16/07/2018 08:01
(Baohatinh.vn) - Thảo luận, quyết định đề án sắp xếp lại bộ máy các ngành: Y tế, giáo dục theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động; xem xét, ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và bảo tồn các di sản văn hóa… là những nội dung được nhiều cử tri quan tâm, theo dõi tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]