29/06/2021 15:59
(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, vừa tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19… nhưng tình hình KT-XH Hà Tĩnh vẫn đạt kết quả tích cực.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]