03/06/2017 15:12
Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, diễn ra sáng 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm là rất cao, nếu không có sự nỗ lực quyết tâm sẽ khó đạt kế hoạch.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]