07/05/2018 07:15
Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, toàn xã Thạch Thanh, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã giảm được 33 cán bộ. Đội ngũ cán bộ được tinh gọn, làm việc có hiệu quả, chính là nguồn lực hết sức quan trọng để Thạch Thanh đạt chuẩn NTM sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.
Mai Thủy- Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]