• Sức sống Cánh mạng Tháng Mười Nga
    2018-11-07 05:26:00

    (Baohatinh.vn) - Cách đây 101 năm, ngày 07/11/1917 đã diễn ra Cách mạng Tháng Mười Nga, sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]