• Dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu trong dòng chảy văn hoá dân tộc
    2018-10-15 08:17:00

    (Baohatinh.vn) - Ngày 16/10, Hà Tĩnh công bố Hoàng hoa sứ trình đồ Di sản tư liệu ký ức thế giới. Sự kiện này thêm một lần nữa tô đậm những giá trị văn hoá độc đáo mà dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu (nay là xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đóng góp cho nền văn hoá Việt Nam.

  • Tôn tạo các nhà thờ họ Nguyễn Huy Trường Lưu để phát huy di sản
    2018-09-18 15:38:00

    (Baohatinh.vn) - Từ nguồn hỗ trợ của chính quyền và xã hội hóa của con cháu, dòng họ Nguyễn Huy xã Trường Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã và đang tu sửa, tôn tạo các nhà thờ họ để lữu giữ, phát huy truyền thống khoa bảng của cha ông.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]