17/10/2015 10:01
Với tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại”, báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015, từ đó, đề ra những giải pháp trọng tâm, các nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]