07/07/2017 08:54
Thời gian làm việc mùa hè của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Hà Tĩnh bắt đầu từ 7h sáng. Vậy nhưng, sau đó nhiều giờ, tại các quán điểm tâm, nhất là các quán cà phê vẫn còn khá nhiều công chức khi tỉ tê “buôn chuyện”, lúc cao hứng “chém gió” như không hay biết ở cơ quan có người dân, doanh nghiệp chờ làm thủ tục hành chính...

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]