23/07/2017 15:19
Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) - địa chỉ đỏ quen thuộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam không chỉ là nơi ghi dấu những mất mát, đau thương mà còn lưu giữ những chiến công hào hùng của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Về Đồng Lộc, ta như về với cõi thiêng bất tử...

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]