07/05/2018 18:45
Cẩm Sơn là xã đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) triển khai mô hình bí thư đồng thời là thôn trưởng. Thực tiễn khẳng định, mô hình này không chỉ thực hiện tinh giản bộ máy mà còn nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Anh Tấn - Biện Nhung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]