14/09/2022 19:49
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu: các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết khó khăn, vướng mắc, vụ việc tồn đọng ở cơ sở.
Thu Hà - Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]