXbxX3xXex74e1xX4xX3xX180xX28xXd1xX4xX3xX180xX181xX15xX3xX33xX34xX19xX1xX3xX2exXdaxXdxX3xX19xX1xXdxX3bxX7fxX3xX19xXb0xXdxX3xX17xX7fxX19xX1axX3xXbxX1xXeexX19xX1axX3xXbxX1xX17dxX24xX3xX4xX45xX4xX1xX3xX5xXadxX33xX3xX7xX45xX19xX1axX3xXexX34xXeexX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3x9d87xXdxX17xXexX1xX9xXaxX50exX4c8xX4c8xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX49xXaxX3xX108xXeexX49xX17xX10xX49xX9xXaxX4c8xXaxX12xX0xXexX108xXeexX17xX15xX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX33xX1axX3xX7xX49xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX19dxX108xX6xXeexX1xX6xXexXdxX19xX1xX19dxX2exX19xX56xX19xX10xX5e9xX7xX56xX2xX4c8xX2xX2xX56x9a8bxec49xX17xX2xX2xd271xX50exX511xX4c8xX4c8xXexX28dxX2xX644xX50exX5xX4c8xX19dxX7exXbxX1axXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX17xX12xX0xX56xXexX49xX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3f3xX6xXbxXexXdxXeexX19xXaxX12xX3f2xXdxe62cxX7fxX3xX17xX7fxX15xXf9xXexX3xX180xXb0xXdxX3xX19xX1axX2cdxX3xXexX34xXdxX3xc2adxX684xX3xX49xX6xX3xX112xX7fxX14xX19xX3xX1xX7fxX150xX19xX3xX5xX7fxX15xXf9xX19xX3xX19xX2d6xX33xX3xX50exX4c8xX4c8xX511xX3xX4xXb5xX6xX3xX1adxXb0xX3xX3f3xX65xX14axX35axX3xX65xXadxX3xXcxXc6xX19xX1xX19dxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX17xX12xX0xX56xXexX49xX12xX0xX56xXexX108xXeexX17xX15xX12xX0xX56xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xX3f3xX45xX4xX3xX1xX7fxX15xXf9xX19xX24xX3xXexX1xX2a1xX24xX3xXexX1xXadxX19xX1xX3xX7fxX43exX3xX2exXadxX3xX4xX45xX4xX3xX1e9xX3fxX19xX1axX3xX7fxX43exX3xXexX49xX18xX4xX3xXexX1xX7fxXb0xX4xX3xX180xX23xX3xXexX144xXbxX3xXexX49xX7fxX19xX1axX3xX4xX1xX21exX3xX180xX34xXeexX3xX22xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX24xX3xX4xXb5xX19xX1axX3xX4xX114xX3xXexX110xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xX1e9xX3fxX19xX1axX24xX3xX19xX1xX150xXexX3xX5xXadxX3xX17xX7fxX15xX3xXexX49xba85xX3xX4xX1xX54xX3xX180xXb0xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXeexX34xXexX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX20xX3xXex782axX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX108xXb0x9326xX3xX2exXadxX3xX4xX230xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX49xXdxX4bxX19xX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX3xX33xXdaxXdxX3xX4xXbfxX3xX19xX1xXdxX3bxX7fxX3xX4xX1xX7fxX15xX4bxX19xX3xX108xXdxX54xX19xX3xXexX1f1xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX19dxX3xX148xX2d6xX33xX3xX112xX7fxX6xX24xX3xXexXeexXadxX19xX3xXexX21exX19xX1xX3xX180xX23xX3xX4exX54xXexX3xX19xX34xXbxX3xX50exX19dxX4c9xX28dxX644xX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX24xX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xX180xXbfxX3xX4xXbfxX3xX2xX4c9xX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX3xX1axX114xX4xX3xX1axXdxX45xXeexX24xX3xX50exX