18/08/2020 05:10
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn các đồng chí nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu đợt 2 năm 2020 tiếp tục đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị cho tổ chức, cho đồng chí của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]