06/09/2017 15:04
Chủ trì họp nghe báo cáo tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm và kế hoạch giải pháp tập trung triển khai trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu; đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án trên địa bàn trước khi bước vào tháng cao điểm mưa lũ; triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư các tháng cuối năm, nhất là nguồn chương trình MTQG.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]