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX3xX5xXadxX3xX19xX1axX28xX2axXdxX3xX17xX14xX19xX3xXexXb0xX4xX24xX3xX22xXeexX45xX3xX2xX3xX22xXbfxX33xX3xX4exX1xX230xX19xX1axX3xX4xXbfxX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX24xX3xX511xX3xX4xX1xXdxX3xX108xXb0xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXeexX34xXexX3xX1axX1x8536xXbxX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xX3f3xX230xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xX4exXdxX4bxX33xX3xXexX49xX6xX24xX3xX1axXdxX45xX33xX3xX7xX45xXexX3xX2exXadxX3xXexX1xXdxX3xX1xXadxX19xX1xX3xX4exX43exX3xX5xX7fxX144xXexX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX180xX29xX28xXd1xX4xX3xXexX49xXdxX4bxX19xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX19xX1axX1xXdxX28axX33xX3xXexX17dxX4xX3xXexX1xX10xXeexX3xX180xX17dxX19xX1axX3xX4exX54xX3xX1xXeexX34xX4xX1xX24xX3xX180xX23xX3xX4exX2a1xXbxX3xXexX1xX2axXdxX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX112xX7fxX15xX54xXexX3xX180xX1dxX19xX3xXexX1xX28xX29xX3xX4exX1xXdxX54xX7fxX3xX19xX34xXdxX24xX3xXexX114xX3xX4xX45xXeexX3xX180xX114xXdxX3xX2exXdaxXdxX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX3xX2exXadxX3xXexX110xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX1e9xX3fxX19xX1axX24xX3xX1axXbfxXbxX3xXbxX1xX11exX19xX3xX110xX19xX3xX180xX2a1xX19xX1xX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xXexX49xX2a1xX3xX19xX1axX6xX15xX3xXexX7aexX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX19dxX3xXcxX49xXeexX19xX1axX3xX19xX2d6xX33xX3xX50exX4c8xX4c8xX511xX24xX3xX4exXdxX4bxX33xX3xXexX49xX6xX3xX2xX4c8xX644xX3xXexX110xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xX180xX3fxX19xX1axX24xX3xX648xX644xX4c9xX3xX180xX3fxX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX3xXexX1xX7fxXb0xX4xX3xX4exX1xX114xXdxX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX2axX19xX1axX24xX3xXexX1xX2a1xX3xXexX49xX150xX19xX3xX4xXbfxX3xX17xX150xX7fxX3xX1xXdxXf9xX7fxX3xX2exXdxX3xXbxX1xX34xX33xX3xX4exX43exX3xX5xX7fxX144xXexX7b8xX3xX4exXdxX4bxX33xX3xXexX49xX6xX3xXexX1xXdxX3xX1xXadxX19xX1xX3xX4exX43exX3xX5xX7fxX144xXexX3xX1e9xX3fxX19xX1axX3xX20xX3xX644xX4c8xX4c8xX3xXexX110xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX180xX3fxX19xX1axX24xX3xX4exXdxX4bxX33xX3xXexX49xX6xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXf9xX19xX3xX19xX1xXdxXf9xX33xX3xX2exX57dxX3xX4exXdxX4bxX33xX3xXexX49xX6xX3xbafcxX511xX50exX3xXexX110xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX180xX3fxX19xX1axX24xX19dxX19dxX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xX1adxXb0xX3xX33xX45xX15xX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xX112xX7fxX15xX3bxX19xX3xX20xX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xXexXdxX54xXbxX3xXexX57dxX4xX3xX180xX28xX29xXd1xX4xX3xX4xXb5xX19xX1axX3xX4xX114xX24xX3xX180xXb0xXdxX3xX19xX1