06/01/2023 14:36
(Baohatinh.vn) - Qua 7 lần tổ chức, Cuộc thi “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Báo Hà Tĩnh đã nhận được sự tham gia tích cực của đội ngũ người làm báo chuyên và không chuyên với những bài viết cổ vũ, nêu gương các điển hình tiên tiến, phát hiện nhiều cái hay, cái mới, đồng thời phản biện những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]