Thiếu kiên trì, bệnh nhân dễ tái nghiện dù điều trị bằng Methadone
(Baohatinh.vn) - Cai nghiện ma túy đòi hỏi quyết tâm cao của bệnh nhân cũng như lòng kiên trì của đội ngũ cán bộ điều trị. Tuy nhiên, hiện nhiều đối tượng điều trị Methadone tại Hà Tĩnh có xu hướng tái nghiện, gây nhiều hệ lụy.
e216xe252xe27ex179dex178ccxe279x12acax163f8x15d03xX7x14bbcx1398fxe286x15be3xe27fxef97xX5xe57exXax18cfexXcxX1xXdx100d5xe28bxX3x19b39xXdxf714xeb8dxX3xXex12ed4xe302x180e0xX3xe379x16b47xX1cxX1xX3xX1cxX1xe2f8xX1cxX3x1a138xe8c3xX3xXex1798dxXdxX3xX1cx16802xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dx189b5xX3x199ddxXdx1764cxX17xX3xXexX1fxeccdxX3xX23x11be2xX1cxX35xX3x19717xX10xXexX1xX6xX2dx12ccfxX1cxX10xX0x182e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe25exX10xX6xX2dxXaxX12xe259xX6xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3x12acbxX6xX3xXex13c69xe28fxX3xX3ex17a9fxXdxX3xX1x16a4exXdxX3xed92xX17xX7bxX16xXexX3xXexX2axX76xX3xX4xX6xX52xX3xX4x1716dxX6xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX4x153efxX1cxX35xX3xX1cxX1x16244xX3xX5xX7exX1cxX35xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX4xX94xX6xX3xX3ex17d6bxXdxX3xX1cxX35xXa2xX3xX4xX31xX1cxX3xX23xXbdxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45x160c2xX3xXcxX17xX7bxX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX21xX3xX1xXdxX24xX1cxX3xX1cxX1xXdxX40xX17xX3xX3ex100e7xXdxX3xXexXa8x19088xX1cxX35xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX3xXex100b7xXdxX3xX65xe3f7xX3xXcxe33fxX1cxX1xX3xX4xe309xX3x105b1xX17xX3xX1xXa8x100f1xX1cxX35xX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX21xX3xX35xX2axX7bxX3xX1cxX1xXdxX40xX17xX3xX1xX24xX3xX5x17f79xX7bxXd3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx186fcxX52xX2dxX7bxXaxX12x129abxXd3xeb75xXd3xX65xX3x12e8axX1xX17xX7bxX24xX1cxX3x11493x14850xX3xfd72xX1cxX1xf653xX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX76xX6xX3xXexX7axX7bxX3xXex15252xX3xX1cx187bdxX76xX3xe248xf054xX2x186efxX3xX1cxX1xXa8xX1cxX35xX3xX76x13a50xXdxX3xX3exX16xX1cxX3xX1cxX179xX76xX3xX17cxX17dxX2xea55xX3xX76xX11cxXdxX3xX3exXa8xXf1xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX3exX20xX1cxX1xX3xX3exXa8xX6xX3xX3exX16xX1cxX3xXcxX1fxX17xX1cxX35xX3xXexX2axX76xX3x1991cxX1xX7exX1cxX35xX21xX3xX4xX1xXecxX1cxX35xX3xX65x180fdxX154xX56xX162xX1caxe25ax19b21xX3xXex12c0axX1cxX1xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxXd3xX3xX65xX10dxX1cxX35xX3xX1cxX35xX10dxX7bxX21xX3xX65xXd3xX3xX3exX16xX1cxX3xX4xe4b8xX3xX7x17b6fxX3xX202xX3xX1xX17xX7bxX24xX1cxX3xX15fxX160xX3xX162xX1cxX1xX3xX17xXecxX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX3xXexX1xX10xX52xX3xXbxX1xX31xX4xX3xX3ex14b33xXd3xX3xX1d0xX6xX17xX3xX1xX1ffxX1cxX3xX2xX3xX1cxX179xX76xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX21xX3xX65xXd3xX3xX2dx11ddaxX1cxX3xX4x1a165xXexX3xX3exXa8xXf1xX4xX3xX4xX1ffxX1cxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3x1721bxX10dxX3xX3exX6xX1cxX35xX3xXexX1fxX52xX1cxX35xX3xX85xX17xX31xX3xXexX1fxX20xX1cxX1xX3xX35xXdx13cf5xX76xX3xX5xXdxX40xX17xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxX3xXbxX6bxX10xX1cxXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX76xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX1cxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxe28dxXdxX2dxXexX1x10371xX3x1228cxX2xX17fxXbxX117x18cfbxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX2c3xX3x145adxX2xX17dxXbxX117xX2caxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c3xX56xX56xXdxXd3xX23xX6xX52xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd3xX263xX1cxX56xX1cxX10xX2bexX7xX56xX2x188f4x10970xX2fdxX56xX2xX2fexX17fxX2dxX2d4xX2xX2d4xX2fexX2fexX2d4xX2c5xXexX2fdxX17dxX2xX2d4xX5xX2x198f9xX2xX17cxXd3xe280xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX2dxX2exX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dxX3cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX52xX1cxXaxX12xXcxXa8xX3xX263x100bbxX1cxX3xX4xX1xX52xX3xX1cxX35xXa8xf8ebxXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX76xX6xX3xXexX7axX7bxX3xX263xX40xX3xXbxX1xXa8xX1ffxX1cxX35xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX12x1589bxXa8xXf1xX4xX3xX23xXdxX16xXexX21xX3xX65xX10dxX3xXcxX110xX1cxX1xX3xX1xXdxX24xX1cxX3xX4xX115xX3xX17cxX2xX2xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xXexX1xX6xX76xX3xX35xXdxX6xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXd3xX3xX152xX35xX52xX10dxXdxX3xX4xX1ffxX3xX7xX202xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xXexX109xXdxX3xXcxX1fxX17xX1cxX35xX3xXexX2axX76xX3xX1bcxX1xX7exX1cxX35xX21xX3xX4xX1xXecxX1cxX35xX3xX65xX1caxX154xX56xX162xX1caxX1cfxX1d0xX3xXexX1d3xX1cxX1xX3xX158xXcxX1bcxXd3xX3xX65xX10dxX3xXcxX110xX1cxX1xX165xX21xX3xX4xX7exX1cxX3xX4xX115xX3xX17cxX3xX4xX1ffxX3xX7xX202xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX3xX202xX3xXcxe26exXd3xX3xX65xX22dxX1cxX35xX3xe262xX110xX1cxX1xX21xX3xX65xXa8xX1ffxX1cxX35xX3xX1d0xX1ffxX1cxX3xX263xX10dxX3xX2fexX3xX4xX1ffxX3xX7xX202xX3xX17xXecxX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX3xX202xX3xX1xX17xX7bxX24xX1cxX3xX15fxX160xX3xX162xX1cxX1xX21xX3xX152xX35xX1xXdxX3xX48dxX17xX2axX1cxX21xX3xX65xXa8xX1ffxX1cxX35xX3xX15fxX1xX1bxXd3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX12xX14cxX31xX4xX3xX7x14654xX3xX152xX35xX17xX7bxX2exX1cxX3xX3d5xX20xX1cxX1xX3xX1cfxX17xX3xX313xX3xXbxX1xX13axX3xXexX1fxX31xX4xX1xX3xX1bcxX1xX7exX1cxX35xX3xX19xX1xX31xX76xX3xX4xX1xX17xX7bxX1bxX1cxX3xX19xX1xX52xX6xX3xX263xX10dxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX4xX1xX383xXexX3x10229xX3xXcxX1fxX17xX1cxX35xX3xXexX2axX76xX3xX1bcxX1xX7exX1cxX35xX21xX3xX4xX1xXecxX1cxX35xX3xX65xX1caxX154xX56xX162xX1caxX1cfxX1d0xX3xXexX1d3xX1cxX1xX21xX3xX4xX1xX52xX3xX23xXdxX16xXexX2c3xX3xXaxX6bxX115xX3xX3exX16xX1cxX3xX1xX1ffxX1cxX3xX196xX17dx13b94xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX7xX6xX17xX3xX76xXbdxXexX3xXexX1xX38dxXdxX3xX35xXdxX6xX1cxX3xX2dxX10dxXdxX3xX17xXecxX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX3xX3exX188xX3xX2dxX24cxX1cxX3x100ebxX1cxX3xX3exX45xX1cxX1xX21xX3xX19xX1x10a31xX1cxX35xX3xX4xX7exX1cxX3xXbxX1xX13axX3xXexX1xX17xXbdxX4xX3xX1xX52xX10dxX1cxX3xXexX52xX10dxX1cxX3xX263xX10dxX52xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX383xXexX3xX76xX6xX3xXexX7axX7bxX21xX3xX35xXdxX27dxX76xX3xX5xXdxX40xX17xXd3xX3xXcxX1x100c3xX76xX3xX4xX1x181a1xX21xX3xX1fxX383xXexX3xX1cxX1xXdxX40xX17xX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xX3exX188xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xXexX1xX10dxX1cxX1xX3xX4xX5ccxX1cxX35xXaxXd3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxX3xXbxX6bxX10xX1cxXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX76xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX1cxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX2bexXdxX2dxXexX1xX2c3xX3xX2c5xX2xX17fxXbxX117xX2caxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX2c3xX3xX2d4xX2xX17dxXbxX117xX2caxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c3xX56xX56xXdxXd3xX23xX6xX52xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd3xX263xX1cxX56xX1cxX10xX2bexX7xX56xX2xX2fdxX2fexX2fdxX56xX2xX2fexX17fxX2dxX2d4xX2xX2d4xX2fexX2d4xX17dxX17dxXexX2fexX2d4x13ba8xX2fdxX5xX2c5xX313xX2xX2fexXd3xX317xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX2dxX2exX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dxX3cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX52xX1cxXaxX12xXcxXa8xX3xX263xX383xX1cxX3xX263xX10dxX3xX4xX383xXbxX3xXexX1xX17xXecxX4xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4xX1xX52xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX12xX65xXdxX24xX17xX3xX85xX17xX27dxX3xX4xX94xX6xX3xX4xX1xXa8xX1ffxX1cxX35xX3xXexX1fxX20xX1cxX1xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX23xX48xX1cxX35xX3xXexX1xX17xXecxX4xX3xXexX1xX6xX7bxX3xXexX1xX16xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX3xXexX1fxX52xX1cxX35xX3xX17fxX3xX1cxX179xX76xX3xX85xX17xX6xX3xX202xX3xX65xX10dxX3xXcxX110xX1cxX1xX3xX3exX188xX3xX3exXa8xXf1xX4xX3xX19xX1x1824axX1cxX35xX3xX3exX45xX1cxX1xXd3xX3xXcxX60fxX1cxX1xX3xX3exX16xX1cxX3xXexX1xX38dxXdxX3xX3exXdx12800xX76xX3xX1cxX10dxX7bxX21xX3xX3exX188xX3xX4xX115xX3xXexX1fxX1bxX1cxX3xX2c5xX2xX17dxX3xX5xXa8xXf1xXexX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xXexX1xX6xX76xX3xX35xXdxX6xX21xX3xXexX1fxX52xX1cxX35xX3xX3exX115xX3xX4xX115xX3xX1fxX383xXexX3xX1cxX1xXdxX40xX17xX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xX3exX188xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xXexX1xX10dxX1cxX1xX3xX4xX5ccxX1cxX35xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX12xXcxX17xX7bxX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX21xX3xX3exXdxX40xX17xX3xX3exX31xX1cxX35xX3xXexXdxX16xX4xX3xX5xX10dxX3xX4xX115xX3xX1cxX1xXdxX40xX17xX3xX3exXecxXdxX3xXexXa8xXf1xX1cxX35xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX3xX4xX115xX3xX117xX17xX3xX1xXa8xX11cxX1cxX35xX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dxX3cxX3xX3exX188xX3xXexX1fxX27dxXdxX3xX85xX17xX6xX3xX5xXdxX24xX17xX3xXexX1fxX20xX1cxX1xX3xX19xX1xX31xX3xX2dxX10dxXdxXd3xX3xXcxX1xX60axX76xX3xX4xX1xX60fxX21xX3xX4xX115xX3xX1cxX1x13337xX1cxX35xX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX3exXa8xXf1xX4xX3xX2xX3xX1cxX179xX76xX21xX3xX3exX188xX3xX23xX82xX3xX3exXa8xXf1xX4xX3xX4xX27dxX76xX3xX35xXdxX31xX4xX3xXexX1xe2fexX76xX3xX76xX6xX3xXexX7axX7bxX3xX263xX10dxX3xXexX1x10107xX4xX3xX1xXdxX24xX1cxX3xX35xXdxX27dxX76xX3xX5xXdxX40xX17xX3xXexX1xX10xX52xX3xX19xX