19/05/2018 13:02
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 là cuộc diễn tập quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, vì vậy công tác chuẩn bị và phối hợp hiệp đồng của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải chủ động, chu đáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đinh Thanh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]