Trong bối cảnh giá dầu đang giảm mạnh, rủi ro giảm thu do giá dầu giảm là rất lớn cần có giải pháp phù hợp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Bộ trưởng Tài chính:

Không để giá dầu ảnh hưởng tới thu ngân sách 2015

Trong bối cảnh giá dầu đang giảm mạnh, rủi ro giảm thu do giá dầu giảm là rất lớn cần có giải pháp phù hợp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo các đơn vị trong ngành công tác điều hành thu NSNN năm 2015 phải quyết liệt, bảo đảm dự toán được giao.

“Căn cứ dự toán thu NSNN năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao; đề nghị các Bộ và địa phương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo đúng quy định, bảo đảm không thấp hơn so với dự toán được giao; phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động XNK ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Đồng thời, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, các đơn vị liên quan cần tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tập trung xử lý để giảm được nợ đọng thuế; tổ chức kiểm tra chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong bối cảnh giá dầu đang giảm mạnh, rủi ro giảm thu do giá dầu giảm là rất lớn. Cần chủ động trong điều hành, có giải pháp phù hợp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; phấn đấu tăng thu nội địa, xuất nhập khẩu để thu đạt và vượt dự toán được Quốc hội quyết định.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo quản lý chi NSNN chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Dự toán chi NSNN năm 2015 được Quốc hội quyết định là 1.147,1 nghìn tỷđồng, tăng 140,1 nghìn tỷ đồng (13,9%) so dự toán năm 2014 (song chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu tăng chi tối thiểu). Do vậy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt nguyên tắc triệt để, tiết kiệm, gắn với hiệu quả công việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ chi cho các hoạt động tổ chức đại hội, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác; bố trí kinh phí tổ chức đại hội Đảng các cấp, tổ chức các ngày lễ lớn năm 2015 theo tinh thần triệt để tiết kiệm; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định); chi tiêu trong phạm vi dự toán được giao, hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán, đề xuất ứng trước dự toán năm sau. Kiểm soát chặt chẽ để giảm mạnh chi chuyển nguồn. Thực hiện công khai việc bố trí và sử dụng kinh phí ngân sách đi công tác nước ngoài của các cơ quan, đơn vị để tăng cường quản lý, giám sát. Thực hiện nghiêm chủ trương không tăng biên chế công chức, viên chức năm 2015, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới.

Điều hành bội chi NSNN không quá 5%GDP. Trường hợp có tăng thu NSTW, xem xét ưu tiên để trả nợ và giảm bội chi NSNN; tiếp tục xử lý các khoản nợ của ngân sách, như nợ Quỹ hoàn thuế GTGT, nợ cấp bù chênh lệch lãi suất 2 Ngân hàng chính sách, nợ ứng chi đầu tư XDCB...; các địa phương có tăng thu NSĐP thì phải ưu tiên bố trí xử lý nợ đọng XDCB, trả nợ các khoản huy động của địa phương. Quyết liệt công tác huy động vốn. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo trong giới hạn cho phép; bố trí thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về thuế, hải quan, ngân sách, quản lý tài chính doanh nghiệp, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, dịch vụ kế toán, kiểm toán nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển đồng bộ thị trường vốn. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế và hải quan, rút ngắn số giờ nộp thuế, phấn đấu trong năm 2015 đạt và vượt mức trung bình các nước ASEAN-6 (là 171 giờ/năm, trong đó rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 121,5 giờ; thời gian làm thủ tục bảo hiểm xã hội còn 49,5 giờ), tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý thu, thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống gian lận thuế, chống buôn lậu, chuyển giá. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389). Kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Tổ chức thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công khai, minh bạch; làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể; xử lý nghiêm các sai phạm; góp phần chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của nhà nước và của nhân dân; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Về xây dựng kế hoạch tài chính- NSNN 5 năm giai đoạn 2016-2020, theo Bộ trưởng, cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính- NSNN 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục rà soát hệ thống chính sách thuế và thu NSNN, bám sát mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập, đảm bảo minh bạch, đơn giản, góp phần tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư, đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực của việc hội nhập. Đẩy mạnh việc cơ cấu lại ngân sách, triệt để tiết kiệm chi; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư để phân bổ tập trung, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Đánh giá tổng thể kết quả thực hiện các chính sách ASXH, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; rà soát, cắt giảm, lồng ghép các chính sách, chương trình cho giai đoạn 2016-2020. Kiểm soát chặt chẽ để thực hiện mục tiêu giảm nợ công, đẩy mạnh cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đảm bảo khả năng trả nợ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (điện, than bán cho sản xuất điện, xăng dầu, dịch vụ công,...) theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước. Trong bối cảnh giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu (tính đến ngày 22/12/2014 giá xăng đã giảm 6.330 đ/lít, giá dầu đã giảm 5.970 đ/lít so với đầu năm 2014), để tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô, Bộ Tài chính đã có văn bản số 18757/BTC-QLG ngày 23/12/2014 gửi Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá xăng dầu.

Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, đảm bảo hoạt động SX-KD trước và sau Tết diễn ra bình thường. Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, kiểm soát giá trong dịp Tết, đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo nguồn cân đối ngân sách các cấp, thực hiện tốt các chính sách ASXH, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, để nhân dân được đón Tết vui tươi, an lành./.

Theo Vũ Hạnh/VOV.VN


congthanh
Theo Vũ Hạnh/VOV.VN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]