06/01/2021 05:55
(Baohatinh.vn) - Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh từng bước phát triển. Các ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; góp phần cùng với Quốc hội thực hiện có hiệu quả các hoạt động lập pháp; hoạt động giám sát; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...
Lê Tuấn - Thùy Dương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]