15/05/2018 14:39
Tại hội nghị góp ý Dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp” diễn ra sáng nay (15/5), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu tiếp thu trọn vẹn tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, cập nhật tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 để hoàn thiện Đề án phù hợp tình hình thực tiễn.
Thùy Dương – Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]