24/11/2018 05:01
(Baohatinh.vn) - Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 12) của Đảng theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Hà Tĩnh tham gia hội nghị tại 2 điểm cầu chính, 1 điểm cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và 13 điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã.
Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]