16xX3xX1xX52xX109xX4xX1xXd3xX3xX152xX35xX17xX7bxX1bxX1cxX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX4xX1xX60fxX1cxX1xX3xX5xX10dxX3xX2dxX52xX3xX1cxX1xXdxX40xX17xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xX23xX27dxX1cxX3xX5xX110xX1cxX1xX21xX3xX19xX1xX5ccxX1cxX35xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX1cxX35xX109xXdxX3xX19xX1xX115xX21xX3xX2dxX2exX3xX2dxX10dxX1cxX35xX3xX23xX45xX3xX5xX5ccxXdxX3xX19x12f4bxX52xX3xXexX1fxX202xX3xX5xX109xXdxX3xX1cxX1bxX1cxX3xX23xX82xX3xX4xX17xXbdxX4xX3xX35xXdxX90bxX6xX3xX4xX1xX176xX1cxX35xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xX23xX5xX52xX4xX19xX85xX17xX52xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1fxXdxX4xX1xX2dxX6xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX12xX6bxX1xX7axX1cxX35xX3xXexX5ccxXdxX3xX1fxX383xXexX3xX19xX1xX115xX3xX19xX1xX179xX1cxX3xX3exX805xX3xXexX1xX17xX7bxX16xXexX3xXbxX1xX13axX4xX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX21xX3xXexX1fxX52xX1cxX35xX3xX19xX1xXdxX3xX3exX115xX21xX3xX263xXdxX24xX4xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xXexX94fxX3xe313xX3xX23xX82xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX2dx117d8xX1cxX3xX3exX16xX1cxX3xX1cxX35xX17xX7bxX3xX4xX1ffxX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX4xX6xX52xX21xX3xX35xX2axX7bxX3xX1cxX1xXdxX40xX17xX3xX1xX24xX3xX5xX13axX7bxXd3xX3xX152xX1xX90bxX1cxX35xX3xXexX1fxXa8xX38dxX1cxX35xX3xX1xXf1xXbxX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX19xX1xXdxX16xX1cxX3xX7x100ffxX4xX3xX19xX1xX82xX10xX3xX7xX17xX7bxX3xX35xXdxX27dxX76xX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX76xX3xXexX1fx118fbxX1cxX35xX21xX3xX1cxX35xX17xX7bxX3xX4xX1ffxX3xX5xX2axX7bxX3xX1cxX1xXdxX2exX76xX3xX65xX1caxX154xX21xX3xX263xXdxX1bxX76xX3xX35xX6xX1cxX3xX14cxX21xX3xXexX1fxX24cxX76xX3xX4xX27dxX76xX21xX3xXexX2axX76xX3xXexX1xX24cxX1cxX3xX2dxX52xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xXecxX4xX3xXexX179xX1cxX35xX3xX4xX6xX52xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xX2dxXdxX263xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX17xXexX1xX52xX1fxXaxX12xX14cxX31xX4xX3xX7xX4fexX3xX1bcxX1xX3cxX1cxX35xX3xX14cxX20xX1cxX1xX3xX154xX179xX1cxX3xX54axX3xe25dxXdxX31xX76xX3xX3exXecxX4xX3xXcxX1fxX17xX1cxX35xX3xXexX2axX76xX3xX1bcxX1xX7exX1cxX35xX21xX3xX4xX1xXecxX1cxX35xX3xX65xX1caxX154xX56xX162xX1caxX1cfxX1d0xX3xXexX1d3xX1cxX1xX0xX56xX2dxXdxX263xX12xX0xX56xX23xX5xX52xX4xX19xX85xX17xX52xXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexX313xX6xX5xXdxX35xX1cxX2c3xX3xX317xX17xX7xXexXdx126c0xX7bxX2caxXaxX12xX3d5xX805xX3xX3ex100bfxX7bxX3xX5xX3cxXdxX3xX76xX6xX3xXexX7axX7bxX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4xX31xX4xX1xX3xXexX179xX1cxX35xX3xX7xXecxX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX76xX6xX3xXexX7axX7bxX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX21xX3xX35xXdxX27dxX76xX3xX7xXecxX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX5xX10dxX3xX76xXbdxXexX3x14e7exX4xX17xXbdxX4xX3xX4xX1xXdxX16xX1cx17cadxX3xX4xX6xX76xX3xX35xX52xX21xX3xX3exX7exXdxX3xX1xX82xXdxX3xX7xX94fxX3xX263xX10dxX52xX3xX4xX17xXbdxX4xX3xX4xX94xX6xