04/03/2021 05:14
(Baohatinh.vn) - Với uy tín, thương hiệu ngày càng được khẳng định, một số doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đã ký kết được đơn hàng với số lượng khá lớn, đảm bảo việc làm đến cuối năm.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]