axX2cdxX3xX4xX45xX19xX3xX108xXb0xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX29xX28xX2axX19xX1axX24xX3xXexX1xX2a1xX3xXexX49xX150xX19xX3xX4xX1dxX3xX108xX3fxX19xX3xX180xX23xX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xX7fxX15xX3xX180xX29xX28xXd1xX4xX3xX2exX6xXdxX3xXexX49xX160xX24xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX19xX2d6xX19xX1axX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xX112xX7fxX3fxX19xX3xX5xXc1xX3xX180xXdxX3bxX7fxX3xX1xXadxX19xX1xX3xX2exXadxX3xXexX110xX3xX4xX1xX348xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXf9xX19xX3xX4xXbfxX3xX1xXdxXf9xX7fxX3xX112xX7fxX3fxX3xX180xX28xX29xX2axX19xX1axX3xX5xX114xXdxX3xX4xX1xXb5xX3xXexX49xX28xX1dxX19xX1axX3xX4xXb5xX6xX3xX1e9xX3fxX19xX1axX24xX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX24xX3xXbxX1xX45xXbxX3xX5xX7fxX144xXexX3xX4xXb5xX6xX3xX148xX1xXadxX3xX19xX28xX29xXdaxX4xX3xX2exXadxX3xX4xX45xX4xX3xX19xX1xXdxXf9xX33xX3xX2exX57dxX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xXexX49xX2a1xX3xX20xX3xX180xX2a1xX6xX3xXbxX1xX28xX1dxX19xX1axX19dxX3xX571xXb0xXexX3xX19xX8a1xXexX3xX33xXdaxXdxX3xX19xX2fxX6xX3xX5xXadxX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xX19xX2d6xX33xX3xX112xX7fxX6xX3xX180xX23xX3xX4xXbfxX3xX2xX643xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX2a1xX3xXexX49xX150xX19xX3xXexX1xX1f1xX3xX180xXdxX4bxX33xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXf9xX19xX3xX108xX1f1xX3xXexX1xX28xX3xX180xX56bxX19xX1axX3xXexX1xX2axXdxX3xX5xXadxX3xX4xX1xXb5xX3xXexX2a1xX4xX1xX3x9815xX1adxX148xX3f2xX3xX22xX23xX3xX108xX28xXdaxX4xX3xX180xX11exX7fxX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xX7fxX15xX3xX1xXdxXf9xX7fxX3xX112xX7fxX3fxX24xX3xXexX45xX4xX3xX17xX57dxX19xX1axX3xXexX1f1xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xX5xX23xX19xX1xX3xX180xX34xXeexX24xX3xX4xX1xX21exX3xX180xX34xXeexX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35axX7fxX108xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xa14exXdxX19xX1xX3xXexX54xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX49xXdxX4bxX19xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xX571x8496xX4xX3xX17xbf5exX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xX19xX2d6xX33xX3xX112xX7fxX6xX24xX3xXexX49xXdxX4bxX19xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX4xX45xX4xX3xX19xX1xXdxXf9xX33xX3xX2exX57dxX3xX4xX160xX19xX3xX1axXd0dxXbxX3xX19xX1xXdxX3bxX7fxX3xX4exX1xXbfxX3xX4exX1xX2d6xX19xX24xX3xXexX1xX45xX4xX1xX3xXexX1xX348xX4xX3xX19xX1xX28xX7cxX3xX3fxX19xX1xX3xX1xX28xX20xX19xX1axX3xX4xXb5xX6xX3xX7xX7fxX15xX3xX1axXdxX3fxX33xX3xX4exXdxX19xX1xX3xXexX54xX24xX3xX1axXdxX45xX3xX4xX3fxX3xXexX1xX2a1xX3xXexX49xX28xX2axX19xX1axX3xX4xXbfxX3xX19xX1xXdxX3bxX7fxX3xX108xXdxX54xX19xX3xX180xXb0xX19xX1axX24xX3xX17xX2a1xX4xX1xX3xX108xXf9xX19xX1xX3xXexX49xX28axX19xX3xX19xX1