• Đấu giá nhà gỗ dỗi 3 gian 2 tầng tại Hương Khê
  00:01 16/05/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện Hương Khê - Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá nhà gỗ dỗi 3 gian 2 tầng tại Hương Khê.

 • Đấu giá 3 lô đất ở huyện Hương Khê
  00:01 16/05/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện Hương Khê - Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá 3 lô đất tại Hương Khê.

 • Đấu giá lô đất diện tích 1.178,40 m<sup>2 </sup>ở thị trấn Nghi Xuân (Nghi Xuân)
  00:09 15/05/2019

  Quyền sử dụng đất số AH 827381 và tài sản gắn liền với đất là nhà gỗ 3 gian 2 tầng kiên cố cùng các công trình phụ gắn liền; Diện tích 1.178,40 m2 (Trong đó đất ở: 200 m2 và đất trồng cây lâu năm 978,40 m2). Địa chỉ: Khối 03, thị trấn Nghi...

 • Đấu giá 3 lô đất ở Nghi Xuân và Hương Sơn
  00:27 04/05/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá 3 lô đất ở Nghi Xuân và Hương Sơn

 • Bán đấu giá lô đất 313,1 m<sup>2</sup> ở xã Sơn Tây (Hương Sơn)
  00:23 04/05/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá lô đất 313,1 m2 ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Giá khởi điểm: 340.000.000 đồng

 • Đấu giá lô đất 3146 m<sup>2</sup> ở TT Tây Sơn (Hương sơn)
  00:10 04/05/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá lô đất 3146 m2 (Trong đó đất ở: 200m2, đất trông cây lâu năm: 2946m2). Địa chỉ: Khối 09, thị trấn Tây Sơn,...

 • Đấu giá lô đất 240 m<sup>2</sup> ở xã Tây Sơn (Hương Sơn)
  00:42 03/05/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - CN Tây Sơn, Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá lô đất 240 m2 ở xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 1.895.341.680 đồng

 • Đấu giá 5 lô đất ở huyện Hương Sơn
  00:16 03/05/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá 5 lô đất tại huyện Hương Sơn.

 • Đấu giá lô đất 360 m<sup>2 </sup>ở Sơn Kim 2 (Hương sơn, Hà Tĩnh)
  00:15 27/04/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá tài sản của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà TĩnhTài sản của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh. Quyền sử dụng đất số BG 479456, diện tích 360 m2...

 • Đấu giá lô đất iện tích 1.611,90 m<sup>2 </sup>ở TT Tây Sơn (Hương Sơn)
  00:03 24/04/2019

  Quyền sử dụng đất số BT 054603; Thửa đất số 15; Tờ bản đồ số 16; Diện tích 1.611,90 m2 (Trong đó đất ở: 200 m2 và đất trồng cây lâu năm 1.411,90 m2). Tài sản gắn liền với đất là nhà 02 tầng + gác lửng. Địa chỉ: Khối 06, thị trấn Tây Sơn, huyện...

 • Đấu giá 4 lô đất ở huyện Nghi Xuân và Hương Sơn
  00:01 22/04/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá 4 lo đất ở huyện Nghi Xuân và Hương Sơn: Tài sản của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh

 • Đấu giá 2 lô đất ở huyện Hương Khê
  00:01 16/04/2019

  QSDĐ và tài sản gắn liền với đất là Nhà gỗ 3 gian và nhà bếp xây dựng năm 2005; Diện tích 643,70 m2 (Trong đó: Đất ở 600 m2, đất vườn: 43,70 m2); Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Tây Sơn. QSDĐ số BĐ 862029; Diện tích 371 m2 (Trong đó:...

 • Đấu giá quyền sử dụng đất 3146 m<sup>2</sup> ở TT Tây Sơn (Hương Khê)
  00:01 11/04/2019

  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà ở cấp 4, Diện tích: 3146 m2 (Trong đó đất ở: 200m2, đất trông cây lâu năm: 2946m2); Địa chỉ: Khối 09, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Đấu giá lô đất 247,0 m<sup>2</sup> ở TT Cẩm Xuyên
  00:18 08/04/2019

  Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh bán đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Hà Tĩnh. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là ngôi 2 tầng có kết cấu bê tông cốt thép: Tờ bản đồ: 02; Thửa đất số: 766; Diện tích: 247,0 m2 Tổ...

 • Đấu giá 2 lô đất ở huyện Hương Sơn và Hương Khê
  00:01 27/03/2019

  Quyền sử dụng đất số BG 479456, diện tích 360 m2. Địa chỉ: Thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng; Quyền sử dụng đất số BG 479630; Diện tích: 200 m2, Địa chỉ: Thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương...

Tắt [X]