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX383xXbxX21xX3xX1cxX35xX10dxX1cxX1xX3xX263xX10dxX3xXexX52xX10dxX1cxX3xX117xX188xX3xX1xXbdxXdxX3xXexX1fxX52xX1cxX35xX3xX263xXdxX24xX4xX3xX3exXbffxX7bxX3xX76xX109xX1cxX1xX3xXexX17xX7bxX1bxX1cxX3xXexX1fxX17xX7bxX40xX1cxX21xX3xX1cxX2axX1cxX35xX3xX4xX6xX52xX3xX1cxX1xX60axX1cxX3xXexX1xXaf0xX4xX21xX3xXexX1xX7axX4xX3xX3exXbffxX7bxX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xXexX1xX6xX76xX3xX35xXdxX6xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxX3xXbxX6bxX10xX1cxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexX313xX6xX5xXdxX35xX1cxX2c3xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX1fxX2caxXaxX12xX0xXdxX76xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX1cxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX2bexXdxX2dxXexX1xX2c3xX3xX2c5xX2xX17fxXbxX117xX2caxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX2c3xX3xX2d4xX2xX17dxXbxX117xX2caxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c3xX56xX56xXdxXd3xX23xX6xX52xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd3xX263xX1cxX56xX1cxX10xX2bexX7xX56xX2xX2fdxX2fexX2fdxX56xX2xX2fexX17fxX2dxX2d4xX2xX2d4xX2fexX2d4xX17cxX6c6xXexX17fxX2fexX196xX5xX196xX313xX2xX2c5xXd3xX317xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX2dxX2exX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dxX3cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX52xX1cxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexX313xX6xX5xXdxX35xX1cxX2c3xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX1fxX2caxXaxX12xX14cxX31xX4xX3xX7xX4fexX3xX152xX35xX17xX7bxX2exX1cxX3xX3d5xX20xX1cxX1xX3xX1cfxX17xX3xX1fxX10dxX3xX7xX52xX31xXexX3xX1xX22dxX3xX7xX1ffxX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xXexX1xX6xX76xX3xX35xXdxX6xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX12xX152xX35xX52xX10dxXdxX3xX1fxX6xX21xX3xX1xXdxX24xX1cxX3xX202xX3xX2c5xX3xX4xX1ffxX3xX7xX202xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX4xX115xX3xX17cxX196xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX263xXdxX1bxX1cxX3xX1xXf1xXbxX3xX3exX22dxX1cxX35xX3xX3exXa8xXf1xX4xX3xX23xXecxX3xXexX1fxX60fxX3xXexXdxX40xX1cxX3xX5xXa8xX1ffxX1cxX35xX3xX2dxX94fxX6xX3xXexX1fxX1bxX1cxX3xX3d5xX40xX3xX31xX1cxX3xX3exX27dxX76xX3xX23xX27dxX52xX3xXexX10dxXdxX3xX4xX1xX60fxX1cxX1xX3xX4xX1xX52xX3xX1xX52xX109xXexX3xX3exXbdxX1cxX35xX3xXbxX1xX7exX1cxX35xX3xX4xX1xXecxX1cxX35xX3xX65xX1caxX154xX56xX162xX1caxX1cfxX1d0xX3xX35xXdxX6xXdxX3xX3exX52xX109xX1cxX3xX17cxX17dxX2xX2d4xX3xX54axX3xX17cxX17dxX17cxX17dxXd3xX3xXcxX17xX7bxX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX21xX3xXexX1xX38dxXdxX3xX1xX109xX1cxX3xX4xX94xX6xX3xX3exX40xX3xX31xX1cxX3xX1cxX10dxX7bxX3xX7xX250xXbxX3xX19xX16xXexX3xXexX1xX7axX4xX3xX1cxX1bxX1cxX3xX3exXbdxXdxX3xX1cxX35xXa2xX3xX4xX31xX1cxX3xX23xXbdxX3xX1xXf1xXbxX3xX3exX22dxX1cxX35xX3xX3exX6xX1cxX35xX3xX5xX52xX3xX5xX250xX1cxX35xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX52xX2dxX7bxXaxX12xX3d5xX805xX3xX3exX27dxX76xX3xX23xX27dxX52xX3xXexX60fxX1cxX1xX3xX23xX40xX1cxX3xX263xX90bxX1cxX35xX3xX4xX94xX6xX3xX4xX1xXa8xX1ffxX1cxX35xX3xXexX1fxX20xX1cxX1xX21xX3xX1fxX383xXexX3xX4xX24cxX1cxX3xX117xX