01/12/2017 08:10
Sau Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên tiếp tục là đợn vị thứ 6 bùng phát dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc với 53 con bò bị bệnh tại xã Cẩm Mỹ và thị trấn Cẩm Xuyên.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]