15/07/2017 15:22
Đăng đàn làm rõ thêm các ý kiến chất vấn, tồn đọng tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, việc thu hồi các dự án, quy hoạch treo là việc làm thường xuyên, cần thiết; việc mất mùa, giống kém, ngoài trách nhiệm của ngành NN&PTNT, chủ tịch UBND huyện, xã phải xem lại vai trò của mình.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]