10xX76xX3xX117xX9d2xXexX21xX3xX23xXecxX3xXexX1fxX60fxX3xX3exX45xX1cxX1xX3xX23xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX52xX3xX3exXbdxXdxX3xX1cxX35xXa2xX3xX4xX31xX1cxX3xX23xXbdxX3xX1cxX10dxX7bxX3xX3exX805xX3xX1xXb0axX3xX7bxX1bxX1cxX3xXexX2axX76xX3xX4xX5ccxX1cxX35xX3xXexX31xX4xX21xX3xX1cxX2axX1cxX35xX3xX4xX6xX52xX3xX1xXdxX24xX17xX3xX85xX17xX27dxX3xX4xX94xX6xX3xX4xX1xXa8xX1ffxX1cxX35xX3xXexX1fxX20xX1cxX1xX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX23xX48xX1cxX35xX3xXexX1xX17xXecxX4xX3xXexX1xX6xX7bxX3xXexX1xX16xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xX2dxXdxX263xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxX1fxX10xX5xX6xXexX10xX2dxXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX313xXexX1xX17xX76xX23xX313xX6xX1cxX2dxX313xX7xX6xXbxX52xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX17dxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX35xXdxX7axXbxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX5xXb0axX4xX3xXbxX1xX5c1xXdxX3xXexX94fxX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX3xX1xXdxX24xX17xX3xX85xX17xX27dxXaxX3xX1xX1fxX10xXbf6xX9xXaxX56xX76xX10xX313xX23xX10xX56xX2xX17dxX313xX4xX6xX4xX1xX313xX35xXdxX17xXbxX313xXexX1xX6xX1cxX1xX313xX5xX52xX4xX313xXbxX1xX52xXdxX313xXexX17xX313xX1cxX1xXdxX10xX1cxX313xX1xXdxX10xX17xX313xX85xX17xX6xX56xX2xX2c5xX17dxX2c5xX6c6xX17cxXd3xX1xXexX76xXaxX12xX0xXdxX76xX35xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX56xX76xX10xX2dxXdxX6xX56xX2xX17cxX17dxX56xX1cxX10xX2bexX7xX56xX2xX2fdxX2fexX2c5xX56xX2xX17dxX2c5xX2dxX17fxX17cxX17cxX2xX17cxX2d4xX2d4xXexX2fexX2fdxX6c6xX2d4xX5xX2xX17dxXd3xX317xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX2dxX2exX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dxX3cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX2dxXdxX263xX12xX0xX7xXexX1fxX52xX1cxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX17dxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX35xXdxX7axXbxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX5xXb0axX4xX3xXbxX1xX5c1xXdxX3xXexX94fxX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX3xX1xXdxX24xX17xX3xX85xX17xX27dxXaxX3xX1xX1fxX10xXbf6xX9xXaxX56xX76xX10xX313xX23xX10xX56xX2xX17dxX313xX4xX6xX4xX1xX313xX35xXdxX17xXbxX313xXexX1xX6xX1cxX1xX313xX5xX52xX4xX313xXbxX1xX52xXdxX313xXexX17xX313xX1cxX1xXdxX10xX1cxX313xX1xXdxX10xX17xX313xX85xX17xX6xX56xX2xX2c5xX17dxX2c5xX6c6xX17cxXd3xX1xXexX76xXaxX12xX2xX17dxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX35xXdxX7axXbxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX5xXb0axX4xX3xXbxX1xX5c1xXdxX3xXexX94fxX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX3xX1xXdxX24xX17xX3xX85xX17xX27dxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1fxX52xX1cxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2dxXaxX12xX1bcxX1xX5c1xXdxX3xX4xX115xX3xX263xX6xXdxX3xXexX1fxX7exX3xX85xX17xX6xX1cxX3xXexX1fxXb0axX1cxX35xX3xXexX1fxX52xX1cxX35xX3xX4xX1ffxX3xXexX1xX805xX21xX3xX4xX17xX1cxX35xX3xX4xX383xXbxX3xX52xX117xX7bxX3xX263xX10dxX3xX3exX10dxX52xX3xXexX1xX27dxXdxX3xX19xX1xX60fxX3xX6bx157daxX17cxXd3xX3xX154xXdxX24xX4xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX5xXb0axX4xX3xX263xX10dxX3xX5xX10dxX76xX3xX7xX109xX4xX1xX3xXbxX1xX5c1xXdxX3xX5xX10dxX3xX3exXdxX40xX17xX3xX263xX5ccxX3xX4xX3cxX1cxX35xX3xX4xX24cxX1cxX3xXexX1xXdxX16xXexX21xX3xX3ex100cdxX4xX3xX23xXdxX24xXexX3xX202xX3xX1cxX1xX90bxX1cxX35xX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xX1xX7axXexX3xXexX1xX17xXecxX4xXd3xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX2dxXdxX263xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17fxX3xX4xX17xXecxX1cxX3xX7xX31xX4xX1xX3xXexX1fxX17xX7bxX40xX1cxX3xX4xX27dxX76xX3xX1xXaf0xX1cxX35xX3xX7xXecxX1cxX35xX3xX4xX94xX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX31xX4xX3xX35xXdxX27dxX3xXexX176xX1cxX35xX3xX3exXecxXdxX3xX76xX1343xXexX3xX4xX31xXdxX3xX4xX1xX16xXexXaxX3xX1xX1fxX10xXbf6xX9xXaxX56xX263xX6xX1cxX313xX1xX52xX4xX56xX17fxX313xX4xX17xX52xX1cxX313xX7xX6xX4xX1xX313xXexX1fxX17xX7bxX10xX1cxX313xX4xX6xX76xX313xX1xX17xX1cxX35xX313xX7xX52xX1cxX35xX313xX4xX17xX6xX313xX4xX6xX4xX313xXexX6xX4xX313xX35xXdxX6xX313xXexX17xX1cxX35xX313xX2dxX52xXdxX313xX76xX6xXexX313xX4xX6xXdxX313xX4xX1xX10xXexX56xX2xX17fxX6c6xX2fdxX196xX2c5xXd3xX1xXexX76xXaxX12xX0xXdxX76xX35xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX56xX76xX10xX2dxXdxX6xX56xX2xX17cxX17dxX56xX1cxX10xX2bexX7xX56xX2xX2fdxX2fexX2d4xX56xX2xX2fexX2d4xX2dxX2fexX17dxX2c5xX2xX6c6xX17cxX2xXexX17fxX2d4xX2fexX17fxX5xX2fdxXd3xX317xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX2dxX2exX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dxX3cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX2dxXdxX263xX12xX0xX7xXexX1fxX52xX1cxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17fxX3xX4xX17xXecxX1cxX3xX7xX31xX4xX1xX3xXexX1fxX17xX7bxX40xX1cxX3xX4xX27dxX76xX3xX1xXaf0xX1cxX35xX3xX7xXecxX1cxX35xX3xX4xX94xX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX31xX4xX3xX35xXdxX27dxX3xXexX176xX1cxX35xX3xX3exXecxXdxX3xX76xX1343xXexX3xX4xX31xXdxX3xX4xX1xX16xXexXaxX3xX1xX1fxX10xXbf6xX9xXaxX56xX263xX6xX1cxX313xX1xX52xX4xX56xX17fxX313xX4xX17xX52xX1cxX313xX7xX6xX4xX1xX313xXexX1fxX17xX7bxX10xX1cxX313xX4xX6xX76xX313xX1xX17xX1cxX35xX313xX7xX52xX1cxX35xX313xX4xX17xX6xX313xX4xX6xX4xX313xXexX6xX4xX313xX35xXdxX6xX313xXexX17xX1cxX35xX313xX2dxX52xXdxX313xX76xX6xXexX313xX4xX6xXdxX313xX4xX1xX10xXexX56xX2xX17fxX6c6xX2fdxX196xX2c5xXd3xX1xXexX76xXaxX12xX17fxX3xX4xX17xXecxX1cxX3xX7xX31xX4xX1xX3xXexX1fxX17xX7bxX40xX1cxX3xX4xX27dxX76xX3xX1xXaf0xX1cxX35xX3xX7xXecxX1cxX35xX3xX4xX94xX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX31xX4xX3xX35xXdxX27dxX3xXexX176xX1cxX35xX3xX3exXecxXdxX3xX76xX1343xXexX3xX4xX31xXdxX3xX4xX1xX16xXexX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1fxX52xX1cxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2dxXaxX12xX14cxX24xX1cxX1xX3xXexX60axXexX3xX4xX115xX3xXexX1xX805xX3xXexX20xX76xX3xX3exX16xX1cxX3xX23xX383xXexX3xX19xX160xX3xX6xXdxX21xX3xXexX1fxX52xX1cxX35xX3xX23xX383xXexX3xX19xX160xX3xX1xX52xX10dxX1cxX3xX4xX27dxX1cxX1xX3xX1cxX10dxX52xXd3xX3xX14cxX202xXdxX3xX263xX60axX7bxX21xX3xX1xX188xX7bxX3xX7bxX1bxX17xX3xXexX1xXa8xX1ffxX1cxX35xX21xX3xXexX1fxX2axX1cxX3xXexX1fxXb0axX1cxX35xX3xX4xX17xXbdxX4xX3xX7xXecxX1cxX35xX3xXexX6xX3xX3exX6xX1cxX35xX3xX4xX115