22/03/2019 13:56
(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh - Hà Văn Hùng đề nghị tổ chức mặt trận địa phương thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; góp phần xây dựng Hương Sơn phát triển toàn diện và bền vững.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]