29/08/2022 14:23
Nếu ai đó nói rằng chất lượng trọng tài trong nước đang rất tệ, thì nói thật họ cũng chưa xem bóng đá nhiều… Nói chính xác phải là chất lượng các trọng tài của chúng ta, đã rất tệ và vẫn như thế từ bao năm qua thôi.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]