07/10/2017 08:00
Đã 20 ngày sau khi cón bão số 10 đi qua. Mặc dù chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và người dân đã có nhiều nỗ lực nhưng đến nay vẫn có nhiều hộ dân nhà cửa bị hư hỏng chưa khắc phục xong. Phóng sự vừa mới được thực hiện ở xã Kỳ Phong, một xã nghèo của huyện Kỳ Anh.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]