xX3xX76x12c18xXdxX3xX1cxX35xX10dxX7bxXd3xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX2dxXdxX263xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX31xX4xX3xX5xX52xX109xXdxX3xXexX1fxX24cxX76xX3xX4xX27dxX76xX3xXexX1xXa8xX38dxX1cxX35xX3xX35xX1343xXbxX3xX263xX10dxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX1cxX1xX60axX1cxX3xX2dxXdxX24xX1cxX3xX1cxX115xXaxX3xX1xX1fxX10xXbf6xX9xXaxX56xX7xX52xX1cxX35xX313xX19xX1xX52xX10xX56xX4xX6xX4xX313xX5xX52xX6xXdxX313xXexX1fxX6xX76xX313xX4xX6xX76xX313xXexX1xX17xX52xX1cxX35xX313xX35xX6xXbxX313xX263xX6xX313xX4xX6xX4xX1xX313xX1cxX1xX6xX1cxX313xX2dxXdxX10xX1cxX313xX1cxX52xX56xX2xX17fxX6c6xX2fdxX2d4xX2xXd3xX1xXexX76xXaxX12xX0xXdxX76xX35xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX56xX76xX10xX2dxXdxX6xX56xX2xX17cxX17dxX56xX1cxX10xX2bexX7xX56xX2xX2fdxX2fexX2d4xX56xX2xX17dxX17fxX2dxX17cxX2xX17cxX2fexX17cxX17fxX2fdxXexX2fexX2fdxX2d4xX17cxX5xX2xXd3xX317xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1xX2axX1cxX3xX2dxX2exX3xXexX31xXdxX3xX1cxX35xX1xXdxX24xX1cxX3xX2dxX3cxX3xX3exXdxX40xX17xX3xXexX1fxX45xX3xX23xX48xX1cxX35xX3xX4cxX10xXexX1xX6xX2dxX52xX1cxX10xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX2dxXdxX263xX12xX0xX7xXexX1fxX52xX1cxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX31xX4xX3xX5xX52xX109xXdxX3xXexX1fxX24cxX76xX3xX4xX27dxX76xX3xXexX1xXa8xX38dxX1cxX35xX3xX35xX1343xXbxX3xX263xX10dxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX1cxX1xX60axX1cxX3xX2dxXdxX24xX1cxX3xX1cxX115xXaxX3xX1xX1fxX10xXbf6xX9xXaxX56xX7xX52xX1cxX35xX313xX19xX1xX52xX10xX56xX4xX6xX4xX313xX5xX52xX6xXdxX313xXexX1fxX6xX76xX313xX4xX6xX76xX313xXexX1xX17xX52xX1cxX35xX313xX35xX6xXbxX313xX263xX6xX313xX4xX6xX4xX1xX313xX1cxX1xX6xX1cxX313xX2dxXdxX10xX1cxX313xX1cxX52xX56xX2xX17fxX6c6xX2fdxX2d4xX2xXd3xX1xXexX76xXaxX12xX6bxX31xX4xX3xX5xX52xX109xXdxX3xXexX1fxX24cxX76xX3xX4xX27dxX76xX3xXexX1xXa8xX38dxX1cxX35xX3xX35xX1343xXbxX3xX263xX10dxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX1cxX1xX60axX1cxX3xX2dxXdxX24xX1cxX3xX1cxX115xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1fxX52xX1cxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2dxXaxX12xXcxX1fxX24cxX76xX3xX4xX27dxX76xX3xX5xX10dxX3xX1fxXecxXdxX3xX5xX52xX109xX1cxX3xX263xX40xX3xX4xX27dxX76xX3xX117xX7axX4xX21xX3xX1cxX35xXa8xX38dxXdxX3xX23xX24xX1cxX1xX3xXexX1fxX202xX3xX1cxX1bxX1cxX3xX23xX17xX22dxX1cxX3xX1fxX24cxX17xX21xX3xX4xX1xX31xX1cxX3xX1cxX27dxX1cxX21xX3xX76xX24xXexX3xX76xX82xXdxX3xX4xX27dxX76xX3xXexX1xX383xX7bxX3xXexXa8xX1ffxX1cxX35xX3xX5xX6xXdxX3xX27dxX76xX3xX3exX109xX76xX21xX3xXexX1xXa8xX38dxX1cxX35xX3xX35xX2axX7bxX3xX1fxX6xX3xX7xX94fxX3xX7xX17xX7bxX3xX35xXdxX27dxX76xX3xX4xX1xXaf0xX4xX3xX1cxX179xX1cxX35xX3xX117xX188xX3xX1xXbdxXdxXd3xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX2dxXdxX263xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX17xX5xX12xX0xX2dxXdxX263xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX56xX2dxXdxX263xX12xX0xX56xX2dxXdxX263xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX17xXexX1xX52xX1fxXaxX12xXcxX1xX27dxX52xX3xX65xXdxX40xX1cxX3xX313xX3xe267xX17xX6xX1cxX35xX3xX4cxXdxX1cxX1xX0xX56xXbxX12
Thảo Hiền - Quang Minh