18/08/2020 14:25
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn lưu ý cấp ủy các cấp cần chịu trách nhiệm toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác kiểm tra... 
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]