07/07/2020 10:01
(Baohatinh.vn) - Trả lời phỏng vấn Báo Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cho biết: Kỳ họp thứ 15 sẽ tập trung bàn thảo, quyết định những giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020, một số chính sách hỗ trợ phục hồi SXKD thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19…
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]