axX28xX2axXdxX3xX2exXadxX3xX180xXadxX19xX3xX1axXdxX6xX3xX7xX17dxX4xX24xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX11exX33xX3xX17xXdxX684xX19xX3xX108xXdxX54xX19xX3xXbxX1xX348xX4xX3xXexX34xXbxX24xX3xb6bfxX19xX1xX28xX29xX19xX1axX3xX4exXdxX19xX1xX3xXexX54xX3xX65xXadxX3xXcxXc6xX19xX1xX3xX4xXbfxX3xX19xX1xXdxX3bxX7fxX3xX4xX1xX7fxX15xX4bxX19xX3xX108xXdxX54xX19xX3xXexX1f1xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX24xX3xX1xX11exX7fxX3xX1xX54xXexX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1xX21exX3xXexXdxX28axX7fxX3xX180xX3bxX7fxX3xX180xX34xXexX3xX2exXadxX3xX2exX28xXd1xXexX3xX4exX54xX3xX1xXeexX34xX4xX1xX19dxX3xXcxX114xX4xX3xX180xXb0xX3xXexX2d6xX19xX1axX3xXexX49xX28xX20xX19xX1axX3xX4exXdxX19xX1xX3xXexX54xX3xXexXeexXadxX19xX3xXexX21exX19xX1xX3xX180xX34xXexX3xX1axX11exX19xX3xX4c9x7a00xX24xX3xXexX1xX7fxX3xX19xX1axX14xX19xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX1xX1dxX19xX3xX2xX19dxX2xX4c8xX4c8xX3xXexX43exX3xX180xX56bxX19xX1axX24xX3xXexX1xX7fxX3xX19xX1xX144xXbxX3xX108xX793xX19xX1xX3xX112xX7fxX14xX19xX3xX180xX11exX7fxX3xX19xX1axX28xX2axXdxX3xX180xX34xXexX3xX511xX24xX644xX3xXexX49xXdxXf9xX7fxX3xX180xX56bxX19xX1axX24xX3xXexX43exX3xX5xXf9xX3xX1xXb0xX3xX19xX1axX1x90b0xXeexX3xX1axXdxX3fxX33xX3xX22xX7fxX114xX19xX1axX3xX4xX160xX19xX3xX2xX50exX24xX643xX511xXe7dxX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xX148xX1xXdxX3bxX7fxX3xX5xXc6xX19xX1xX3xX2exX18xX4xX3xX180xX34xXexX3xX4xX1xX21exX3xXexXdxX28axX7fxX3xX180xX45xX19xX1axX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX144xX19xX3xX19xX1xX28xX7cxX3xXexX110xX19xX1axX3xX17xXdxXf9xX19xX3xXexX1f1xX4xX1xX3xX1axXdxX10xXeexX3xXexX49xX56bxX19xX1axX3xX2xXa8dxX648xX19dxX4c9xX4c8xX4c8xX3xX1xX6xX24xX3xXexX110xX19xX1axX3xX7xX3fxX19xX3xX5xX28xXd1xX19xX1axX3xX5xX28xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX180xX34xXexX3xX28dxX4c8xX24xX644xX3xX2exX34xX19xX3xXexX150xX19xX24xX3xXexX2d6xX19xX1axX3xX50exX24xX511xXe7dxX24xX3xX49xXdxX28axX19xX1axX3xX5xX17dxX6xX3xX180xX34xXexX3xX648xX4c9xX24xX4c8xX50exX3xX2exX34xX19xX3xXexX150xX19xX24xX3xXexX2d6xX19xX1axX3xX50exXe7dxX3xX7xXeexX3xX2exXdaxXdxX3xX19xX2d6xX33xX3xX50exX4c8xX4c8xX4c9xX19dxX3xcbbcxXdxX45xX3xXexX49xX2a1xX3xX7xX3fxX19xX3xX22xX7fxX150xXexX3xX19xX230xX19xX1axX24xX3xX5xX14xX33xX24xX3xX19xX1axX28xX3xX19xX1axX1xXdxXf9xXbxX3xX28xXdaxX4xX3xX180xX34xXexX3xX50exX19dxX4c9xX648xXa8dxX3xXexX43exX3xX180xX56bxX19xX1axX24xX3xXexX2d6xX19xX1axX3xX644xX24xX4c9xX648xXe7dxX3xX7xXeexX3xX2exXdaxXdxX3xX19xX2d6xX33xX3xX50exX4c8xX4c8xX4c9xX19dxX19dxX19dxX3xX1adxX28axX19xX3xX4xX34xX19xX1xX3xX180xXbfxX24xX3xXbxX1xXeexX19xX1axX3xXexX49xXadxXeexX3xX5xXadxX33xX3xX180xX28xX2axX19xX1axX3xX1axXdxX6xXeexX3xXexX1xX230xX19xX1axX3xX19xX230xX19xX1axX3xXexX1xX230xX19xX24xX3xXexX1xX7fxX43exX3xX5xXd1xXdxX3xX19xXb0xXdxX3xX180xX56bxX19xX1axX3xX180xX28xXd1xX4xX3xX4xX150