21/10/2017 08:32
Thời gian qua, tại chợ cũ TX Kỳ Anh nơi buộc phải dẹp bỏ thì việc kinh doanh lại khá sôi động. Chợ hoạt động tự phát lại có không gian chật hẹp nên có nguy cơ xẩy ra cháy nổ, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thong.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]