14/10/2020 20:43
(Baohatinh.vn) - Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã bầu đoàn chủ tịch, thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]