xXbxX3xX7fxX43exX24xX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xX112xX7fxX15xX3bxX19xX3xX4xX1xX21exX3xX180xX34xXeexX3xXexX144xXbxX3xXexX49xX7fxX19xX1axX3xX112xX7fxX15xX54xXexX3xX5xXdxXf9xXexX3xX2exXadxX3xX7xX14xX7fxX3xX49xXb0xX19xX1axX19dxX3xXcxXeexXadxX19xX3xXexX21exX19xX1xX3xX180xX23xX3xX5xXadxX33xX3xX33xXdaxXdxX3xX180xX28xXd1xX4xX3xX1xX1dxX19xX3xX648xX4c8xX4c8xX4exX33xX3xX180xX28xX2axX19xX1axX3xX1axXdxX6xXeexX3xXexX1xX230xX19xX1axX3xX19xX230xX19xX1axX3xXexX1xX230xX19xX3xX108x8f7dxX19xX1axX3xX19xX1xX18xX6xX3xX2exXadxX3xX108xX28axX3xXexX230xX19xX1axX24xX3xX4xX348xX19xX1axX3xX1xXeexX45xX3xX1axX11exX19xX3xX2xX4c8xX4c8xX4exX33xX3xX4exX28axX19xX1xX3xX33xX28xX1dxX19xX1axX3xX19xXb0xXdxX3xX180xX56bxX19xX1axX24xX3xX180xXadxXeexX3xX180xXdexXbxX3xX1xX1dxX19xX3xX2xX24xXa8dxX3xX19xX1axXadxX19xX3xX33xX644xX3xX180xX150xXexX24xX3xX180xX45xX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xX4xX1xXdxX54xX19xX3xX17xX2a1xX4xX1xX3xX5xXadxX33xX3xXexX1xX7fxX43exX3xX5xXd1xXdxX3xX19xXb0xXdxX3xX180xX56bxX19xX1axX24xX3xX4xX7fxX19xX1axX3xX4xX150xXbxX3xX19xX28xXdaxX4xX3xX180xX3fxX33xX3xX108xX3fxXeexX3xX4xX1xXeexX3xX7xX3fxX19xX3xX22xX7fxX150xXexX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xX3f3xX45xX4xX3xX1xXeexX34xXexX3xX180xXb0xX19xX1axX3xX2exX2d6xX19xX3xX1xXeexX45xX3xX38xX3xX22xX23xX3xX1xXb0xXdxX3xX180xX28xXd1xX4xX3xXexX49xXdxX4bxX19xX3xX4exX1xX6xXdxX3xXexXeexXadxX19xX3xX17xXdxXf9xX19xX24xX3xX180xX56bxX19xX1axX3xX180xX3bxX7fxX19dxX3xX3f3xX230xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xX15xX3xXexX54xX24xX3xX17xX14xX19xX3xX7xX114xX3xXcc9xX65xX65xXfeaxX1e9xX3xXexXdxX54xXbxX3xXexX57dxX4xX3xX4xXbfxX3xX7xX18xX3xX4xX1xX7fxX15xX4bxX19xX3xX108xXdxX54xX19xX3xXexX1f1xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX7b8xX3xX4xX230xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xX13xX1e9xXfeaxX148xX24xX3xX180xXadxXeexX3xXexX34xXeexX3xX19xX1axX1xX3bxX24xX3xXfeaxX14ax98cdxX699xX3xX2exXadxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXf9xX19xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX22xX23xX3xX1xXb0xXdxX3xX180xX28xXd1xX4xX3xX4xX45xX4xX3xX180xX2a1xX6xX3xXbxX1xX28xX1dxX19xX1axX24xX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xXexX49xXdxX4bxX19xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX4exX2a1xXbxX3xXexX1xX2axXdxX24xX3xX180xX56bxX19xX1axX3xX108xXb0xX24xX3xXexX34xXeexX3xX180xX28xXd1xX4xX3xX7xX18xX3xX180xX56bxX19xX1axX3xXexX1xX7fxX144xX19xX3xXexX49xXeexX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxXeexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX38xX6xX5xXdxX1axX19xX7cxX3xX7exX7fxX7xXexXdxX83xX15xXaxX12xX35axXeexX19xX1axX3xX7xXeexX19xX1axX3xX2exXdaxXdxX3xX22xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXf9xX3xXexX1xX114xX19xX1axX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xXexX49xX2a1xX24xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX49xXdxX4bxX19xX3xX4exXdxX19xX1xX3xXexX54xX3xX5xXadxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXf9xX19xX3xX19xX1xXdxXf9xX33xX3xX2exX57dxX3xX14axX14bxX38xX147xX148xX24xX3xX5xX18xX4xX3xX5xX28xXd1xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX112xX7fxX14xX19xX3xXexX18xX3xX2exXf9xX24xX3xX17xX18xX3xX108xX2a1xX3xX180xXb0xX19xX1axX3xX2exXdxX28axX19xX3xX20xX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xX180xX28xXd1xX4xX3xX49xXadxX3xX7xXeexX45xXexX24xX3xX4xX2cdxX19xX1axX3xX4xX114xX24xX3xX4exXdxXf9xX19xX3xXexXeexXadxX19xX24xX3xX108xX3fxXeexX3xX180xX3fxXeexX3xX7xbd89xX19xX3xX7xXadxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX54xX19xX3xX180xX150xX7fxX3xX4xX6xXeexX19dxX3xX1e9xX23xX3xX4xXbfxX3xX2xX4c8xX4c8xXe7dxX3xX180xX1dxX19xX3xX2exX2a1xX3xX1xX7fxX150xX19xX3xX5xX7fxX15xXf9xX19xX3xXexX1xX10xXeexX3xX180xX17dxX19xX1axX3xX4exX54xX3xX1xXeexX34xX4xX1xX3xX3f0xX28dxX644xX644xX56xX28dxX644xX644xX3xX180xX1dxX19xX3xX2exX2a1xX3f5xX24xX3xX4xX230xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xX1axX128xXdxX3xX19xX1xX144xXbxX3xX19xX1axX2cdxX3xX180xX34xXexX3xX4xX1xX21exX3xXexXdxX28axX7fxX24xX3xX4xX1xX150xXexX3xX5xX28xXd1xX19xX1axX24xX3xXexX1xX2axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX24xX3xX180xX3fxX33xX3xX108xX3fxXeexX3xX6xX19xX3xXexXeexXadxX19xX19dxX3xXcxX793xX19xX1xX3xX1xX793xX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX1f1xX19xX1xX3xXexX49xX2a1xX3xX2exXadxX3xXexX49xX144xXexX3xXexX18xX3xX6xX19xX3xXexXeexXadxX19xX3xX22xX23xX3xX1xXb0xXdxX3xX20xX3xX4xX45xX4xX3xX180xX2a1xX6xX3xXbxX1xX28xX1dxX19xX1axX24xX3xX4xX1dxX3xX7xX20xX3xX180xX3fxX33xX3xX108xX3fxXeexX3xX110xX19xX3xX180xX2a1xX19xX1xX19dxX3xXcxX49xXeexX19xX1axX3xX19xX2d6xX33xX3xX112xX7fxX6xX24xX3xX4xX45xX4xX3xX5xX18xX4xX3xX5xX28xXd1xX19xX1axX3xX4xX1xX348xX4xX3xX19xX2d6xX19xX1axX3xX4xX2cdxX19xX1axX3xX180xX23xX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdxXf9xX19xX3xX2exXadxX3xX108xXdexXexX3xX1axXdxX2fxX3xX2xX4c9xXa8dxX3xX2exX57dxX24xX3xX2xX4c9xX644xX3xX180xX114xXdxX3xXexX28xXd1xX19xX1axX3xX22xX14xX33xX3xXbxX1xX34xX33xX3xXexX49xX144xXexX3xXexX18xX3xX2exX3bxX3xX112xX7fxX3fxX19xX3xX5xXc1xX3xX4exXdxX19xX1xX3xXexX54xX3xX2exXadxX3xX4xX1xX348xX4xX3xX2exX57dxX24xX3xX648xX2xX3xX180xX114xXdxX3xXexX28xXd1xX19xX1axX3xXexXadxX19xX1axX3xXexX49xX2fxX24xX3xX2exX144xX19xX3xX4xX1xX7fxX15xX4bxX19xX24xX3xX108xX7fxX230xX19xX3xX108xX45xX19xX3xXexX49xX45xXdxX3xXbxX1xX8a1xXbxX3xX4xX1xX150xXexX3xX33xX6xX3xXexX7fxXc1xX24xX3xX180xXdxX3bxX7fxX3xXexX49xX6xX3xX4exX1xX45xX33xX3xXbxX1xX45xX3xX648xX50exX4c8xX56xX28dxX648xX648xX3xX2exX57dxX3xXbxX1xX34xX33xX3xXbxX1xX45xXbxX3xX1xX793xX19xX1xX3xX7xX18xX19dxX19dxX19dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX7fxXexX1xXeexX49xXaxX12xX1290xX2cdxX3xX2exXdxX684xX19xX0xX56xXbxX12
Vũ viễn