Đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử trên địa bàn TP Hà Tĩnh
An ninh trật tự - 2021-05-12 20:00:00

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo ANTT phục vụ công tác bầu cử, Tiểu ban ANTT thành phố Hà Tĩnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cụ thể từng phần việc cho các cơ quan, đơn vị.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]