25/02/2019 16:12
(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.
Anh Tấn – Giang Nam

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]