Người phụ nữ thay đổi nền công nghiệp ô tô thế giới 
Xe - 2021-03-08 09:45:00

Tháng 8/1888, Bertha Benz thực hiện chuyến đi xa bằng xe hơi đầu tiên trên thế giới. Kể từ đó, ngành công nghiệp ôtô bước sang một chương mới.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]