03/01/2018 12:19
Thuốc chữa bệnh là mặt hàng kinh doanh có điều kiện liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Tuy nhiên, công tác quản lý việc kinh doanh buôn bán thuốc chữa bệnh còn nhiều bất cập.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]