11/12/2018 12:42
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII là kỳ họp giữa nhiệm kỳ. HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa cho cả những năm tiếp theo; đặc biệt một số báo cáo, tờ trình có tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]