15/05/2018 14:39
Tại hội nghị góp ý Dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp” diễn ra sáng nay (15/5), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu...
Thùy Dương – Lê Tuấn

Tắt [X]