26/06/2021 05:15
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị cần có các cơ chế, chính sách để giúp đỡ các địa phương khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm cải cách hành chính, môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khởi công đúng lộ trình một số công trình, dự án trọng điểm...
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]