20/11/2017 09:21
Qua 10 năm hoạt động, đến nay, Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã có 10 hội đồng hương cấp huyện, thị xã; 162 hội đồng hương cấp xã, thị trấn; 5 câu lạc bộ chuyên đề...

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]