14/12/2017 07:32
Phân tích lý do đề xuất dựng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ thực tiễn triển khai dự án thời gian qua và qua nghiên cứu cũng như các cuộc làm việc, hội thảo khoa học, nhận thấy việc triển khai dự án có rất nhiều khó khăn, hệ lụy, ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả KTXH thấp, tác động lớn đến lớn đến đời sống KT-XH của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]